okt 02

Weekbericht 6 oktober + 13 oktober 2019

Kerkdiensten

Zondag  6 oktober

10.00 uur Oude Kerk          ds F. Bos, Gouda, viering Heilig Avondmaal

10.00 uur Singelhof            ds S. Tj. van der Hauw, viering Heilig Avondmaal voor ouderen.

Zondag 13 oktober

10.00 uur Oude Kerk         ds. B.W.J. de Ruyter, bevestiging ambtsdragers

15.30 uur Oude Kerk         Kliederkerk

Bij de dienst van 6 oktober

Avondmaal

Op zondag 6 oktober hopen wij in de Oude Kerk en in De Singelhof het heilig Avondmaal te vieren. We wensen elkaar een gezegende viering.

Kinderkerk

1 Samuël 24:1-23: Leve de koning! Koning Saul wil David doden. Maar juist David krijgt de kans om Saul te doden. David loopt met een scherp mes op Saul af, die in een grot zit en niets doorheeft. David snijdt alleen een stuk van Sauls mantel af en laat hem in leven.

Spaardoel van de kinderkerk: is fietsen voor schoolkinderen in Kenia.

Kaars aansteken

Anne Hanemaaijer zal aan het begin van de dienst in de  kaars aansteken. 

Organist

Deze zondag zal Leo Hans Koornneef op het orgel spelen.

Oppasdienst

De oppasdienst wordt verzorgd door Barbara Hanemaaijer.

Bloemengroet

De bloemen van zondag 29 september zijn met een hartelijke groet vanuit de gemeente naar Mevr. S. Graveland, Westgaag 1en naar Fam. J. Droog – v.d Pol,Pr.  Beatrixlaan 29.

 

Collecten

De eerste collecte is voor Streekverband de Tien, de tweede collecte voor algemeen kerkelijk werk.

Bij de dienst van 13 oktober

Kinderkerk

2 Samuël 1:1-16: Wat denk je dat ik voel?David is lang door Saul opgejaagd. Toch is hij heel verdrietig wanneer een bediende hem vertelt dat koning Saul dood is.

Spaardoel van de kinderkerk: is fietsen voor schoolkinderen in Kenia.

Kaars aansteken

Marit van Buuren  zal aan het begin van de dienst in de  kaars aansteken. 

Organist

Deze zondag zal Reinier Kroos op het orgel spelen.

Oppasdienst

De oppasdienst wordt verzorgd door Tessa van der Meer.

Collecten

De eerste collecte is voor Kerk in Actie, Werelddiaconaat, zie toelichting hieronder, de tweede collecte voor algemeen kerkelijk werk. 

Bendejongeren worden top-kok in Colombia

In de sloppenwijken van Bogotá komen jongeren heel gemakkelijk in aanraking met drugs en zware criminaliteit. Kerk in Actie zet hen met een ambitieus project op een ander spoor. In één van de gevaarlijkste wijken is een kookschool gestart waar jaarlijks 200 kansarme jongeren een opleiding tot kok kunnen volgen. Onder de leerlingen bevinden zich zowel ex-FARC soldaten als slachtoffers van het gewapend conict in Colombia. Door samen een opleiding te volgen, leren vroegere tegenstanders met elkaar samen te werken. De kookschool draagt hiermee bij aan het belangrijke proces van vrede en verzoening.

Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk voor jongeren in Colombia en andere werelddiaconale projecten. Helpt u mee?

—————————————————————————————————————————————

OVERIG NIEUWS

Omzien naar elkaar

Wij leven mee met hen die verdriet hebben en hun geliefden missen. Zo denken wij aan Truus van den Akker van de Huis te Veldelaan die haar man Wim moet missen en aan Aad van Nierop van de Prinses Marijkelaan die verder moet zonder zijn vrouw Riet.  Moge de Heer hen troosten en kracht geven en aan hun gezinnen.

In het ziekenhuis te Delft verblijft Cock Eikelenboom- van Leeuwen. Zij woont met haar man Gijs aan de Boskamp.  Sjaan Rensen –van Winsen uit de Vloot in Maassluis is opgenomen in het St. Franciscus te Rotterdam.  Sjaan Verweij uit de Tijns moet momenteel een chemokuur ondergaan. Wij hopen dat de behandeling goed mag aanslaan.

Wij denken aan mevr. Boekestijn- Hoogstad uit het Pluspunt te Maasland die tijdelijk is opgenomen in Meeuwenhof, (afdeling De viool, kamer 103b), Alverstraat 142, 3192 TN Hoogvliet

Ons gebed is met alle zieken.

Rick en Evelien van der Meijs, Hoefslag 5, zijn op 26 september verblijd met de geboorte van hun dochter Yara Anne Roos. Roel en Saskia Nooteboom, Delkamp 16,zijn blij met de geboorte van hun dochter Fleur die ook op 26 september werd geboren. Thijs heeft nu een zusje. We feliciteren de ouders van harte en wensen hen in alles Gods zegen.

De predikanten

Waarneming

Voor pastorale berichten uit de wijken 1 t/m 5 kunt u in de week van maandag 7 oktober contact opnemen met ds De Ruyter. Hartelijk dank voor uw medewerking.

S.Tj. van der Hauw.

