nov 17

Weeknieuws 21 november 2021

KERK-ZIJN GAAT OP GEPASTE WIJZE VERDER ………..

Dagelijks wordt Nederland geconfronteerd met hoge Corona-besmettingscijfers.
Op vrijdag de 12e november werden verscherpte maatregelen afgekondigd door de Rijksoverheid, die (voorlopig) tot en met 4 december gelden.

De PKN heeft op woensdag 17 november advies uitgebracht hoe hiermee om te gaan.

En nu is het aan de Kerkenraad om in wijsheid invulling te geven in het besef dat we het als gemeenteleden met elkaar waar moeten maken.

De PKN adviseert:

 • Houd je aan de algemene basisregels;
 • Strikte hantering van de 1,5 meter afstand.
 • Mondkapje op tijdens het lopen door de kerk
 • Werk met placering
 • Beperk het aantal te zingen liederen en zing op ingetogen wijze
 • Kerkactiviteiten thuis met maximaal 4 personen
 • Jeugd- en jongerenwerk met inachtneming van de landelijke Corona-maatregelen

De Kerkenraad neemt deze adviezen ter harte, die voor de komende drie weken (tot en 5 december) gelden.

 • Elk gemeentelid wordt geacht verantwoordelijk te zijn voor zichzelf en voor de ander De algemene Corona-basisregels gelden ook in de kerk en bij kerkelijke activiteiten.
 • Bij het betreden van en het lopen door de kerk is het gebruik van mondkapje noodzakelijk. De garderobe stellen we weer buiten gebruik, zodat de toegang tot de toiletruimten Corona-proof kan plaatsvinden.
 • In de kerkzaal worden de rijen stoelen op 1,5 meter gezet. In de rijen kunnen leden van 1 huishouden bij elkaar zitten. Voor de overigen is de regel dat er 2 lege stoelen afstand bewaard wordt. In het Koor worden ook stoelen geplaatst.

Op deze wijze zijn 120-140 zitplaatsen beschikbaar, gelijk aan de bezetting van de laatste weken (op 14 november na). Velen van u verkiezen al de kerkomroep of de YOUTUBE-uitzending om zo in verbondenheid met elkaar de dienst mee te beleven. De verwachting is daarom ook dat de komende diensten niet hoeft te worden gewerkt met uitnodigingen voor delen van de gemeente.

Zondag 21 november: Laatste zondag van de kerkelijk jaar

Leden uit alle wijken zijn welkom. Voor deze dienst zijn specifiek de doopouders en nabestaanden van overleden gemeenteleden uitgenodigd. Zij zijn van harte welkom.

Zondag 28 november

Leden uit alle wijken zijn welkom.

Zondag 5 december met viering Heilig Avondmaal

Leden uit alle wijken zijn welkom. Uiteraard zal de viering van het Heilig Avondmaal op een Corona-proof gepaste wijze plaatsvinden, namelijk lopend zonder onderlinge contactmomenten. Het brood wordt zelf van de schaal gepakt en de wijn wordt in kleine bekertjes aangeboden. De vorige keer zijn hier goede ervaringen mee opgedaan.

De Singelhofdienst, waarin ook het Heilig Avondmaal wordt gevierd kan waarschijnlijk gewoon doorgang vinden. Bij de verhuurder wordt nog navraag gedaan.

 • De gemeentezang is een wezenlijk onderdeel van de kerkdienst. Met de rijen op 1,5 meter afstand en de grootte van het kerkgebouw in ogenschouw nemende blijft de gemeentezang gehandhaafd. Wel wordt u verzocht om op ingetogen wijze te zingen.
 • Het elkaar ontmoeten bij het koffiedrinken na afloop van de dienst, bij overige activiteiten en op de woensdagochtend blijft mogelijk. Uit signalen merken wij dat de leden het belangrijk vinden om elkaar te ontmoeten en te spreken. Om de loop en drukte bij het buffet te vermijden wordt u gevraagd om gelijk aan de tafels te gaan zitten. De koffie/thee wordt bij u aan tafel gebracht.
 • De Kinderkerk blijft doorgang vinden. De kinder-activiteit “Kinderfeestje groepen 5 t/m 8” wordt in december geannuleerd.
 • Kerkelijke activiteiten, zoals de bijeenkomsten van de Taakgroep Inspiratie & Bezinning kunnen doorgang vinden. Als er koffie/thee wordt geschonken, gebeurt dit op dezelfde wijze als na afloop van de dienst..
 • Op zaterdag blijft de kerk open voor bezichtiging en bezinning.
 • Ook voor rouw- en huwelijksdiensten gelden de voornoemde uitgangspunten.

De Kerkenraad rekent op uw begrip en medewerking in deze. Immers met elkaar zijn we kerk en daarom zijn we ook met elkaar verantwoordelijk: voor jezelf en voor de ander.

Na de persconferentie van 3 december zal de Kerkenraad zich nader beraden. De opgedane ervaringen worden hierbij betrokken.

