jun 04

Weeknieuws 9 juni

Kerkdiensten

Zondag 9 juni   Eerste Pinksterdag

10.00 uur Oude Kerk         ds. B.W.J. de Ruyter, doopdienst

Maandag 10 juni Tweede Pinksterdag

10.00 uur R.K. Kerk            ds. S. Tj. van der Hauw, oecunemische viering


Bij de dienst van 9 juni

Zondag 9 juni is het Pinksteren. Het is deze zondag dubbel feest want deze zondag zal ook Ralph van Hoorn gedoopt worden. Ralph is 23 februari geboren als eerste kind van Steven van Hoorn en Rebecca van Balen. Zij wonen Maria Rutgerstraat 13 te Maassluis. In de dienst zal het verhaal van Pinksteren, Handelingen 2:1-11 centraal staan. Pinksteren brengt mensen samen doordat duidelijk wordt dat menselijke grenzen Gods liefde niet kunnen inperken.

Wim de Ruyter

 Organist

Reinier Kroos zal  op het orgel spelen.

 Kinderkerk

Deze zondag is er geen kinderkerk maar vieren we het Pinksterfeest in de kerk.

 Bloemengroet

De bloemen zijn met een hartelijke  groet vanuit de gemeente gegaan naar;

Mevr. B. de Bruijn – v.d. Berg Past. Riswickdreef 10 ’Mevr. C. de Jong  in de Marnix revalidatie te Vlaardingen.Vanuit de singelhof zijn de bloemen naar; Mevr. J. v.d. Marel   Boskamp 68 en naar haar zus Mevr. A. v.d. Marel in de Marnix revalidatie in Vlaardingen

Oppasdienst

Deze zondag, in tegenstelling tot eerdere berichten, WEL oppasdiest. Vanaf 16 juni is er,  i.v.m de verbouwing in de Oude Pastorie, geen oppasdienst.
In september hoopt  men weer oppasdienst aan te kunnen  bieden.
 

Kaars aansteken

Dana van der End mag aan het begin van de dienst de kaars aansteken.

Collecten

De eerste collecte is voor Kerk in Actie Pinkstercollecte zie toelichting, de tweede collecte voor algemeen kerkelijk werk.

De eerste collecte op Tweede Pinksterdag is voor de diaconie, de tweede collecte voor algemeen kerkelijk werk.

 Toelichting collecte Kerk in Actie Pinkstercollecte – China

De Bijbel voor iedereen! De Witte Yi zijn een minderheidsgroep op het Chinese platteland. Van de 67.000 mensen die tot deze groep horen, is 60% christen; velen zijn analfabeet. Voor hun geloof en voor hun identiteit is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Kerk in Actie steunt naast een alfabetiseringsprogramma voor de Witte Yi ook een bijbelvertaling in hun eigen taal. Het Nieuwe Testament is nu vertaald, maar gewerkt wordt aan een vertaling van het Oude Testament. Met de opbrengst van de collecte ondersteunt Kerk in Actie de verspreiding van de Bijbel op het Chinese platteland en zendingsprojecten wereldwijd.


Overig Nieuws

 

Omzien naar elkaar

Afgelopen zondag is in de morgendienst voorbede gedaan voor Marijn en Marijke Wijsman- Koornneef van de Kerkstraat 2 in Maasland. Op 30 mei werd hun tweeling geboren in het Universitair Ziekenhuis te Antwerpen. Hun pasgeboren zoon Peer Alexander overleed op 31 mei. Zijn zusje Lauren Mathilde Aimée  maakt het naar omstandigheden goed, maar ze blijft kwetsbaar. De oudste zoon heet Hugo. Wij bidden voor dit gezin, wensen hen heel veel sterkte en hopen dat Lauren bewaard mag blijven. Nelleke Wiersma van de Boumare werd ook opgenomen in het Universitair Ziekenhuis te Antwerpen. Daar is zij al vaak geweest . Wij hopen dat, wanneer u dit bericht leest, zij weer thuis is bij haar man Harry. Wij wensen hen veel moed en kracht na het vele dat ze moesten meemaken.

An van der Marel, van de Boskamp, is opgenomen in het Marnixrevalidatiecentrum te Vlaardingen. Ans Boschma-Hartog van de Koningin Julianaweg verblijft nog in het Zonnehuis in Vlaardingen. Na een val is mw. De Jong van de Burgemeester Groot Enzerinksingel opgenomen in het Marnixrevalidatiecentrum in Vlaardingen. Wij zijn verbonden met al onze zieken en bidden voor hen. Ook denken wij aan hen die in tehuizen zijn opgenomen en aan allen die verdriet hebben en een geliefde hebben verloren.

De predikanten

Overleden

Woensdag 29 mei overleed op 88 jarige leeftijd Johanna Gerharda Dijkxhoorn  – Gerdes. Gerda woonde de laatste jaren bij kleinschalig wonen in de Singelhof in Maasland. De begrafenis was dinsdag 4 juni. In de volgende Samen kom ik op haar overlijden terug.

Wim de Ruyter

 

Op zaterdag 1 juni overleed Joop Schoneveld in de leeftijd van 89 jaar. Zijn vrouw Corry overleed in mei 2018. Er zijn kinderen en kleinkinderen. Gelegenheid tot condoleren donderdag 6 juni van 19.00 -19.45 uur in de Oude Kerk te Maasland. De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdagmorgen 7 juni in de Oude Kerk, aanvang 10.30 uur. Na de begrafenis is er ook gelegenheid tot condoleren in de Oude Kerk. Op zijn overlijden komen we in een volgende Samen terug.

S.Tj. van der Hauw

 

Inspiratie en Bezinning

In de vorige Samen vermeldden wij dat er een reis gepland staat naar Utrecht. De datum is fout. De reis met de bus van Nooteboom zal plaatsvinden op zaterdag 5 oktober ( en dus niet op 5 nov.). Wij willen in Utrecht o.a. het Duitse huis bezoeken van de Duitse Orde waar ds. Bernard van Verschuer ons zal ontvangen. We zullen ook andere locaties in de stad bezoeken. Meer informatie volgt.

Tot ziens ! De Taakgroep

Dorcas aanhangwagen staat er weer

Zaterdag 8 juni tussen 10 en 12 uur staan we weer met de Dorcas aanhangwagen aan de Prinses Beatrixlaan 9 in Maasland. Iedere 2e zaterdag van de maand staan we daar en ontvangen we graag alle ( ook lorren ) textiel, schoenen, brillen, en mobiele telefoons .

In juli en augustus zijn er geen inzamelingen. Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging.

Voor meer informatie: tel.nr. 5919492