apr 09

Weeknieuws 14 april 2019

Kerkdiensten

Zondag 14 april                                  Zesde zondag 40 dagen

10.00 uur Oude Kerk                             ds. B.W.J. de Ruyter, zangdienst

 

Maandag 15 april                              Stille Week

19.30 uur Oude Kerk                            Oecumenische vesper, mmv Te Deum Laudamus

 

Dinsdag 16 april                               Stille Week

19.30 uur Oude Kerk                           Pastor J. Lamberts, ds. B.W.J. de Ruyter                                                                                                                 Oecumenische viering van gebed en verzoening

 

Woensdag 17 april                          Stille Week

19.30 uur Oude Kerk                          Oecumenische vesper

 

Donderdag 18 april                        Witte Donderdag

19.30 uur Oude Kerk                         ds. S. Tj. van der Hauw, viering Heilig Avondmaal

 

Vrijdag 19 april                              Goede Vrijdag

19.30 uur Oude Kerk                         ds. B.W.J. de Ruyter

19.30 uur Singelhof                           ds. S. Tj. van der Hauw, viering Heilig Avondmaal voor ouderen

 

Zaterdag 20 april                           Stille zaterdag

21.30 uur Oude Kerk                         ds. B.W.J. de Ruyter, Paaswake

Bij de dienst van 14 april

Zangdienst

Op zondag  14 april houden we, zoals tegenwoordig gebruikelijk, in de ochtend, een zangdienst. Dominee de Ruyter is onze voorganger. Het koor “Les Sirènes” uit De Lier, met dirigent Robert H.Vorwald, zal medewerking verlenen. Het koor wordt muzikaal begeleid door: Toetsenist Rob van den Berg, drummer Stan Grootscholten en fluitiste Brenda Jansen.

Fijn om dit koor weer eens in ons midden te hebben. Het thema van deze dienst is: “Juicht voor de Koning!”. We hopen op een goede dienst. U bent van harte welkom.

De zangdienstcommissie

Organist

In de Oude kerk zal Leo Hans Koornneef op het orgel spelen.

Kinderkerk

Lucas 19:29-40: Juichen. We horen het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem. De mensen daar langs de weg weten het zeker: Jezus zal een nieuw begin maken. Daarom  juichen ze hem toe als een koning. Deze zondag staat in het teken vanp almtakken en vrolijke liederen. De kinderen mogen dan allemaal een Palmpasenstok maken. 

Spaardoel kinderkerk: fietsen voor schoolkinderen in Kenia.

Bloemengroet

De bloemen van zondag 7 april gaan met de hartelijke felicitaties naar Dhr. en Mevr. C. Passchier – Odijk,  Mgr. W.M. Bekkerslaan 111 in Maassluis. Zij waren op 2 april 50 jaar getrouwd en met de hartelijke groeten naar Dhr. R. Slot   Hoefslag 11.

Oppasdienst

De oppasdienst wordt  verzorgd door Corine Zeeuw.

Kaars aansteken

Eléne Koenen zal aan het begin van de dienst in de  kaars aansteken.

Collecten

De eerste collecte is voor JOP, zie toelichting , de tweede collecte voor algemeen kerkelijk werk.

Toelichting collecte zondag 14 april: Jong Protestant: JOP

Elk kind en iedere jongere weet zich door God geliefd. Dat is ons verlangen. Samen met vrijwilligers en professionals geven het JOP daar in het jeugdwerk vorm en betekenis aan.  JOP doet dat voor alle kinderen en jongeren, zowel binnen als buiten de kerk. Vrijwilligers en professionals van een plaatselijke gemeente kunnen bij JOP terecht voor ondersteuning op verschillende terreinen van jeugdwerk: zoals advies, begeleiding en inspiratie, trainingen en materialen.

—————————————————————————————————————————————
O V E R I G   N I E U W S

Omzien naar elkaar

Ans Boschma- Hartog  die opgenomen was in het Zonnehuis te Vlaardingen is na een val opgenomen in het Reinier de Graaf te Delft en haar herstel zal vermoedelijk nog lange tijd duren.

Mw. De Graaf van de Hofsingel is nu voor definitief opgenomen in de Tweemaster te Maassluis.

De operatie van Joke de Lijster uit de Diepenburchstraat is uitgesteld. Ze moet eerst thuis wachten op verder herstel.

Piet de Bloois van de Kwakelweg is tijdelijk opgenomen in huize Duinhof in Ter Heijde. Zijn vrouw Nel de Bloois onderging een operatie in het Haga-ziekenhuis te Den Haag en is inmiddels weer terug in het Reinier de Graaf.

