apr 15

Weeknieuws 21 april 2019

Kerkdiensten

Donderdag 18 april         Witte Donderdag                               

19.30 uur Oude Kerk        ds. S. Tj. van der Hauw, viering Heilig Avondmaal

Vrijdag 19 april                 Goede Vrijdag

19.30 uur Oude Kerk        ds. B.W.J. de Ruyter

19.30 uur Singelhof          ds. S. Tj. van der Hauw, viering Heilig Avondmaal voor                                                    ouderen

Zaterdag 20 april Stille zaterdag

21.30 uur Oude Kerk          ds. B.W.J. de Ruyter, Paaswake

Zondag 21 april   Eerste Paasdag

10.00 uur Oude Kerk               ds. S. Tj. van der Hauw, gezinsdienst,  mmv

                                                Harmonievereniging Masalant,

Maandag 22 april  Tweede Paasdag

10.00 uur Oude Kerk               ds. S. Tj. van der Hauw, oecumenische viering

Bij de dienst van 21 april

Pasen

Wij hopen op zondagmorgen in de Oude Kerk samen het Paasfeest te vieren. De harmonie Masalant onder leiding van Frank Hendriks zal medewerking verlenen. Dat geeft een blijde sfeer. De kinderkerk sluit het Paasproject af dat als thema heeft : Een nieuw begin!

Door de opstanding van Jezus kunnen wij een nieuwe start maken, telkens weer in zijn liefde. We mogen leven uit de kracht van de opstanding. Falende volgelingen kon Jezus weer gebruiken. Hij liet

hen niet vallen. Voor de aanvang van de dienst is er reeds muziek en

samenzang.

Wij bidden om een nieuw begin van leven.

God stuur ons toch de wereld in om liefde

door te geven.

Tot zondag!

S.Tj. van der Hauw

Organist

In de Oude kerk zal Reinier Kroos op het orgel spelen.

Kinderkerk

Deze zondag is er geen kinderkerk, maar wordt het Paasproject in de kerk afgesloten.

Bloemengroet

De bloemen van zondag 14 april zijn met onze hartelijke felicitaties gebracht naar,      mevr. C. Noordam, Diepenburchstraat 13. Zij heeft op 8 april haar 95ste verjaardag mogen vieren. En met onze hartelijke groeten naar, dhr. K. Louter, Huis te Veldelaan 33.

Oppasdienst

De oppasdienst wordt  verzorgd door Rosanne van der Hauw.

Kaars aansteken

Femke de Vries mag aan het begin van de dienst de nieuwe Paaskaars aansteken.

Collecten

De eerste collecte is voor Kerk in actie Paascollecte, zie toelichting , de tweede collecte voor algemeen kerkelijk werk. Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het orgelfonds.

De eerste  collecte op tweede Paasdag is voor de diaconie, de tweede collecte voor algemeen kerkelijk werk.

Toelichting collecte Eerste Paasdag: Versterk de kerk in Pakistan

Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining​. Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof.​ Bouwt u mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan?


Overig Nieuws

Omzien naar elkaar

Ans Boschma- Hartog verbleef in het ziekenhuis, maar is nu weer terug in het Zonnehuis te Vlaardingen. Piet de Bloois van de Kwakelweg is tijdelijk opgenomen in huize Duinhof  in Ter Heijde. Hij hoopt spoedig thuis te komen. Zijn vrouw Nel de Bloois onderging een operatie in het Haga- ziekenhuis te Den Haag en kwam weer thuis. Marco van Veen en Lisa Verboon, Westgaag 46, 3155 DG Maasland, werden  op 10 april verblijd met de geboorte van hun dochter Dominique Paulina Hillegonda. Wij feliciteren hen van harte en wensen dit jonge gezin Gods zegen toe in alles. Wij zijn verbonden met allen die in tehuizen zijn opgenomen en bidden voor hen en al onze zieken.

De predikanten.

Boeken-en plantjesmarkt

Zaterdag 20 april boeken- en plantjesmarkt, 09:30 – 14:00 uur, Oude Pastorie

Net als vorig jaar worden de boeken- en plantjesmarkt gecombineerd. In de Oude Pastorie kunt u terecht voor een keur aan tweedehands boeken. Voor aantrekkelijke prijzen kunt u een keuze maken uit streekromans, thrillers, jeugdliteratuur, kinderboeken, strips, boeken over (streek-)geschiedenis, sport, natuur, religie, gezondheid, kookboeken, woordenboeken, Engels-, Duits- of Franstalige boeken, allerlei curiosa voor verzamelaars.

Op het Kerkplein vóór de Oude Pastorie staan we met de plantjesmarkt. Zoals u van ons gewend bent hebben we weer en flink assortiment aan perkgoed en andere tuinplantjes. Op het moment dat ik dit stukje schrijf wordt zonnig weer en 22 graden voorspeld voor 20 april. Kunt u de plantjes vanwege het weer of om een andere reden niet meteen in uw tuin of bloembakken zetten, dan is dat geen probleem. U kunt ze rustig een paar weken in hun potjes of trays laten staan, als ze maar regelmatig water krijgen. Wij bieden u een uitstekende kwaliteit voor een scherpe prijs en bezorgen uw plantjes zo nodig ook aan huis.

De opbrengst is bestemd voor onderhoud en restauratie van de Oude Kerk. Koop daarom uw boeken en plantjes bij ons en steun daarmee de kerk.

De activiteitencommissie hoopt u op zaterdag 20 april a.s. weer te mogen verwelkomen in en bij de “ Oude Pastorie ”.


ALGEMEEN

Predikanten: ds. S. Tj. van der Hauw, tel. 5921624, e-mail: simonvanderhauw@hotmail.com; ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl

Website: www.kerkentemaasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot, tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl

Vervoer naar de kerk: Jan Heijdra, tel. 5911788 of Alex Taal, tel. 5922584