okt 29

Weeknieuws 3 november

Kerkdiensten 

Zondag 3 november                               

10.00 uur        Oude Kerk                  ds. R. Oldenboom, Delft, missionaire dienst, kinder- en                                                                                                                              jeugdkerk

10.00 uur        Singelhof                    ds. B.W.J. de Ruyter, dienst voor ouderen

Woensdag 6 november         

19.30 uur Oude Kerk                         ds. S. Tj. van der Hauw, dankstond voor gewas en arbeid


Bij de dienst  van 3 november

 

Missionaire dienst 3 november

A.s. zondag  is het weer een missionaire dienst. Ook nu staan God ontmoeten, elkaar  ontmoeten, elkaar inspireren en naar elkaar om zien, centraal. De kerk is die dag vanaf 9.15 uur open, koffie en thee staan klaar, van harte welkom!

Ook na de dienst is er, zoals gebruikelijk, gelegenheid tot napraten onder het genot van een kopje koffie of thee. Het thema van de aanstaande missionaire dienst op 3 november  is:  “Wat voor iemand ben jij?” 

De voorganger in deze dienst is ds. Renske Oldeboom uit Delft. Tot ziens op 3 november in de Oude Kerk!

Organist

Leo Hans Koornneef zal op het orgel spelen in de Oude Kerk en Gerda Poot zal op de piano spelen bij de dienst voor ouderen in Singelhof.

Kinderkerk

Lucas 19:1-10 Wat voor iemand ben jij?

Deze zondag gaat het over Zacheüs de tollenaar. Hij klimt in een boom om Jezus te zien en zelf niet gezien te worden. Maar Jezus ziet hem wel en wil graag bij hem eten. De mensen snappen er niets van.

Spaardoel: fietsen voor schoolkinderen in Kenia.

Jeugdkerk

Hallo Jongens en Meiden

Op zondag 3 November is er weer jeugdkerk. Leuk om met elkaar de week door te nemen. Weer een onderwerp te kunnen bespreken en samen te bedenken wat geloof ons hierin kan helpen. Alleen kan dat lastig zijn, maar samen komen we vaak tot bijzondere inzichten.

We hopen jullie graag te zien!

Groeten van de Jeugdkerkleiding

Oppasdienst

De oppasdienst wordt verzorgd door Corine Zeeuw.

Kaars aansteken

Aan het begin van de dienst zal de kaars worden aangestoken door Noor Voogt.

Collecten

De eerste collecte is bestemd voor  Kerk in actie najaarscollecte en de  tweede collecte voor algemeen kerkelijk werk.

Toelichting collecte 3 november: Kerk in Actie – Predikanten opleiden in Zambia

Predikanten in Nederland hebben een breed takenpakket: naast de kerkdienst en het pastorale werk sturen ze vaak als enige betaalde kracht al het vrijwilligerswerk binnen de kerk aan. In Zambia zijn predikanten helemaal duizendpoten. Zeker in kerken op het platteland, waar veel mensen laaggeschoold zijn. Dominees gaan daar ook over de financiën van de kerk. Gemeenteleden stellen hen vragen over landbouw, gezondheidszorg, werkloosheid en de ontwikkeling van hun dorp. Als je dan bedenkt dat predikanten in Zambia vaak niet rondkomen van het salaris dat de kerk biedt, dan besef je dat hun werk een roeping moet zijn.
Vandaag collecteren we in onze kerk om goede predikanten op te leiden in Zambia. Naast Zambiaanse docenten geven ook twee Nederlandse docenten daar les: Thijs en Marike Blok. Een deel van de predikanten in opleiding zijn al voorganger. Ze verhuizen soms met hun hele gezin naar het universiteitsterrein. Voor 2.450 euro krijgt een theologiestudent in Zambia een jaar opleiding en huisvesting. Namens christenen in Zambia: bedankt voor uw bijdrage daaraan!

 De opbrengst van de collecten van de afgelopen periode zijn:

Datum Collecte opbrengst
11 augustus Kerk in Actie Werelddiaconaat €  357,85
18 augustus Diaconie €  343,60
1 september Dorcas €  397,20
8 september Stichting Elim €  516,47
22 september PAX €  339,98

Alle gevers hartelijk bedankt!

Overig

 

 

Omzien naar elkaar

Cees Verboon uit de Duifpolder ging van het ziekenhuis in Delft naar verpleeghuis De Kreek in ’s Gravenzande. Wij wensen hem heel veel sterkte nu hij zijn vertrouwde  plek in de polder moest verlaten.

Jannie Varekamp- van der Kooij, eveneens uit de Duifpolder, werd opgenomen in huize De Lozerhof. Voor haar en haar man Jaap ook een grote verandering. Het adres is: Woonzorgcomplex De Lozerhof, Randveen 64, 2544 RP Den Haag.

