dec 03

Weeknieuws 8 december 2019

Kerkdiensten

Zondag 8 december           Tweede Advent

10.00 uur Oude Kerk                       ds. B.W.J. de Ruyter, viering Heilig Avondmaal

10.00 uur Singelhof                         ds. S. Tj. van der Hauw, viering Heilig Avondmaal voor ouderen

Bij de dienst van 8 december

Avondmaal

Komende zondag, 8 december, hopen wij het heilig Avondmaal te vieren. In de Oude Kerk delen we brood en wijn in een grote kring en in de Singelhof is de viering voor ouderen. We wensen elkaar een gezegende tweede adventszondag.

De predikanten.

Kinderkerk

Micha 4:1-8: Een stralende dag. De profeet Micha voorspelt een stralende dag. Op die dag komen alle mensen samen in de stad van de Heer. Ze zijn vergeten wat oorlog is, hun wapens hebben ze veranderd in gereedschap. En ze zitten ‘in de schaduw’: de plek waar je rustig geniet van een mooie dag. Spaardoel van de kinderkerk: is fietsen voor schoolkinderen in Kenia.

Kaars aansteken

Lynn Hanemaaijer zal aan het begin van de dienst in de  kaars aansteken. 

Organist

Deze zondag zal Reinier Kroos in de Oude Kerk spelen en Gerda Poot in de Singelhof.

Oppasdienst

De oppasdienst wordt verzorgd door Laurette Kaldenberg.

Bloemengroet

De bloemengroet van zondag 1 december zijn met onze hartelijke felicitaties gegaan naar dhr. A.C. van Aalst, Huis ter Veldelaan 85, hij is 25 november 90 jaar geworden.E n met de hartelijke groeten naar mevr. I.A. Kelderman – Mosterd, Commanderij 40.

Collecten

De eerste collecte is voor Streekverband de Tien ,de tweede collecte voor algemeen kerkelijk werk.

—————————————————————————————————————————————

Overig Nieuws

Omzien naar elkaar

An van der Marel, die woonde bij haar zus Jannie aan de Boskamp, is van het Marnix te Vlaardingen verhuisd naar de DrieMaashave in Maassluis. Het zijn grote veranderingen voor haar en wij wensen de beide zussen heel veel sterkte.

Suus van der Ende –de Raaf, Commanderij 45, moest een operatie ondergaan in het Ijssellandziekenhuis. Zij is gehuwd met Leen. We hopen dat alles mag slagen en ze weer spoedig naar huis mag komen.

Ons gebed is met alle zieken en met hen die in tehuizen zijn opgenomen.

De predikanten

Rembrandt en de Bijbel 

Woensdag 11 december, 20.00 u. in de Oude Kerk. We gaan kijken naar schilderijen van Rembrandt. Oude verhalen komen in een nieuw licht te staan. Zie rubriek Samen Leren in deze kerkbode.

Open Podium

Vrijdag 24 januari.  We hebben voldoende opgave gekregen van muzikanten.

Daar zijn we heel blij mee! We zoeken nog deelnemers om iets te laten zien die avond, bijvoorbeeld:  schilderijen, foto’s of iets anders? Opgave bij Liesbeth van Santen of Ellen Dijkstra.  We zijn benieuwd.

De Taakgroep Inspiratie en Bezinning.

ALGEMEEN

Predikanten: ds. S. Tj. van der Hauw, tel. 5921624, e-mail: simonvanderhauw@hotmail.com; ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl

Website: www.kerkentemaasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot, tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl

Vervoer naar de kerk: Jan Heijdra, tel. 5911788 of Alex Taal, tel. 5922584