sep 09

Weeknieuws 13 september 2020

Kerkdienst

Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL of
via You Tube kanaal  klik hier om de kerkdienst ‘live’ te volgen

Zondag 13 september

10.00 uur        Oude Kerk                 ds. B.W.J. de Ruyter, startzondag

Welkom zijn de wijken 4,5 en 6

Voorwoord

Het goede leven

Als thema voor dit jaar koos de PKN voor ‘Het goede leven’. Gewoontegetrouw is dat dan ook het thema voor de startzondag. Toen ik voor mijzelf even met dit thema ging associëren, kwam ik al snel bij het Zwitserleven gevoel. Als merk is Zwitserleven nu in Chinese handen en verder weet ik van dit bedrijf weinig af. Maar ik herinner mij uit mijn jeugd wel de reclamespotjes waarin een totaal onbezorgd leven werd gepresenteerd. Toen ik ging googelen, bleek dat hun recentere reclames niet veel anders zijn.

De vraag is natuurlijk wel of de associatie van het goede leven met het Zwitserleven gevoel terecht is. Bestaat er in de werkelijkheid echt een leven zonder zorgen? Opnieuw associatief moest ik denken aan de berijming van Psalm 4:

Ik kan gaan slapen zonder zorgen,

want slapend kom ik bij U thuis.

Alleen bij U ben ik geborgen.

Gij doet mij rusten tot de morgen

en wonen in een veilig huis.

Hier worden de zorgen echter niet ontkend, maar in Gods hand gelegd. De zorgen van vandaag kunnen aan het einde van de dag op morgen wachten.

Ik kan mij geen leven zonder zorgen voorstellen. Niet omdat ik mij overal zorgen over maak, maar juist omdat je in het delen van zorgen heel dicht bij elkaar kunt komen. Een goed leven is daardoor voor mij niet zozeer een zorgeloos leven, maar een verantwoordelijk leven. Juist door moeiten en zorgen te delen kan je bevrijd worden van de Zwitserleven mythe. Je leert elkaar immers niet kennen door op te scheppen over je succes, maar in het delen van je zwakheid. Daardoor kan er echte openheid voor elkaar ontstaan.

In Psalm 4 bezingt de dichter die openheid in zijn relatie met God. Zijn leven wordt daarmee niet zonder zorgen, maar tussen de zorgen is er wel rust. Voor mij is dat het goede leven.  In de woorden van Gez. 479 uit het Liedboek voor de kerken:

Laat dan mijn hart U toebehoren

en laat mij door de wereld gaan

met open ogen, open oren

om al uw tekens te verstaan.

Dan is het aardse leven goed,

omdat de hemel mij begroet.

Wim de Ruyter

Bij de dienst van 13 september

De dienst is te beluisteren via www.kerkomroep.nl (type Maasland in en u vindt de Oude Kerk) en de dienst wordt ook live uitgezonden via YouTube.

Door de 1,5 meter afstand hebben we in de kerkruimte 90 zitplaatsen beschikbaar.  Elke week zijn de leden  uit enkele wijken welkom om de kerkdienst bij te wonen.

Wijken 4,5 en 6 zijn deze zondag welkom.

Oproep: het goede leven

Het thema voor de startzondag is dit jaar: het goede leven. Velen zullen bij het hogere leven wel een beeld hebben. Mijn vraag is nu: wie wil zijn beeld van het goede leven delen? In de dienst van 13 september zouden we dan een fotocollage kunnen laten zien. Foto’s kunnen worden gestuurd naar w.de.ruyter@hccnet.nl . Ik ben benieuwd.

Wim de Ruyter

Organist

Reinier Kroos zal op het orgel spelen in de Oude Kerk.

Kinderkerk 

Voor de kinderen staat een puzzel/verwerking voor de kinderen klaar op de website van onze kerk, met een link naar het verhaal van deze week op  www.kindopzondag.nl. Veel plezier!

Collectedoel

Deze zondag is het collectedoel: diaconie en algemeen kerkelijk werk.

Ondanks dat we de komende weken kerkdiensten (met beperkt aantal personen) houden kunt u altijd uw gift of collectebijdrage overmaken naar de Diaconie PGM. Dit kunt u doen via een overboeking op het algemene bankrekeningnummer van de PGM: NL77 RABO 0124 1576 02. Als u hierbij vermeldt in de omschrijving dat het voor de diaconie is kunnen we met elkaar goede doelen blijven steunen. Alvast dank voor uw medewerking!