We bidden voor hen en al onze zieken en denken aan hen die in tehuizen zijn opgenomen.

De predikanten.

Ter gedachtenis Gerda Vreugdenhil- de Ruijter

Op 29 maart overleed Gerda Johanna Vreugdenhil- de Ruijter in de leeftijd van 71 jaar.

Ze woonde met haar man Kees aan de Burgerweg 4 te Maasland. Ze waren bijna 50 jaar getrouwd. Ze kregen 3 kinderen: Peet, Aart en Paula. Er zijn 4 kleinkinderen. Aart trouwde met Alise en Paula met Piet. Zeventien jaar was Gerda ziek, maar in de meeste van die jaren kon zij nog behoorlijk goed functioneren. Dat is wonderlijk. De laatste weken verzwakte zij en verlangde Gerda naar het einde. We leerden Gerda kennen als een positieve, nuchtere en open vrouw. Ze is Kees en het gezin tot grote steun geweest. Opmerkelijk is dat ze nooit klaagde, getuigde van haar geloof en van jongs af aan voelde dat zij een kind van God was. Het was haar vaste vertrouwen dat ze bij God mocht uitkomen. Ze zei: Ik ben niet bang.

We konden gemakkelijk met haar contact maken. Je voelde je vrij bij haar. Er was ook altijd ruimte voor humor. Haar grootheid lag in de kleine dingen. Ze deed heel veel met de kleinkinderen. Die zullen hun actieve oma heel erg missen. De kinderen zijn dankbaar voor alle liefde en zorg van hun dappere moeder. Kees en Gerda waren dankbaar voor het vele wat ze mochten ontvangen, maar ze waren graag nog verder samen gegaan. Gerda voelde zich gedragen in haar ziekte door God. Ze zei:gedragen als op adelaarsvleugels, dat was haar tekst en haar lied (Opwekking 488). God zei tegen Mozes: Ik heb het volk op adelaarsvleugels gedragen ( Exodus 19:4). Die symboliek van de adelaar en God die beschermt stond vrijdagmorgen 5 april centraal in de afscheidsdienst in de Oude Kerk, waar velen een laatste groet brachten aan Gerda. Ons gebed en meeleven is met Kees, zijn kinderen en kleinkinderen en met allen die Gerda zullen missen. Moge de Here God hen allen kracht en troost schenken.

S.Tj. van der Hauw

De Kruisweg

De Kruisweg is een, een godsdienstige oefening die sinds de 15e eeuw reeds bestaat. Het is een nabootsing in de vorm van schilderijen of beeldhouwwerken van de lijdensweg van Christus vanaf het gerechtsgebouw (het paleis van de Pontius Pilatus) tot en met de begrafenis van Christus. Een kruisweg stelt de gelovige in staat stil(in gebed) te staan bij de belangrijkste gebeurtenissen van deze lijdensweg aan de hand van 14 kruiswegstaties. Het is een meditatieve viering, van woord en gebed, waarbij de 14 staties (het lijdensverhaal van Jezus) centraal staan. De viering is op Goede Vrijdag, om 15.00 uur, in de R.K. kerk.

De R.K. gemeenschap en de Maaslandse oecumenische overleggroep nodigen alle leden van de Protestantse Gemeente Maasland van harte uit om bij deze mooie en bijzondere viering aanwezig te zijn”.

Wandelen in de 40-dagentijd

De RK-parochie organiseert wandelingen tijdens de 40-dagentijd. Iedere dag (behalve zondags) start de wandeling vanuit een plaats in de parochie. Voordat we de wandeling beginnen is er een korte overdenking. Als PGM doen we graag mee met dit initiatief. Iedereen is van harte welkom om mee te doen.

In Maasland wordt er op de volgende data gewandeld:

Woensdag 17 april, vertrek uit de Link, terug in de Link

Zaterdag 20 april, vertrek uit de Link, terug in Oude Kerk

Dorcas aanhangwagen staat er weer

Zaterdag 13 april tussen 10 en 12 uur staan ons team weer met de Dorcas aanhangwagen aan de Prinses Beatrixlaan 9 in Maasland. Iedere 2e zaterdag van de maand staan we daar en ontvangen we graag alle ( ook lorren )textiel, schoenen, brillen, en mobiele telefoons . Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging.

Voor meer informatie: tel.nr. 5919492

—————————————————————————————————————————————-

ALGEMEEN

Predikanten: ds. S. Tj. van der Hauw, tel. 5921624, e-mail: simonvanderhauw@hotmail.com; ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl

Website: www.kerkentemaasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot, tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl

Vervoer naar de kerk: Jan Heijdra, tel. 5911788 of Alex Taal, tel. 5922584