aug 14

Weeknieuws 18 & 25 augustus

Kerkdiensten

Zondag 18 augustus
10.00 uur    Oude Kerk      ds. A. van Nierop, Beverwijk

Zondag 25 augustus
10.00 uur    Oude Kerk      ds. B.W.J. de Ruyter


Bij de dienst  van 18 augustus

Organist

Reinier Kroos zal op het orgel spelen. 

 Kinderkerk

Lucas 12:49-56: Wat gaat het worden?

In het verhaal voor de jongste kinderen kijken twee mensen naar de lucht om te zien wat voor weer het wordt. In het verhaal voor de oudste kinderen nemen mensen een parasol mee, want het wordt een warme dag. Maar weten ze ook wat er in de wereld gaat gebeuren? Het is nu de tijd dat het koninkrijk zal aanbreken.

Spaardoel: fietsen voor schoolkinderen in Kenia.

Oppasdienst

Er is geen oppasdienst.

 Kaars aansteken

Nanda van Buuren zal aan het begin van de dienst de  kaars aansteken.

 Collecten

De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de  tweede collecte voor  algemeen kerkelijk werk en bij de uitgang wordt de orgelfondscollecte gehouden.


Bij de dienst van 25 augustus

Organist

Leo Hans Koornneef zal op het orgel spelen.

 Kinderkerk

Lucas 13:22-30: Dit wil je niet missen!

Iemand stelt Jezus de vraag: Zijn er maar weinigen die worden gered? Jezus antwoordt dat er redding is voor velen. Maar dat zij daar zelf voor in beweging moeten komen. Het is alsof God de sleutel van zijn huis aan mensen gegeven heeft.

Spaardoel: fietsen voor schoolkinderen in Kenia.

Oppasdienst

Er is geen oppasdienst.

Kaars aansteken

Maarten van Buuren zal aan het begin van de dienst de kaars aansteken.

Collecten

De eerste collecte is bestemd voor  de zending en de tweede collecte is voor algemeen kerkelijk werk.


 

Overig


Omzien naar elkaar

Dick van Roest, wonend in Singelhof met zijn vrouw Martha, was lange tijd in het Reinier de Graaf in Delft. Dick is zeer verzwakt. Hij is momenteel overgebracht naar de Tweemaster in Maassluis. Moge God Dick, Martha en het gehele gezin zeer nabij zijn met liefde en kracht. Laten wij bidden voor hen.

Lauren, de dochter van Marijn en Marijke Wijsman van de Kerkstraat, is nog in het ziekenhuis te Delft. Wij hopen dat alles goed mag gaan met haar en wensen de ouders veel sterkte in alle begeleiding.

Coby de Jong van de Burg. Groot Enzerinksingel is van het Vlietlandziekenhuis te Schiedam gegaan naar het revalidatiecentrum Marnix in Vlaardingen.

Mevr. G. van der Does- Bijl, van de Hofsingel 50, zal voorlopig in het Marnix te Vlaardingen verblijven. Wij leven mee met al onze zieken en met hen opgenomen zijn in tehuizen. Contact met hen doet altijd veel goed.

De predikanten

Bloemengroet

De bloemen van zondag 4 augustus zijn, met de hartelijke felicitaties, gegaan naar fam. G. Pols – Montizaan, Plantage 33. Zij waren woensdag 31 juli 50 jaar getrouwd en naar mevr. H. Quak – Klop, Stationstraat 70.  Zij is woensdag 31 juli 90 jaar geworden.

De bloemen van zondag 11 augustus zijn, met onze hartelijke groeten, gebracht naar mevr. A. Keijzer- Bouwmeester, Hofsingel 88 en naar mevr. A. Eijgenraam- van Nierop, Prinses Beatrixlaan 37.


Inleveren kopij “Op Weg”

Nog tot en met maandagavond 19 augustus is er gelegenheid om kopij in te leveren voor het septembernummer van ‘Op Weg’.

E-mail: opweg@pg-maasland.nl

Kontaktadressen: Margreet Vermaat, tel. 5919492 en Arjan de Vos, tel. 5918164.

Verkoop collectebonnen

Dinsdagavond 27 augustus van 19.00 – 20.00 uur kunt u collectebonnen kopen in de Oude Kerk, in de buurt van de koffiehoek. U kunt dan uitsluitend met contant geld betalen. Komt deze avond u niet uit, neem dan telefonisch (5919515) of via email: hdh@caiway.nlcontact op.

Henk den Hond


Algemeen

Predikanten:ds. S. Tj. van der Hauw, tel. 5921624, e-mail: simonvanderhauw@hotmail.com; ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl

Website:www.kerkentemaasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot, tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl

Vervoer naar de kerk: Jan Heijdra, tel. 5911788 of Alex Taal, tel. 5922584