_______________________________________________________________________________________________________________________

Overig Nieuws

Overleden

Op zondag 30 augustus is overleden mw. An van der Marel in de leeftijd van 92 jaar. Zij verbleef het laatste jaar in de Driemaashave in Maassluis. De crematie vond in besloten kring plaats op vrijdag 4 september.

Wim de Ruyter

Omzien naar elkaar

Deze week heb ik vanuit de gemeente het volgende te melden. Mevr. M. Kleijwegt – Karnaat, Huis Te Veldelaan 7 is vorige week dinsdag opgenomen in het Reinier de Graaf ziekenhuis.

Wim de Ruyter

Bloemengroet

De bloemen van zondag 6 september zijn, met onze hartelijke felicitaties, gebracht naar mevr. P. Bijl-van der Eijk, Hofsingel 58, zij heeft afgelopen week de leeftijd van 102 jaar mogen bereiken en met de hartelijke groeten naar dhr. M. Rensen, Oranje Nassaustraat 30.

15 september: Kronen poetsen!

Het is weer de hoogste tijd om aan de slag te gaan met het poetsen van de kronen.

In het voorjaar hebben we dit overgeslagen door de corona.

Dus u staat vast wel te popelen om ons te helpen op dinsdag 15 september,

uiteraard zorgen we voor corona veilige omstandigheden.

Wij zoeken dus behulpzame vrouwen én mannen die ons willen helpen.

Als de groep weer net zo groot is als voorgaande keren zijn we voor de middag klaar.

Vele handen maken niet alleen licht werk, het is ook nog eens een stuk gezelliger!

We willen om 9.00 uur starten, voor koffie/thee met wat lekkers wordt gezorgd.

Wilt u poetsdoeken meenemen?

Graag tot ziens op dinsdag 15 september!

Uitnodiging

We nodigen u uit om in de weken na de startzondag op een avond in de noordbeuk van de Oude kerk een kop koffie met taart te komen drinken/eten. Om het aantal bezoekers te reguleren doen we dat met 2 wijken tegelijker tijd. We maken de opstelling in de noordbeuk coronaproef.

De avonden zijn op:

maandag 14 sept. (wijk 4 en 7),

woensdag 16 sept. (wijk 8 en 9),

donderdag 24 september (wijk 2 en 5),

maandag 28 sept (wijk 3 en 6)

donderdag 1 okt. (wijk 1 en 10).

We starten om 19.45 uur. Na een korte opening is het de bedoelingen dat we elkaar ontmoeten, spreken. Er is geen programma. Rond 21.00 uur sluiten we de avond af. U bent van harte uitgenodigd. U kunt zich opgeven via e-mail addiegoudzwaard@gmail.com of tel.06-10933076. Wilt u dit doen uiterlijk op de vrijdag voor de week dat de avond gehouden wordt. Kunt u niet op de aangegeven avond, kies dan een andere.

Vrede verbindt verschil

Dit jaar zal de Vredesweek op een bijzondere manier met de oecumene gevierd worden. Om alle regels van 1.5 meter na te leven is er gekozen om in beide kerken de dienst te houden. Op zondag 20 september om 9.15 uur zullen Pastor H. Berbée en ds. W. de Ruyter voorgaan in de RK-kerk, aansluitend zullen zij om 10.10 uur voorgaan in de Oude kerk. In beide diensten zal een gelegenheidscantorij de zang verzorgen. De Vredesweek 2020 gaat over het omgaan met verschillen in de cultuur, gebruiken, huidskleur en religie. Verschillen in morele opvattingen en spanningen die dit oproept met de vrijheid van meningsuiting en de fundamentele gelijkheid van mensen. In de Vredesweek gaat het over hoe belangrijk het is om het verhaal van de ander te leren kennen, in plaats van te blijven hangen in het eigen gelijk. Door de Coronacrisis blijkt hoe belangrijk saamhorigheid is, hoe vitaal vrede moet zijn. Hoe belangrijk het is dat mensen elkaar bijstaan en dat verschillen er mogen zijn. Als u wilt kan u de dienst bijwonen in de RK-kerk graag aanmelden bij het secretariaat voor woensdag 16 september 12.00 uur 010 5912055 of via maasland@onzelievevrouwvansion.nl

U bent van harte uitgenodigd!

Namens het Oecumenische overleg.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Algemeen

Predikanten: ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl  en 1 plaats vacant;

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl

Website: www.kerkentemaasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot, tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl