nov 10

Weeknieuws 14 november 2021

Kerkdienst

Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL of
via You Tube kanaal  klik hier om de kerkdienst ‘live’ te volgen

Zondag  14 november 

10.00 uur Oude Kerk ds. B.W.J. de Ruyter, doopdienst

Voorwoord

Genade

Zal hij komen? Ik ben in een levensfase waarin ik niet elke dag het Sinterklaasjournaal meer volg, maar ik weet dat vele kijkbuiskinderen dat deze dagen wel doen. En dan worden ze steevast geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden die de komst van Sinterklaas uitermate onzeker of zelfs bijkans onmogelijk maken. Maar ook buiten het Sinterklaasjournaal leeft onzekerheid over wat de volgende weken wel en niet verantwoord is in ontmoetingen. Kan alles wel doorgaan zoals we het graag zouden willen?

Deze tijd vraagt om een instelling om snel te kunnen schakelen. Maar dat vraagt ook om een mentale instelling. Je kunt teleurgesteld zijn om de dingen die niet kunnen, je kunt ook blij zijn met de dingen die ondanks alles wel kunnen. Voor je eigen welbevinden is dat een wereld van verschil.

In de traditie van de kerk is daar wel het woord genade voor gebruikt. Je kreeg iets waar je eigenlijk niet op mocht rekenen toch. Nu zit daar soms een hele berekenende theologische gedachte achter die ik in zijn koele zakelijkheid zeker niet zondermeer wil volgen, maar de gedachte van genade spreekt mij erg aan. Door genade kun je ook in moeilijke omstandigheden het goede leven zien. Het goede dat we wel hebben is een geschenk waar we God voor mogen danken.

Wim de Ruyter

Bij de dienst van 14 november

Zondag 14 november is Johannes 10:22-30 de centrale evangelezing. In deze dienst zal Kik, de zoon van Tom en Emma Heijkoop-van Wijk van Werve 47 worden gedoopt. Aan deze dienst zal ook het Combo zijn medewerking verlenen.
Wim de Ruyter

De dienst is te beluisteren via www.kerkomroep.nl (type Maasland in en u vindt de Oude Kerk) en de dienst wordt ook live uitgezonden via YouTube.

Organist
Deze zondag speelt het combo o.l.v Leo Hans Koornneef.
Kaars aansteken
Aan het begin van de dienst zal Hidde de Vries Mil de kaars aansteken.

Kinderkerk
Juist hier! (2 Kronieken 7:11-16/Joh. 10:22-30)
Lang geleden heeft koning Salomo een tempel laten bouwen. Toen de tempel klaar was, zei God tegen hem: “Alles wat in de tempel gebeurt, zal ik zien.” Eeuwen later staat Jezus in diezelfde tempel. De Joden vragen of hij echt de Messias is. “Dat heb ik u al gezegd”, antwoordt Jezus, ”maar u gelooft me niet!

 

Collecte
Deze zondag is het collectedoel: voor de diaconie en Algemeen Kerkelijk Werk.
Zolang het ivm corona nog ongewenst is om collectezakjes door te geven, staan in de kerk twee schalen bij de uitgang: een voor diaconie en een voor algemeen kerkelijk werk.
Indien de QR code gebruikt, kunt u geen specifiek doel aangeven en is de verdeling 50-35- 15% voor diaconie, algemeen kerkelijk werk en zending.
Indien u liever een overschrijving doet, kunt u dat doen op het algemene rekeningnummer
NL77 RABO 0124 1576 02. Vermeld dan altijd waarvoor uw bijdrage is bestemd. Ook voor uw gift voor de diaconie kunt u dit algemene bankrekeningnummer gebruiken en u kunt dan ook aangeven welk specifiek doel u met uw bijdrage wilt ondersteunen.

Overig Nieuws

Wij gedenken
Zaterdag 30 oktober overleed Adriana (Jany) van der Gaag-van Eijmeren. Zij woonde op
Hofsingel 192 (Dijkhuis) Hoewel Jany de laatste tijd duidelijk minder energie had, wees niets
op een spoedig einde. Voor velen kwam haar overlijden na een ziekbed van één dag als een
grote verrassing. Jany was geboren in ’t Wout als oudste in een gezin van acht kinderen. Zij
ging in Schipluiden naar school. In 1945 leerde zij Arie van der Gaag kennen. In 1950
trouwden ze. Ze kwamen toen in Maasland wonen in het ouderlijk huis van Arie. Ze kregen
acht kinderen: Gert, Adrie, Tineke, Rinus, Gerda, Jorien, Aria en Thil. Tineke overleed op 26
jarige leeftijd. Het verdriet hierover is altijd gebleven. Ik leerde Jany kennen als een vrouw
met veel belangstelling voor de mensen om haar heen. Het wel en wee van de kinderen en
kleinkinderen volgde ze als een betrokken moeder en oma, maar ook dat van buren, familie en
verdere bekenden. Ze was een aantal jaren ouderling geweest in de toenmalige Hervormde
gemeente. De laatste jaren voelde zij zich verantwoordelijk voor het wekelijkse koffiedrinken
in het Dijkhuis. Ondanks haar afnemend gezichtsvermogen, wilde Jany dit niet loslaten. Maar
Jany was ook een vrouw voor wie het geloof een belangrijke rol in haar leven speelde. Zij
wist zich veilig bij haar God. Vrijdag 5 november was de afscheidsdienst in de Oude kerk van
Maasland. We lazen Psalm 121, de Psalm die ik vlak voor overlijden nog met Jany gelezen
had. Jany is 95 jaar geworden.
Wim de Ruyter

Omzien naar elkaar
Bart, de oudste zoon van Maarten en Dicky Jordaan, is de afgelopen week na een slopende
ziekte op 54 jarige leeftijd overleden. Maarten en Dicky wonen in de Singelhof.
Koos Zegwaard van de Hofdijkstraat is de afgelopen week na een geplande op operatie
opgenomen in het Marnixrevalidatiecentrum in Vlaardingen.
Jannie Doelman van de Korte Buurt mocht afgelopen maandag 8 november vanuit het
Marnixrevalidatiecentrum weer terug naar huis.
De predikanten

Bloemengroet
In verbondenheid met onze gemeente is de bloemengroet van zondag 7 november met onze hartelijke felicitaties gebracht naar: dhr. en mevr. H. Zegwaard- Noort, Hofsingel 36 zij waren 1 november 65 jaar getrouwd en met onze hartelijke groeten naar: mevr. M. Vos- Pols, Commanderij 64. De bloemen van de dienst in de Singelhof zijn met onze hartelijke groeten gebracht naar: mevr. A. J. Sluijter- van Buuren, Nieuw Huis ter Lucht 16.

Bijbelkring Jona
In het boek Jona lijkt het erop als dat de omgeving van de profeet weel dichter bij God staat dan de profeet zelf. Maar hoe zit het dan met die afgoden waar het slot van hoofdstuk 2 over spreekt? Het lijkt mij leuk dinsdag 16 november om 20.00 uur in de oude pastorie het gesprek daar verder over te voeren.
Wim de Ruyter

_____________________________________________________

Algemeen
Predikanten: ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl (wijken 3 t/m 10) en ds. R. Noordzij-Hijweege, tel. 06-41480250, e-mail: riannenoordzij@zonnet.nl (wijken 1 en 2)
Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl
Website: www.kerkentemaasland.nl
Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot,
tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl
Vervoer naar de kerk: Alex Taal, tel. 5922584
Open kerk: elke zaterdag van 11.00 – 16.00 uur, orgelbespeling.

U bent welkom voor bezichtiging en bezinning!