De Kerkenraad

_________________________________________________________

Kerkdienst

Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL of
via You Tube kanaal  klik hier om de kerkdienst ‘live’ te volgen

Zondag  21 november 

10.00 uur Oude Kerk             ds. B.W.J. de Ruyter en ds. M.A.D. Noordzij-Hijweege gedachtenisdienst

Leden uit alle wijken zijn welkom. Voor deze dienst zijn specifiek de doopouders en nabestaanden van overleden gemeenteleden uitgenodigd. Zij zijn van harte welkom.

Voorwoord

Keuzevrijheid

Als er veel is om tussen te kiezen, wordt  leven niet gemakkelijker. Keuzes hebben namelijk consequenties. Die consequenties kunnen betrekking hebben op het heden, maar ook op de toekomst. Een keuze nu kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor een vanaf nu voor de komende decennia geldende beleidslijn. Er is niemand die toekomstige consequenties kan overzien. Dat maakt het debat rond de Coronamaatregelen zo ingewikkeld. Wat op korte termijn goed is, hoeft dat op lange termijn niet te zijn. Wat goed is voor de volksgezondheid kan leiden tot verziekte sociale verhoudingen. Kies daar maar eens tussen.

Wat ik in dit verband een lastig aspect vind, is de argwaan waarmee mensen naar elkaars beslissingen kijken. Ook een foute beslissing kan vanuit integere motieven gemaakt zijn. Een beetje begrip voor elkaars keuzes zou de maatschappelijke sfeer deze weken goed doen. Als predikant heb ik daar natuurlijk ook een bijbeltekst bij. Ik moest denken aan een rede van Petrus in het boek Handelingen. Degenen die Jezus aan het kruis sloegen, hadden dat niet vanuit een satanisch complot gedaan. Zo zegt hij in 3:17: ‘ Volksgenoten, ik weet dat u uit onwetendheid hebt gehandeld, evenals uw leiders.’ Misschien zou het geloof in de integriteit van elkaars motieven veel onnodige verwijdering kunnen voorkomen.

Wim de Ruyter

Bij de dienst van 21 november

Zondag 21 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We kijken met elkaar vooruit naar de toekomst. De centrale lezing voor deze dienst is Openbaring 1:1-8. We noemen in deze dienst ook de namen van de gedoopten van het afgelopen jaar en de namen van hen die ons als gemeente zijn ontvallen.

De dienst is te beluisteren via www.kerkomroep.nl (type Maasland in en u vindt de Oude Kerk) en de dienst wordt ook live uitgezonden via YouTube.

Eeuwigheidszondag

Aanstaande zondag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In de dienst staan we stil bij de gemeenteleden die overleden zijn:

16 november 2020      Pieter de Bruijn                                             in de leeftijd van 82 jaar

21 december 2020      Jan van Vliet                                                 in de leeftijd van 88 jaar

25 december 2020      Jacoba Pieternella Allewijn-Cok                  in de leeftijd van 86 jaar

26 december 2020      Cornelis Martinus Johannes van Hees          in de leeftijd van 82 jaar

4 januari 2021             Adri Korpershoek                                          in de leeftijd van 87 jaar

7 januari 2021             Henderika Bouwmeester-Keijzer                  in de leeftijd van 73 jaar

16 januari 2021          Johannes Louis Andreus Gores                     in de leeftijd van 82 jaar

4 februari 2021           Jacob Cornelis Verboon                                in de leeftijd van 88 jaar

15 februari 2021          Mariena Aagje Vreugdenhil-van Oudheusden     in de leeftijd van 77 jaar

19 februari 2021          Adriana Neeltje van Staalduinen-Boekestijn           in de leeftijd van 95 jaar

6 maart 2021              Arie Wiedmann                                             in de leeftijd van 65 jaar

25 maart 2021            Wilhelmina Visser-Bergsma                        in de leeftijd van 66 jaar

22 april 2021              Adrianus Sluijter                                           in de leeftijd van 94 jaar

25 juni 2021               Jozina Cornelia van der Giessen-Kik                       in de leeftijd van 93 jaar

11 juli 2021                Willem Pullen                                                      in de leeftijd van 82 jaar

17 juli 2021                Marinus Cornelis van der Windt                  in de leeftijd van 72 jaar

25 juli 2021                 Arie Nicolaas Dijkshoorn                             in de leeftijd van 90 jaar

1 augustus 2021        Hendrik Jacob Korpel                                               in de leeftijd van 80 jaar

4 augustus 2021        Cornelia Doelman-Ommert                           in de leeftijd van 89 jaar

14 augustus 2021       Arie van der Ende                                         in de leeftijd van 93 jaar

14 augustus 2021       Johanna Schol-den Uil                                  in de leeftijd van 88 jaar

26 augustus 2021       Pieter Meijers                                                in de leeftijd van 87 jaar

8 september 2021      Jannigje Alida Moerman-van Ewijck           in de leeftijd van 88 jaar

8 september 2021      Wijntje van Vliet-de Haan                            in de leeftijd van 86 jaar

16 september 2021     Martinus ’t Hart                                             in de leeftijd van 76 jaar

30 september 2021     Maria Catharina van der Burg-Klop             in de leeftijd van 88 jaar

5 oktober 2021           Maarten Pieter Graveland                             in de leeftijd van 82 jaar

 

Ook noemen we de namen van de dopelingen:

27 juni 2021               Stefano Lucas Schulte

11 juli 2021                Niek Boekestijn

Organist

Reinier Kroos zal op het orgel spelen.

