sep 03

Zondag 13 september 2020 Nationale Ziekendag !  

In deze vreemde tijd zijn er veel dingen die anders gaan dan we gewend zijn. Ook bij de Zonnebloem is dat zo.  Een goede traditie kan gelukkig wel blijven bestaan. Dat is de week van De Zonnebloem!

Dit jaar wordt deze week gehouden van 7 t/m 13 september.
Er gaat dan extra aandacht uit naar het werk van De Zonnebloem voor zieken en mensen met een lichamelijke beperking.
De afsluiting is op Nationale Ziekendag zondag 13 september a.s.

Vrijwilligers van onze afdeling bezorgen een attentie bij hun gasten en dorpsgenoten die het afgelopen jaar een dierbare hebben verloren of ernstig ziek zijn en wat extra aandacht goed kunnen gebruiken.

Aandenken
Iemand die aan je denkt
Die je zegt wat ie denkt
Met je meedenkt
’t Leven met je overdenkt
Mooie momenten met je gedenkt
Dierbaren met je herdenkt
Leuke plannen met je bedenkt
Samen kan er zoveel meer dan je denkt!

Voor meer informatie: Marian van der Kramer tel.nr. 5920674
bezoekwerk De Zonnebloem afdeling Maasland