okt 13

Weeknieuws 17 oktober 2021

Kerkdienst

Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL of
via You Tube kanaal  klik hier om de kerkdienst ‘live’ te volgen

Zondag  17 oktober   

10.00 uur Oude Kerk             ds. B.W.J. de Ruyter, themadienst Groene Kerk

Voorwoord

Duurzaamheid: maak de wereld wilder.
Vorige week 7 oktober organiseerde Rotary Maassluis Maasland een Duurzaamheidscongres als school activiteit voor de leerlingen van Lentiz Maasland en Revius Lyceum Maassluis. Helga van Leur, de bekende weervrouw wist ons anderhalf uur te boeien met de ‘situatie’ van water op de aarde. Ik was diep onder de indruk. In de middag bezochten wij bedrijven die duurzaam ondernemen.
Ik lees in de krant over de Duurzame 100 die bewustzijn voor het klimaat creëert, de grote buurtsuper wil de beweging naar beter eten versnellen.
Onze toekomst op aarde staat op het spel. Er is een ernstige klimaatverstoring, ook in Nederland. Het weer wordt warmer, natter, droger en extremer. De zeespiegel stijgt en wij zijn allen zeer kwetsbaar. In 1937 was er 66% wilde natuur, de wereldbevolking 2,3 miljard en 280 ppm koolstof. In 2020 was er 35% wilde natuur, de wereldbevolking 7,8 miljard en 415 ppm koolstof in de atmosfeer.* Hoe kan dit zo doorgaan? Hebben wij echt de behoefte om serieus actie te ondernemen? De menselijke consumptie overschrijdt de capaciteit van de aarde, de weerstand is weg en wij ontvangen wereldwijd een epidemie. Wanneer de mensheid in staat is om evenveel aan de natuur terug te geven als ze neemt en een deel van haar schuld aflost zouden we allemaal evenwichtiger kunnen leven. Zoals Helga vertelde dat het 30 seconden duurt voordat je douche warm water geeft duurt het 20 jaar wanneer wij effect merken wanneer wij allemaal bewust duur-zaam gaan leven. Apart trouwens dat in de bijbel het woord ‘natuur’  niet voorkomt. Daar wordt gesproken over hemel en aarde. “Heersen over” zou beter vertaald kunnen worden met: “Zorgen voor…” Wat doe jij? Een vraag die ik afgelopen zondag met de 18+ ‘zondag op zolder’ graag had willen bespreken. Maar één jongeman had zich opgegeven. Het ging niet door. Wat moeten wij doen om deze wereld ‘wilder’ te maken?
Misschien beginnen met verwondering:
Als ik uw hemel zie, het werk van Uw vingers,
de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt,
wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt….(Psalm 8)
Over bewust-worden en ver-antwoorden gesproken.
ds. Rianne Noordzij

*David Attenborough, Een leven op onze planeet, p. 19 en 99.

Bij de dienst van 17 oktober

De dienst is te beluisteren via www.kerkomroep.nl (type Maasland in en u vindt de Oude Kerk) en de dienst wordt ook live uitgezonden via YouTube.

Themadienst “Groene Kerk – Groen Geloven”

Zondag 17 oktober 2021 om 10.00 uur in de Oude Kerk en online.

Voorganger ds. Wim de Ruyter.

Begin augustus verscheen het nieuwste rapport van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties.

Dit rapport maakt pijnlijk duidelijk dat de mens Gods goede schepping aan het vernietigen is, aldus ds. René de Reuver, scriba van Generale Synode.

Ondanks alle media aandacht voor klimaat en verandering in de afgelopen jaren is er weinig  veranderd in de leefstijl van mensen.

Duurzaamheid en klimaat zijn de komende tijd belangrijke thema’s voor de Protestantse kerk in Nederland. We worden – nog sterker dan voorheen – geroepen de trouw van God aan Zijn schepping te weerspiegelen in ons omgaan met elkaar en met de aarde.

Van harte welkom in deze themadienst!

Taakgroep ‘missionaire diensten’

Organist

Leo Hans Koornneef zal op het orgel spelen in de Oude Kerk.

Kaars aansteken

Aan het begin van de dienst zal Jan Mosterd  de kaars aansteken.

Kinderkerk 

Vrij zijn (Johannes 8:21-36)

Jezus spreekt de mensen in Jeruzalem toe.

Hij zegt dat hij ergens heen zal gaan waar zij niet kunnen komen. De mensen begrijpen hem niet. Ook niet als Jezus zegt dat de waarheid hen zal bevrijden…..

 

Collectedoel

Deze zondag is het collectedoel: diaconie, algemeen kerkelijk werk en orgelfonds.

U kunt uw gift of collectebijdrage ook overmaken naar de Diaconie PGM. Dit kunt u doen via een overboeking op het algemene bankrekeningnummer van de PGM: NL77 RABO 0124 1576 02.

Als u hierbij vermeldt in de omschrijving dat het voor de diaconie is kunnen we met elkaar goede doelen blijven steunen. Alvast dank voor uw medewerking!