Jim en Lauretta Kaldenberg, Hildegaarde 1 E , 3155 VC Maasland, zijn verblijd met de geboorte van hun zoon Noah Luuk. Zij noemen hem Luuk en hij werd geboren op 18 oktober. Julia heeft nu een broertje. Wij feliciteren de ouders en wensen het gehele gezin Gods zegen in alles. In onze gebeden en meeleven zijn wij verbonden met alle zieken.

De predikanten

 

Wij gedenken

Maandag 21 oktober overleed Simon (Siem) van Buuren. Siem woonde aan de Huis te Veldelaan. Het ging de laatste weken niet goed met hem. Er volgde een opname in het ziekenhuis. Maar daar werd duidelijk dat genezing niet meer mogelijk was. Hij mocht naar huis en daar is hij een goede week later overleden.

Siem is geboren aan de Zuidbuurt als jongste van een gezin van negen kinderen. Hij ging in Maasland naar school. Op zijn veertiende hield hij het leren voor gezien. Vele jaren was hij als metselaar in de omgeving van Maasland actief. In 1955 trouwde hij met Wil Bos. Eerst woonden zij aan de Dr. Lelykade, later aan de Kluiskade en in 1975 verhuisden zij voor het laatst naar Domzicht. Het paar kreeg vier kinderen: Paul, Wim, Nel  en Cocky. Wim overleed helaas enkele weken na de geboorte. Wil overleed drie jaar geleden.

Siem kon maken wat zijn ogen zagen. Daarnaast was hij een gezellige verteller. Vijfenzestig jaar is hij lid geweest van Euterpe.

Vrijdag 25 oktober was de afscheidsdienst in de Oude kerk. We lazen een gedeelte uit Prediker 9.

Siem is 87 jaar geworden. 

Wim de Ruyter 

 

Bloemengroet

De bloemen van zondag 27 oktober zijn, met een hartelijke groet vanuit de gemeente, gebracht naar mevr. M.F. Vreeken – Kwakkel, Koningin Julianaweg 16 en naar mevr. M.C. Zegwaard – de Bruijn, Brederode 12.

 

Gemeenteberaad

Donderdag 31 oktober is er gemeenteberaad. We spreken deze avond over de invulling na het emeritaat van ds. Van der Hauw.

Waar: Oude Kerk.   Aanvang: 19.45 uur, vanaf 19.30 uur staat de koffie en thee klaar.

U komt toch ook?!

Het scribaat

 

Schrijfactie Amnesty International

Bangladesh: student geschorst vanwege afkomst

Op 6 september schorste de Cox’s Bazar universiteit in Bangladesh de 20-jarige student Rohima Akter Khushi vanwege haar Rohingya-identiteit. Rohima studeerde rechten en zat al in het tweede semester. Nu zit ze thuis en is ze depressief geworden. Haar huis voelt aan als een gevangenis.

Geschorst vanwege afkomst
Rohima Akter Khushi (20) is geboren in een Rohingya-vluchtelingenkamp in Bangladesh. Ze is een van de weinige jonge Rohingya-vrouwen die het tot het hoger onderwijs schopte. Een internationale nieuwszender maakte daar een video over. Daarna schorste de universiteit haar omdat zij Rohingya is.

Rohima is geschorst omdat volgens de regering van Bangladesh geen enkele Rohingya aan een universiteit mag studeren. Hiermee schendt Bangladesh het Internationaal verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten. Dat stelt dat iedereen, zonder discriminatie, recht heeft op onderwijs.
Wat kun jij doen?
Op zondag 3 november een brief meenemen en die sturen aan de autoriteiten in Bangladesh. In de brief worden zij opgeroepen de schorsing van Rohima Akter Khushi onmiddellijk op te heffen zodat ze haar studie kan afronden.

De werkgroep Amnesty

 

Deel de maaltijd: “Oogstmaaltijd”  

Woensdag 6 november om 18.00 u. Oude Kerk

Op de Dankdag voor “gewas en arbeid” houden we met elkaar de Oogstmaaltijd. We vinden het fijn als enkele mensen vooraf thuis een gerecht klaarmaken. Wil je je opgeven voor de maaltijd en/of koken? Geef je op voor 30 oktober bij Marja Dijkshoorn (dijkshoorn@uitmaasland.nl / 010 59 10607).  Meer info in het boekje Inspiratie en Bezinning en op de website.

 

Drie gespreksavonden voor doopouders

Vele doopouders hebben een uitnodiging ontvangen voor drie gespreksavonden

over geloofsopvoeding. De avonden worden gehouden op drie dinsdagen, 12, 19 en 26  november, in de zojuist opgeknapte Oude Pastorie. Aanvang 20.00 uur. Opgave bij

Simon van der Hauw.