jul 31

Weeknieuws 4 & 11 augustus

Kerkdiensten  

Zondag 4 augustus                                             

10.00 uur        Oude Kerk                  ds. S.Tj. van der Hauw

Zondag 11 augustus


10.00 uur         Oude Kerk                   ds. S.Tj. van der Hauw


Bij de dienst  van 4 augustus

Organist

Reinier Kroos zal op het orgel spelen.

Kinderkerk

Lucas 12:31-21: Vergeet niet te leven. 

Twee broers komen bij Jezus omdat ze ruzie hebben over een erfenis.

Spaardoel: fietsen voor schoolkinderen in Kenia.

Oppasdienst

Er is geen oppasdienst.

Kaars aansteken

Marit van Buuren zal aan het begin van de dienst de  kaars aansteken.

Collecten

De eerste collecte is bestemd voor Streekverband de Tien en de  tweede collecte voor  algemeen kerkelijk werk.

Bij de dienst van 11 augustus

Organist

Leo Hans Koornneef zal op het orgel spelen.

Kinderkerk

Lucas 12:32-40: Op de uitkijk.

Jezus vertelt zijn leerlingen dat je kunt uitkijken naar God. Blijf waakzaam.

Spaardoel: fietsen voor schoolkinderen in Kenia.

Oppasdienst

Er is geen oppasdienst.

Kaars aansteken

Veel kinderen zijn met vakantie, dus vandaag zal de ouderling de kaars aansteken.

Collecten

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in actie werelddiaconaat en de tweede collecte is voor algemeen kerkelijk werk.

Toelichting collecte 11 augustus: Kerk in Actie. Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika.
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding. 


Overig

Omzien naar elkaar

Dick van Roest, wonend in Singelhof met zijn vrouw Martha, is al een tijd in het Reinier de Graaf  ziekenhuis in Delft. Zijn situatie is niet eenvoudig. Wij wensen het gehele gezin veel sterkte. Martha en Dick willen alle mensen bedanken voor de vele felicitaties die zij ontvingen voor hun 50-jarig huwelijk. Ze zijn heel blij met zoveel mensen die met hen meeleven in vreugde en verdriet.

Lauren, de dochter van Marijn en Marijke Wijsman, van de Kerkstraat,  is momenteel opgenomen in het ziekenhuis van Delft. Zij werd geboren in het Universitair ziekenhuis te Antwerpen. 

De kleine Corné en Carlos Zegwaard, zonen van Jaap Zegwaard en Marije Buitelaar van de Kwakelweg, zijn gelukkig nu thuis bij hun ouders. 

Wij bidden voor al deze ouders van deze jonge kinderen na het vele dat zij hebben meegemaakt aan verdriet en vreugde en hopen dat de kinderen gezond en voorspoedig mogen opgroeien.

Coby de Jong van de Burg. Groot Enzerinksingel is in het Vlietlandziekenhuis te Schiedam. Mevr. G. van der Does- Bijl, van de Hofsingel 50, zal voorlopig in het Marnix te Vlaardingen verblijven. Wij leven mee met al onze zieken en hun geliefden in onze gebeden.  

Wij wensen allen die nog op reis gaan een fijne tijd en denken aan hen die gebonden zijn aan huis en aan degenen die in tehuizen zijn opgenomen.

De predikanten 


Bloemengroet

De bloemen van zondag 21 juli zijn, met de hartelijke groeten, gebracht naar dhr. R. Zegwaard, Brederode 12 en naar mevr. A. v.d. Meer, Hofsingel 52.

De bloemen van zondag 28 juli zijn, met de hartelijke groeten, gegaan naar mevr. G.J. Batenburg – de Blois,  Commanderij 53  en naar mevr. E. Hollemans – de Rooy,  Hofsingel 108.