jul 10

Weeknieuws 14 juli 2019

Kerkdiensten

Zondag 14 juli

Bij de dienst van 14 juli

Kinderkerk

Lucas 10:25-37: Naast wie sta jij? Vandaag lezen we het prachtige, bekende verhaal van de barmhartige Samaritaan. Het   koninkrijk van God ziet eruit als een beroofde reiziger. Je hoeft maar bij hem neer te knielen en je bent er.

Spaardoel van de kinderkerk: is fietsen voor schoolkinderen in Kenia.

Kaars aansteken

Noor Voogt zal aan het begin van de dienst in de  kaars aansteken. 

Organist

Deze zondag zal Reinier Kroos op het orgel spelen.

Oppasdienst

Er is geen oppasdienst.

Bloemengroet

De bloemen van vandaag gaan met de hartelijke felicitaties naar Dhr. D. van Roest en Mevr. M. van Roest – de Vos, hofsingel  154, zij waren de afgelopen week 50 jaar getrouwd.

En naar Dhr. H. Verheul, Hildegaarde 2, hij is de afgelopen week 90 jaar geworden.

Collecten

De eerste collecte is voor Ghana,, de tweede collecte voor algemeen kerkelijk werk

Toelichting Collecte 14 juli

De opbrengst van de collecte van de kerkdienst van zondag 14 juli a.s. is bestemd voor de Ghanacommissie.

Het geld is bestemd voor het ‘schoolfonds’ van het Orthopedisch Trainingscentrum (OTC) in Nsawam. Het centrum zorgt voor patiënten uit het hele land.

Het centrum verzorgt:

  • Diagnose
  • Behandeling 
  • Hulpmiddelen
  • Training
  • Opleiding

De patiënten, en vaak ook hun familieleden die de zorg en verpleging op zich nemen, verblijven vaak voor een langere periode in het centrum. 

Na een operatie of behandeling volgt revalidatie, leren leven met een beperking of een prothese of hulpmiddel.

We vragen dit keer uw bijdrage, om het schoolfonds van het OTC financieel te ondersteunen. Dit schoolfonds zorgt ervoor dat de patiënten tijdens hun verblijf in het centrum kunnen leren. Er is een schoolgebouw, er zijn onderwijzers.

Uw gift komt goed terecht!

Dank namens de Ghana-commissie

————————————————————————————————————————————

Overig Nieuws 

Omzien naar elkaar

Deze week hebben wij het volgende te melden: Mw. G. van der Does-Bijl, Hofsinel 50, is na een val opgenomen in het Marnixrevalidatiecentrum in Vlaardingen.

Dhr . D.J. van Roest, Hofsingel  154, verblijft sinds 24 juni in het Reinier de Graafziekenhuis.

Corné en Carlos, de zoontjes van Jaap Zegwaard en Marije Buitelaar zijn nog in Fransiscus Gasthuis in Rotterdam.

Lauren, het dochtertje van Marijn en Marijke Wijsman, Kerkstaat, zijn overgebracht van het Universitair ziekenhuis Antwerpen naar het Reinier de graafziekenhuis in Delft.

Verder stuurden Coen en Mirjam van der Meijs, Werve 60, het blijde bericht van de geboorte van hun zoontje Noud Quirinus Jacobus op 25 juni. Wij feliciteren de jonge ouders.

De predikanten 

ALGEMEEN

Predikanten: ds. S. Tj. van der Hauw, tel. 5921624, e-mail: simonvanderhauw@hotmail.com; ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl

Website: www.kerkentemaasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot, tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl

Vervoer naar de kerk: Jan Heijdra, tel. 5911788 of Alex Taal, tel. 5922584