apr 29

Weeknieuws 5 mei

Kerkdiensten  

Zondag 5 mei                                         

10.00 uur        Oude Kerk                              ds. B.F. van Verschuer, Rotterdam

10.00 uur        Singelhof                                ds. B.W.J. de Ruyter, dienst voor ouderen


BIJ DE DIENST  VAN 5 mei

Organist

Reinier Kroos zal op het orgel spelen.

Kinderkerk

Lucas 24:35-48: Veranderen 

Jezus verschijnt aan zijn leerlingen. Niet als een geest, maar als een mens. Je kunt hem aanraken en hij eet een visje. Alsof er niets veranderd is. Vandaag vieren we ook bevrijdingsdag.

Spaardoel: fietsen voor schoolkinderen in Kenia.

Oppasdienst

De oppasdienst wordt verzorgd door Barbara Hanemaaijer.

Kaars aansteken

Nanda van Buuren zal aan het begin van de dienst de  kaars aansteken.

Collecten

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie Noodhulp  en de tweede collecte voor  algemeen kerkelijk werk.

Toelichting collecte 5 mei: Kerk in Actie Noodhulp 

Graag vertellen we u wat meer over het werk van Syrische kerken in Syrië, dat onze gemeente op dit moment steunt via Kerk in Actie. Voor kinderen heeft de hulporganisatie van de Grieks-Orthodoxe Kerk allerlei activiteiten, zoals psychologische ondersteuning, theater, tekenen en handwerken. “Sommige kinderen hebben nooit iets anders meegemaakt dan oorlog”, aldus de Syrische Sara Savva. “Ze kunnen niet leren omdat ze getraumatiseerd zijn. Bij de kerk krijgen ze deskundige begeleiding. Stapje voor stapje zie je hoe ze daar weer kind worden. De kinderen komen met hun moeder. Terwijl zij spelen praten de vrouwen op een rustige plek met elkaar. Vaak hebben de vrouwen thuis te maken met geweld. Het gezin als veilige haven is kapotgemaakt door de oorlog. Tussen man en vrouw ontstaan hierdoor vaak problemen. De vrouwen bespreken met elkaar hoe ze zichzelf en hun kinderen kunnen beschermen. Voor de mannen zijn er vaktrainingen. Zij kunnen bijvoorbeeld leren hoe ze een eigen onderneming kunnen opzetten. Ze kunnen zelf aangeven welk vak ze willen leren.” 

Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/kerkensyrie. Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collecte in onze kerk.


OVERIG

Omzien naar elkaar

Deze keer zijn er geen zieken te noemen die opgenomen zijn in het ziekenhuis. Het komt voor dat mensen wel zijn opgenomen, maar hun naam wordt niet vermeld in Samen. Men kan zelf aangeven of men genoemd wil worden. Voor de zondagse erediensten is ook altijd mogelijk om voorbede aan te vragen. Deze aanvraag loopt via de eigen wijkpredikant.

We weten dan er gemeenteleden zijn die ernstig ziek zijn en zich veel zorgen maken over de toekomst. Spannend voor hen en voor allen met wie zij verbonden zijn. Wij denken ook aan hen die voor hen zorgen. Dan zijn er de stille mantelzorgers die soms jarenlang er op trouwe wijze zijn voor hun dierbaren of bekenden.  We wensen hen veel sterkte. We zijn verbonden met hen die in tehuizen zijn opgenomen en bidden voor al onze zieken.

De predikanten


Avond over pelgrimage, woensdag 8 mei

Op woensdagavond 8 mei houden wij een avond over het thema pelgrimage. Deze avond wordt gehouden in het koor van de Oude Kerk.

We luisteren naar pelgrims die een lange tocht hebben gemaakt en zijn benieuwd wat hen dat heeft gedaan. We luisteren naar Peter en Hannie van Rijs en wat zij te vertellen hebben over hun lange voettocht naar Rome. Frank van Zelst zal spreken over zijn tochten en de pelgrimage naar Santiago (per fiets). Via het beeldscherm worden beelden getoond van hun pelgrimages. We kunnen met de inleiders in gesprek. Wat doet een pelgrimage met een mens? Ga je daardoor anders tegen de dingen aankijken? Inloop vanaf 19.45 uur. Er is een pauze met

koffie. Opgave vooraf is niet nodig. We hopen op een goede deelname  vanuit de gemeente. Meer informatie kunt u vinden in het boekje Inspiratie en Bezinning. Let ook op de wandeltocht van donderdagavond 23 mei door de duinen. Daarvoor is wel opgave nodig.

Meer info kunt u vinden in het boekje Inspiratie en Bezinning. 

Tot ziens!

De Taakgroep 


Bloemengroet

De bloemengroet van zondag 28 april is, met onze hartelijke felicitaties, gegaan naar mevr. P.I. v.d. Kieft-de Ronde, Hofsingel 56, zij is donderdag 25 april 100 jaar geworden en met de hartelijke groeten naar mevr. T. Buijnink-Wijnhorst, Hofsingel 38.


Schrijfactie Amnesty
Equatoriaal-Guinea: jongerenactivist zonder duidelijke reden opgepakt

De politie heeft in Equatoriaal-Guinea jongerenactivist Joaquín Elo Ayeto op 25 februari zonder duidelijke reden gearresteerd. Tijdens zijn verblijf op het politiebureau werd hij gemarteld. Amnesty maakt zich ernstige zorgen over zijn gezondheid en veiligheid in de gevangenis.

Meerdere keren zonder reden vast
Joaquín Elo Ayeto is lid van een oppositiepartij en verbonden aan een platform dat opkomt voor de rechten van jongeren. Hij werd al eerder opgepakt vanwege zijn werkzaamheden. Hij wordt er nu van beschuldigd dat hij over informatie beschikt over een samenzwering om de president te vermoorden. Het is onduidelijk waar de beschuldiging precies vandaan komt.

Gemarteld door politie
Op het politiebureau werd Ayeto in elkaar geslagen en aan zijn handen opgehangen. Toen hij op 1 maart voor de rechter verscheen, liet hij zijn verwondingen zien. De rechter weigerde te luisteren naar zijn verklaring en besloot zijn voorarrest te verlengen. Zijn advocaat en familie mogen hem niet bezoeken.

Wat kun jij doen?
Op zondag 5 mei een brief meenemen en die sturen naar de autoriteiten van Equatoriaal-Guinea. In de brief wordt gevraagd om de onmiddellijke vrijlating van Joaquín Elo Ayeto.

De werkgroep Amnesty