jun 13

Weeknieuws 16 juni

Kerkdiensten

Zondag 16 juni   Openluchtdienst

10.00 uur     ODO veld   ds. B.W.J. de Ruyter, pastor Lamberts,
oecumenische viering

Bij slecht weer in Oude Kerk


Bij de dienst van 16 juni

Oecumenische openluchtdienst 2019

A.s. zondagmorgen 16 juni om 10.00 u wordt op het ODO veld de jaarlijkse oecumenische openluchtdienst gehouden. Voorgangers zijn pastor Lamberts en ds. de Ruyter. De samenzang wordt begeleid door Harmonie Masalant. In de viering wordt brood gedeeld en de collecte is bestemd voor diakonale doeleinden. Bij de uitgang staat een collectebus voor het plaatselijk oecumenisch werk. Na de dienst is er koffie en limonade. Wie wil mag zijn of haar eigen stoeltje meenemen. Zaterdag 12 uur wordt beslist of de dienst buiten doorgaat of dat deze gehouden wordt in de Oude Kerk. Raadpleeg daarvoor de website www.kerkentemaasland.nl

Alle Maaslanders en gasten van buiten Maasland zijn van harte welkom.

Kinderkerk

Deze zondag is er geen kinderkerk maar een openluchtdienst op het Odo veld, we zien jullie graag daar.

Bloemengroet

De bloemen zijn met de hartelijke groeten gegaan naar:

Mevr. K.J. Pluimers – van der Stok, Burg. Groot Enzerinksingel 61 en naar Dhr. J. en mevr. J. Varekamp – van der Kooy, Duifpolder 9a

Oppasdienst

Deze zondag wordt de oppasdienst verzorgd door Barbara Hanemaaijer.

Collecten

De eerste collecte is voor Schuldhulpmaatje, de tweede collecte voor algemeen kerkelijk werk.


Overig Nieuws

Wij gedenken

Op woensdag 29 mei overleed na een kort ziekbed Johanna Gerharda Dijkxhoorn-Gerdes. Gerda woonde het laatste jaar op de afdeling kleinschalig wonen in de Singelhof. Daarvoor woonde zij op Veldesteijn 68. Gerda was geboren in Maassluis. Zij was de jongste in een gezin met drie kinderen. In 1953 trouwde zij met Ridder Dijkxhoorn. Het jonge stel ging toen wonen in de Prinses Irenelaan. Later verhuisden ze naar de Weverskade, waar Ridder zijn tuin had. Er werden vier kinderen geboren, maar twee – een tweeling – overleden enkele dagen na de geboorte. Toen hun dochter Hanneke met haar man Peter naar Nieuw Zeeland migreerden, volgden Gerda en Ridder enkele jaren later. Uiteindelijk hebben ze tien jaar in Nieuw Zeeland gewoond. Toen ze in 1994 terugkwamen, gingen ze in de Zuidbuurt wonen. Hun zoon Ridder woonde weer met zijn vrouw in Maasland. Van de Zuidbuurt verhuisden ze in 2009 naar Veldesteijn. Ook na het overlijden van Ridder in 2010 ging Gerda nog regelmatig naar Nieuw Zeeland. De laatste jaren ging dat echter niet meer. Gerda was een rustige vrouw. In gesprekken stelde ze zich bescheiden op. Dinsdag 4 juni was de afscheidsdienst in de Oude kerk van Maasland. We lazen uit de Bijbel over de verbondenheid van de levenden en de doden uit 1 Tessalonicenzen 4. Gerda is 88  jaar geworden.

Wim de Ruyter

Omzien naar elkaar

Op 26 mei werden Jaap en Marije Zegwaard van de Kwakelweg 14 verblijd met de geboorte van een tweeling. Het zijn Corné Richard en Carlos Jan-Jacob . Ze zijn te vroeg geboren en  verblijven momenteel in het Sohiaziekenhuis te Rotterdam. Marije verbleef in het Erasmus en is weer thuis. Stella is de zus van Corné en Carlos.Wij hebben u gemeld over de vroeggeboorte op 30 mei van Peer Alexander en Lauren Mathilde Aimée Wijsman. Tweeling van Marijn en Marijke Wijsman- Koornneef van de Kerkstraat te Maasland. Hun oudste zoon heet Hugo. Peer Alexander overleed na 1 dag op 31 mei.  Afgelopen dinsdag werd in Maasland in besloten kring afscheid genomen van Peer Alexander. Lauren verblijft in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen in Edegem en moeder Marijke is daar, naast het ziekenhuis, in het zorghotel “De drie eiken”.  

Op 30 mei werden Jan Willem Dijkshoorn en Joëlla Steenbergen, Koningin Julianaweg 58, verblijd met de geboorte van hun dochter Lauren Kate Adriana. Haar oudere zus heet Liz.

Wij bidden voor alle kwetsbare kinderen hierboven genoemd en om kracht voor de ouders in hun grote zorg om hun kinderen en in hun verdriet om het grote gemis. Het is bemoedigend wanneer zij de steun van de gemeenschap mogen ervaren.

Nelleke Wiersma van de Boumare werd ook opgenomen in het Universitair Ziekenhuis te Antwerpen. Zij moest daar langer blijven dan verwacht , maar hopen van harte dat ze spoedig mag thuiskomen bij haar man Harry. Hierbij het adres van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen: Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem, België.

An van der Marel, van de Boskamp, is opgenomen in het Marnixrevalidatiecentrum te Vlaardingen.

Ans Boschma-Hartog van de Koningin Julianaweg verblijft in het Zonnehuis in Vlaardingen.

Na een val is mw. De Jong van de Burgemeester Groot Enzerinksingel opgenomen in het Marnixrevalidatiecentrum in Vlaardingen.

Wij zijn verbonden met al onze zieken en bidden voor hen. Ook denken wij aan hen die in tehuizen verblijven en graag iemand uit Maasland zien.

Het in memoriam van Joop Schoneveld zullen we in een andere Samen vermelden. Het gedenken van hem volgt binnenkort in de morgendienst.

De predikanten.   

Inzamelochtend zaterdag 22 juni a.s.

Tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u uw overbodige, verkoopbare spullen weer inleverenbij onze opslag aan de Westgaag 104. In november hopen wij daarmee opnieuw een degelijk aanbod van leuke goederen voor onze jaarlijkse rommel- en boekenmarkt te kunnen samenstellen. Oude TV-toestellen, computers en video-apparatuur vinden geen aftrek meer op de rommelmarkt, daarom nemen wij die niet meer op in onze voorraad. U maakt ons natuurlijk heel blij als u uitsluitend schone en onbeschadigde marktwaar aanbiedt, waarvoor alvast onze hartelijke dank.

De activiteitencommissie