Gezocht: Collectanten

Kerk in Actie organiseert van 22 t/m 27 november 2021 (week 47) een landelijke huis-aan-huiscollecte, omdat we willen opstaan voor kwetsbare kinderen in Griekenland. De nood blijft hoog. Wij gunnen hen een beter leven! Daarom komen we in actie. Doe mee!

Waarom we collecteren: Gammele tenten. Extreme kou of juist de ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen en sanitaire voorzieningen. En misschien wel het ergst van alles: de uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Wij gunnen hen een beter leven! Daarom komen we in actie en organiseren in 2021 opnieuw een huis-aan-huiscollecte voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. De diaconie PGM heeft besloten mee te doen met deze collecte en zo zijn de eerste wijken al verdeeld over de diakenen. Wilt u ons helpen om alle wijken in Maasland te kunnen collecteren dan kunt u zich opgeven bij Jan Heijdra.

Adventskalender 2021

Dit jaar staat in de Petrus-adventskalender het bijbelboek Openbaring centraal. Bij elke dag is een korte overdenking beschikbaar, aangevuld met gebeden, liederen en gespreksvragen. De diaconie bestelt ook dit jaar enkele exemplaren. Heeft u interesse: dan kunt u een van de diakenen benaderen of zelf een kalender bestellen op: petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender

_________________________________________________________

Overig Nieuws

Omzien naar elkaar

Maarten Rensen van Oranje Nassaustraat 30 is vorige week weer thuis gekomen na enkele weken opname in het revalidatiecentrum te Delft.

Mw. J. Doelman van de Korte Buurt zal weer enkele weken in Revalidatiecentrum De Marnix in Vlaardingen verblijven.

De predikanten

Bericht van overlijden

Op 5 oktober is plotseling overleden de heer Maarten Graveland, Westgaag 1, in de leeftijd van 82 jaar.       De dankdienst is gehouden op dinsdag 12 oktober om 13.30 uur in de Oude Kerk in Maasland. Het gedenken in de Oude Kerk zal op een later moment plaatsvinden. In onze gebeden denken wij aan de familie van Maarten en allen die hem lief waren.

Op een later moment zal het gedenken plaatsvinden.

Bloemengroet

In verbondenheid met onze gemeente zijn de bloemen van zondag 10 oktober, met de hartelijke groeten, gebracht naar dhr. M. Rensen, Oranje-Nassaustraat 30 en naar dhr. A. van Nierop, Duifpolder 2.

Donderdag 14 oktober, door ds. Piet Schelling.

De contouren van mijn geloof – Het één verdween, het andere bleef.

Mensen veranderen voortdurend. Wat je eens belangrijk vond, is dat op een gegeven moment minder.  Ds. Piet Schelling komt daarover vertellen, over hoe hij het één losliet, om het ander toe te laten.

De avond is in de Oude Kerk, en begint om 20:00 uur.

Uitnodiging voor wijken 4 en 7

In de weken na de startzondag van 12 september worden gespreksavonden georganiseerd: elke keer 2 wijken die in de Oude Pastorie elkaar ontmoeten onder het genot van een kop koffie/thee met iets erbij.

Aanvang 19.45 en om 21 uur sluiten we de avond af.

Dinsdag 19 oktober:     wijk 4 en 7: famrslot@kabelfoon.nl

Van harte welkom!!!

Wilt u aangeven dat u komt!

PCOB Maasland-Schipluiden

Gaat u ook weer mee pannenkoeken eten op donderdag 21 oktober?

Elk jaar organiseert de PCOB een pannenkoek-etentje in ’t Sonnetje. Verleden jaar kon dat niet doorgaan, maar nu we hopelijk de Coronatijd achter ons kunnen laten wordt het weer georganiseerd. De datum is donderdag 21 oktober en u bent vanaf 17.00 uur tot ongeveer

20.00 uur welkom in pannenkoekenboerderij ’t Sonnetje, Korte Buurt 15, Maasland.

Bij binnenkomst moet u wel een QR-code vaccinatiebewijs of een negatieve testuitslag laten zien. De kosten bedragen € 12,50 per persoon.

We vragen of u dat bij binnenkomst gepast wilt betalen.

U krijgt daarvoor een drankje, een pannenkoek naar keuze en een lekker ijsje toe.

U moet zich hiervoor wel aanmelden, dat kan tot uiterlijk zaterdag 16 oktober bij:

Janny Passchier,         telefoon 010 – 592 02 38, e-mail: ceesjannie.passchier@gmail.com

Betty Kuijvenhoven,  telefoon 010 – 590 07 43, e-mail: ekuijvenhoven@caiway.net

_________________________________________________________

Algemeen

Predikanten: ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl (wijken 3 t/m 10)  en ds. R. Noordzij-Hijweege, tel. 06-41480250, e-mail: riannenoordzij@zonnet.nl (wijken 1 en 2)

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl

Website: www.kerkentemaasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot, tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl

Vervoer naar de kerk: Alex Taal, tel. 5922584

Open kerk: elke zaterdag van 11.00 – 16.00 uur, orgelbespeling. U bent welkom voor bezichtiging en bezinning