Kaars aansteken

Aan het begin van de dienst zal Saar van Mil de kaars aansteken.

Kinderkerk 

Moet je hem horen! (Johannes 10:31-42)

Jezus zegt tegen de mensen: “Als je mij niet gelooft, geloof dan tenminste in wat ik doe”. Hij gaat naar de Jordaan, naar de plek waar Johannes de Doper mensen gedoopt heeft.

Veel mensen gaan in Jezus geloven.

Collectedoel

Deze zondag is het collectedoel: zending en algemeen kerkelijk.

Zolang het ivm corona nog ongewenst is om collectezakjes door te geven, staan in de kerk twee schalen bij de uitgang: een voor diaconie en een voor algemeen kerkelijk werk.

Indien de QR code gebruikt, kunt u geen specifiek doel aangeven en is de verdeling 50-35-15% voor diaconie, algemeen kerkelijk werk en zending.

Indien u liever een overschrijving doet, kunt u dat doen op het algemene rekeningnummer NL77 RABO 0124 1576 02. Vermeld dan altijd waarvoor uw bijdrage is bestemd. Ook voor uw gift voor de diaconie kunt u dit algemene bankrekeningnummer gebruiken en u kunt dan ook aangeven welk specifiek doel u met uw bijdrage wilt ondersteunen.

___________________________________________________

Overig Nieuws

Omzien naar elkaar

Truus van den Akker van de Huis te Veldelaan is vorige week vanuit het ziekenhuis weer terug gegaan naar de Bieslandhof in Delft.

De predikanten

Bloemengroet

In verbondenheid met onze gemeente zijn de bloemen van afgelopen week, met onze hartelijke groeten, gebracht naar fam. M. Jordaan-Ouwendijk, Hofsingel 34 en met de hartelijke felicitaties naar mevr. E. Hollemans-de Rooij in De Meerpaal in Vlaardingen. Zij heeft zondag 14 november de leeftijd van 101 jaar mogen bereiken.

Inleveren kopij “Op Weg”

Nog tot en met maandagavond 22 november is er gelegenheid om kopij in te leveren voor het december nummer van ‘Op Weg’. E-mail: opweg@pg-maasland.nl

Kontaktadressen: Margreet Vermaat, tel. 5919492 en Arjan de Vos, tel. 5918164.

PCOB ontmoetingsmiddag 23 november  “Een taart voor Iedereen”

Dinsdag 23 november is er weer een ontmoetingsmiddag in Singelhof te Maasland.
We moeten wel de nodige regels in acht nemen zoals:
– Het dragen van een mondkapje tijdens in- en uitlopen.
– U blijft op uw vaste zitplaats
– Koffie en thee wordt bij de zitplekken geserveerd

We hebben een speciaal programma voor u. Ongetwijfeld kent u de schrijver Toon van Tellegen wel. Toon van Tellegen is een Nederlandse schrijver, arts en dichter die vooral bekend is om zijn dierenverhalen, vooral de verhalen  rond de mier en de eekhoorn zijn erg geliefd en worden graag gelezen vanwege de amusante, bizarre situaties. Piet van der Pas en Stan Molenaar regen een aantal verhalen met een hoog taartgehalte aaneen tot en verrassende, kleurrijke en muzikale voorstelling. De  verhalen worden voorgedragen door Piet van der Pas en muzikaal omlijst door Stan Molenaar. Stan is een echte Maaslander en studeert nog in Zwolle. Misschien komt u hem weleens tegen in “Bij de Buurvrouw” waar hij Ditta, zijn moeder, een helpende hand biedt.

Leden zijn van harte welkom in de grote zaal van de Singelhof.

Aanvang: 14.30 uur, zaal open 14.00 uur.

Voor inlichtingen: Janny tel. 010 5920238 of  Betty tel. 010 5900743

__________________________________________________________

Algemeen

Predikanten: ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl (wijken 3 t/m 10)  en ds. R. Noordzij-Hijweege, tel. 06-41480250, e-mail: riannenoordzij@zonnet.nl (wijken 1 en 2)

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl

Website: www.kerkentemaasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot, tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl

Vervoer naar de kerk: Alex Taal, tel. 5922584

Open kerk: elke zaterdag van 11.00 – 16.00 uur, orgelbespeling. U bent welkom voor bezichtiging en bezinning