mei 09

Weeknieuws 12 mei

Kerkdiensten  

Zondag 12 mei                                                   10.00 uur         Oude Kerk                              ds. B.W.J. de Ruyter, bevestigingsdienst


BIJ DE DIENST  VAN 12 mei

Ambtsdragers

In de morgendienst van 12 mei 2019 nemen wij afscheid van ambtsdragers en worden gemeenteleden benoemd in het ambt van ouderling:
Mw. T.G. van den Berg-van der Lelij en Mw. C.J.M. Westerhof-de Gier

De bevestiging vindt plaats in de dienst van aanstaande zondag.

Organist: Reinier Kroos zal op het orgel spelen.

Kinderkerk: Johannes 10:22-30: Schapen 
Deze zondag lezen we een verhaal over geloof en ongeloof. Mensen vragen aan Jezus of hij de Messias is, terwijl ze het antwoord op die vraag al lang     hebben kunnen horen. De vraag is of ze het willen geloven.

Spaardoel: fietsen voor schoolkinderen in Kenia.

Jeugdkerk

Op zondag 12 mei is er weer jeugdkerk. Leuk om met elkaar de week door te nemen.

Oppasdienst

De oppasdienst wordt verzorgd door Tessa van der Meer.

Kaars aansteken

Dana van der End zal aan het begin van de dienst de  kaars aansteken.

Collecten

De eerste collecte is bestemd voor Streekverband de Tien en de tweede collecte voor  algemeen kerkelijk werk.

Gratis vakantie voor bijstandsgezinnen – Het Vakantiebureau

Het Vakantiebureau biedt vakantieweken voor mensen voor wie vakantie niet vanzelfsprekend is. In samenwerking met RCN vakantieparken organiseert zij ook dit jaar weer vakanties voor gezinnen die leven op bijstandsniveau. Gezinnen met schoolgaande kinderen, die de afgelopen jaren niet op vakantie konden, kunnen in de mei- of zomer- of herfstvakantie een week lang genieten op de RCN vakantieparken in Nederland. Gezinnen kunnen aangemeld worden via de diaconie. 

OVERIG NIEUWS

Omzien naar elkaar

Vanuit de gemeente valt het volgende te melden. 

Hans de Pagter van de Heemraad is thuis gekomen uit het LUMC na een operatie. Het verdere herstel van de operatie zal nog wel enige tijd in beslag nemen. 

Kees Bezemer van de Koningin Julianaweg is vorige week met spoed geopereerd in het Hagaziekenhuis in Den Haag. Ondertussen is hij weer in het Reinier de Graafziekenhuis in Delft.

Bloemengroet

De bloemen van zondag 5 mei zijn, met onze felicitaties, gegaan naar fam. N. van Vliet-Dijkshoorn, Westgaag 66,  zij waren afgelopen week 60 jaar getrouwd en met onze hartelijke groeten naar dhr. P. Voogt, Dijkgraaf 5.

De bloemen vanuit Singelhof zijn gegaan naar mevr. J. Moerman – van Ewijk, kleinschalig wonen in Singelhof.

Inzameling Dorcas

Zaterdag 11 mei tussen 10.00 uur en 12.00 uur staan we weer met de Dorcas aanhangwagen aan de Prinses Beatrixlaan 9 in Maasland.

Iedere 2ezaterdag van de maand staan we daar en ontvangen we graag alle (ook lorren) textiel, schoenen, brillen en mobiele telefoons.

Dorcas komt in actie voor  mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging.

Voor meer informatie: tel. nr. 010-5919492.

Wandeling door de duinen, donderdag 23 mei

Bijna is er weer een seizoen voorbij waarin mensen konden deelnemen aan een van de activiteiten van de taakgroep Inspiratie en Bezinning. Als taakgroep kijken we met 

dankbaarheid terug op de avonden. De ene keer was het bezoekersaantal groot, de andere keer klein. Het gaat ons niet om de kwantiteit, maar om de kwaliteit. 

We willen het seizoen afsluiten met een wandeltocht door de duinen van Hoek van Holland op donderdagavond 23 mei.

We verzamelen bij de Oude Pastorie om 19.30 uur. U krijgt enkele vragen of stellingen mee om over te praten. Deze keer gaat het over natuur, schepping en geloven. We maken het 

niet ingewikkeld. Na afloop van de wandeling zullen we in de duinen nog met elkaar napraten en wat met elkaar drinken.

Graag opgave bij Simon van der Hauw (simonvanderhauw@ hotmail.com),

tel: 010 – 59 216 24) vóór 19 mei en vermelden of u met uw auto anderen kunt vervoeren naar het strand. 

De Taakgroep