mei 14

Weeknieuws 19 mei

Kerkdiensten  

Zondag 19 mei         10.00 uur         Oude Kerk    ds. B.E.J.H. Becking, Woerden


BIJ DE DIENST  VAN 19 mei

Organist

Leo Hans Koornneef zal op het orgel spelen.

Kinderkerk

Johannes 13:31-35: Laat het maar zien! 

In het verhaal voor de jongste kinderen vragen Petrus en Johannes zich af of het verhaal nog verder gaat na Jezus’ dood en opstanding. In het verhaal voor de oudste kinderen hebben de leerlingen het erover wat Jezus als opdracht heeft meegegeven.

Spaardoel: fietsen voor schoolkinderen in Kenia.

Oppasdienst

De oppasdienst wordt verzorgd door Lauretta Kaldenberg.

Kaars aansteken

Lynn Hanemaaijer zal aan het begin van de dienst de  kaars aansteken.

Collecten

De eerste collecte is bestemd voor de zending, de tweede collecte voor  algemeen kerkelijk werk en bij de uitgang wordt de orgelfondscollecte gehouden.


OVERIG NIEUWS

Omzien naar elkaar

Kees Bezemer van de Koningin Julianaweg is begin vorige week thuisgekomen na een verblijf in het ziekenhuis. Ook Peter Voogt van de Dijkgraaf is na een korte opname weer thuis. Mw. J. Boschma-Hartog van de Koningin Julianaweg verblijft nog steeds in het Zonnehuis in Vlaardingen. Na een val is vorige week mw. De Jong van de Burgemeester Groot Enzerinksingel opgenomen in het Marnixrevalidatiecentrum in Vlaardingen. 

Wij denken aan de gezinnen van Corrie van de Meer- Speijer en Nel Groenewegen- van der Pol nu zij hun lieve moeders moeten missen. Zie ook de berichten onder Maasland over hun overlijden. We zijn verbonden met allen die zijn opgenomen in tehuizen en wensen hen ook veel sterke. In onze gebeden gedenken wij de zieken en allen die verdriet hebben.

De predikanten

Overleden

Op maandag 6 mei overleed Corrie van der Meer- Speijer in de leeftijd van  92 jaar.

Ze woonde in De Tweemaster te Maassluis.De afscheidsdienst en begrafenis hebben plaatsgevonden afgelopenvrijdag te Maasland. In een volgende kerkbode kom ik op dit overlijden terug.

Donderdag 9 mei is op 92 jarige leeftijd overleden Nel Groenewegen-van der Pol. Zij woonde Diepenburchstaat 4. De begrafenis is vrijdag 17 mei om 13.30 uur in de Oude kerk van Maasland. Condoleren donderdag 16 mei in het Trefpunt van 19.00 – 19.45 uur en na afloop van de begrafenis. Volgende week kom ik op haar overlijden terug.

Bloemengroet

De bloemen van zondag 12 mei zijn met onze hartelijke felicitaties gebracht naar dhr. en mevr. A. van Nierop- Bakker, Duifpolder 2, zij waren de afgelopen week 50 jaar getrouwd.en met onze hartelijke groeten naar dhr. H. de Pagter, Heemraad 32.

Inleveren kopij “Op Weg”

Nog tot en met maandagavond 20 mei is er gelegenheid om kopij in te leveren voor het juni nummer van ‘Op Weg’.
E-mailadres: opweg@pg-maasland.nl
Kontaktadressen: Margreet Vermaat, tel. 5919492 en Arjan de Vos, tel. 5918164.

PCOB Maasland-Schipluiden: Het hoedenmuseum komt op bezoek

De  volgende PCOB Ontmoetingsmiddag is op dinsdag 21 mei, dan komt mevrouw Wil Gorter van het hoedenmuseum “Zet ‘m op” uit Andijk.

Mevrouw Gorter verzamelt al 20 jaar hoeden en alles wat ermee te maken heeft. Er wordt op een aanstekelijke manier verteld waar een hoed voor is, waar je mee herkend zal worden en hoe je ze maakt. Ook herenhoeden en kinderhoeden zijn in alle soorten aanwezig.

Aanvang 14.30 uur, de zaal is om 14.00 uur open, dan staat ook de koffie of thee al klaar à 70 cent.

Wandeling door de duinen – donderdag 23 mei

Op donderdagavond 23 mei willen we een wandeling maken door de duinen in Hoek van Holland, met gelegenheid tot ontmoeting en gesprek, bv over het thema “schepping (natuur) en geloven”. We verzamelen om 19:30 uur bij de Oude Pastorie, waar ds. Van der Hauw een korte introductie zal geven. Met diverse auto’s vertrekken we naar de duinen. Na afloop kunnen we nog wat met elkaar drinken en napraten. Graag uiterlijk 19 mei opgeven i.v.m. vervoer, ook of je eventueel kan rijden, bij Marin van Hartingsveldt (06-10974903 of henkenmarin@hetnet.nl). 

De taakgroep Inspiratie en Bezinning

Voorjaarsconcert Jan Peter Teeuw

Op vrijdag 24 mei zal er door Jan Peter Teeuw een mooi voorjaarsconcert worden gegeven in de Oude kerk van Maasland.

Aanvang van het concert is 20.00 uur en vanaf 19.30 uur is de kerk open.

Toegangsprijs bedraagt € 8,– incl. drankje (t/m 12 jaar gratis).

Het programma bestaat o.a. uit Festing, Holcombe, Mendelsohn en improvisaties. 

Jan Peter Teeuw is geboren op 5 juli 1987 en studeerde orgel o.a. bij Arjen Leistra. Hij is organist van de Singelkerk te Ridderkerk.

U bent van harte uitgenodigd!

Maasland Zingt

Op zaterdagmiddag 25 mei vindt in de Oude Kerk als vanouds Maasland Zingt plaats. Naast samenzang verleent het koor Together uit Hoek van Holland zijn medewerking. Het orgel wordt bespeeld door onze eigen organist LeoHans Koornneef. De aanvang is om 15.30 uur. Voor informatie: Jozef van Rijn 010-5917171.