Drie avonden met doopouders november 2019

Dinsdag 12, 19 en 26 november. De laatste jaren hebben vele ouders hun kind(eren) ten doop gehouden. Wat betekent die doop voor de opvoeding van je kinderen? Bij de doop doen we beloften en vinden we het belangrijk dat onze kinderen God leren kennen en spreken we uit dat we willen leven naar bepaalde normen en waarden. Op de drie avonden in november willen we aandacht geven aan de ontwikkeling van het kind en de betekenis van geloven voor jezelf en je kinderen. Het is ook heel leerzaam om te horen hoe ándere ouders denken over de opvoeding en de overdracht van het geloof. Het is ook al lang niet meer vanzelfsprekend dat gezinnen bezig zijn met geloven en kerk. We hebben ook zelf onze vragen en twijfels en het is goed om dat met elkaar te delen. Er zal op deze avonden voldoende ruimte zijn voor onderling gesprek en het delen van gevoelens. In een maatschappij die steeds meer vervreemd raakt van het christelijk geloof is het goed om elkaar te inspireren en vast te houden! Opgave bij: Simon van der Hauw. Email: simonvanderhauw@hotmail.com tel: 010-59 216 24 . Plaats van samenkomst wordt nog bekend gemaakt. We beginnen de avonden om 20.00u. Graag tot ziens! Simon van der Hauw

Bloembollenactie

De bestelformulieren voor de bloembollen kunnen tot en met zondag 6 oktober worden ingeleverd bij: Kees Koppelaar, Riemtale 11, na de morgendienst in de Oude Kerk of in de doos die speciaal daarvoor achter in de Oude Kerk staat. U mag het formulier ook scannen en mailen naar 3155nd11@hetnet.nl Is dit allemaal niet mogelijk? Even een belletje naar 5919141 of 06-26432963 en het bestelformulier wordt bij u thuis opgehaald.

De bloembollen worden in de 2e helft van oktober bij u thuisbezorgd in Maasland en omgeving. Mocht u verder weg wonen, dan zal in overleg worden bekeken hoe de bloembollen het snelst bij u thuis komen.

Wij rekenen op U!

Amnesty schrijfactie 6 oktober 2019

Schrijfactie Turkije: Waar zijn Gökhan Türkmen en Mustafa Yılmaz? Gökhan Türkmen en Mustafa Yılmaz worden sinds februari 2019 vermist. Hun families vrezen dat ze met geweld zijn ontvoerd vanwege hun vermeende betrokkenheid bij de couppoging in 2016. De Turkse autoriteiten ontkennen dat zij Gökhan Türkmen en Mustafa Yılmaz gevangen houden.

Mustafa Yilmaz Fysiotherapeut Mustafa Yilmaz verloor zijn baan na de couppoging van 2016. Hij werd opgepakt en veroordeeld voor ‘deelname aan een gewapende terroristische organisatie’. In afwachting van zijn hoger beroep werd hij vrijgelaten en ging hij weer aan het werk als fysiotherapeut. Op 19 februari verdween hij op weg naar zijn werk.

Gökhan Türkmen

Ook ambtenaar Gökhan Türkmen werd ontslagen vanwege mogelijke betrokkenheid bij de couppoging. Drie jaar lang dook hij onder, maar hij had nog wel af en toe contact met zijn ouders. Op 7 februari verdween hij.Gevreesd wordt dat Gökhan Türkmen en Mustafa Yılmaz met geweld zijn ontvoerd. Rond dezelfde tijd verdwenen ook vier andere mannen die beschuldigd worden van betrokkenheid bij de couppoging. Inmiddels is bekend dat zij in de gevangenis van Ankara zitten. Op zondag 6 oktober wordt u een brief aangeboden om te schrijven naar de Turkse autoriteiten. Wij roepen hen op een onafhankelijk onderzoek uit te voeren om de verblijfplaats van Gökhan Türkmen en Mustafa Yılmaz openbaar te maken.

Werkgroep Amnesty

Bevestiging ambtsdragers zondag 13 oktober

De kerkenraad heeft twee nieuwe ouderlingen benoemd. Het zijn de heren Rien Slot, Hoefslag en Arjan de Vos, Drie Hoeven. Rien wordt de ouderling van wijk 7 en Arjan gaat het scribaat versterken. Heeft u wettige bezwaren tegen deze benoeming? Dan kunt u dat tot vrijdag 11 oktober kenbaar maken bij het scribaat. Uw bezwaar moet van naam en adres voorzien zijn en ondertekend.Indien geen wettige bezwaren worden ingediend, vindt de bevestiging plaats in de ochtenddienst van 13 oktober.

Trudy Goudzwaard-Hollemans

scriba

Kinderboekenweek

REIS MEE, jong en oud

Zondag 13 oktober is de laatste dag van de jaarlijkse Kinderboekenweek.

Het thema van de Kinderboekenweek 2019 is ‘Reis mee’. Kliederkerk Maasland wil aanhaken bij de Kinderboekenweek. Want het bekendste, mooiste en oudste boek staat vol mooie verhalen: De Bijbel. Dit keer staat een verhaal over Abraham centraal.

Kliederkerk Maasland bestaat altijd uit drie onderdelen:Samen OntdekkenSamen VierenSamen Eten. We beginnen met het samen ontdekken van het verhaal: ‘Reis mee met Abraham’.  We gaan aan de slag, we gaan knutselen en maken allerlei moois. Alles mag je na afloop mee naar huis nemen. Na een uurtje gaan we Samen Vieren: we luisteren naar een verhaal, of we kijken naar een voorstelling of.. hoe we het verhaal gaan laten zien en horen is nog even geheim! Hierna gaan we Samen Eten, er is voor jong en oud iets lekkers.

Om 17.30 uur is het tijd om weer naar huis te gaan.

ALGEMEEN

Predikanten: ds. S. Tj. van der Hauw, tel. 5921624, e-mail: simonvanderhauw@hotmail.com; ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl

Website: www.kerkentemaasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot, tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl

Vervoer naar de kerk: Jan Heijdra, tel. 5911788 of Alex Taal, tel. 5922584