jan 07

Weeknieuws 12 januari 2020

Kerkdiensten

Zondag 12 januari 

10.00 uur        Oude Kerk       ds. S.Tj. van der Hauw, doopdienst

Bij de dienst van 12 januari

Doopdienst

Komende zondag 12 januari is er een doopdienst in de Oude Kerk.

Walter en Marianne Vincent – de Bruijn van de Huis te Veldelaan houden hun derde zoon Olaf Walter ten doop. De oudere broers heten Pepijn en Casper. Olaf werd geboren op 17-07-2018.

Jim en Lauretta Kaldenberg – Dessi, wonend aan de Hildegaarde, hebben de doop aangevraagd voor hun zoon Noah Luuk. Ze noemen hem Luuk en hij werd geboren op 18-10-2019. Zijn oudere zusje heet Julia.

We hopen samen een gezegende en blijde dienst te beleven.

Tot zondag, S.Tj. van der Hauw

Organist

Leo Hans Koornneef zal op het orgel spelen in de Oude Kerk.

Kinderkerk

Matteüs 3:13-17: Vertrouw me maar.

Vandaag lezen we dat Johannes de Doper mensen doopt in de Jordaan. Ook Jezus laat zich dopen. Johannes de Doper snapt daar niets van. Na Jezus’ doop gaat de hemel open en verschijnt er een duif.

Spaardoel: fietsen voor schoolkinderen in Kenia.

Oppasdienst

De oppasdienst wordt verzorgd door Tessa v.d. Meer.

Kaars aansteken

Aan het begin van de dienst zal de kaars worden aangestoken door Elène Koenen.

Collecten

De eerste collecte is bestemd voor de diakonie en de tweede collecte voor algemeen kerkelijk werk.

____________________________________________________________________________________________________________________

Overig Nieuws

Omzien naar elkaar

Joke de Lijster uit de Diepenburchstraat werd na een val opgenomen in het Leijenburgziekenhuis te Den Haag en is inmiddels in het Marnix te Vlaardingen opgenomen om te revalideren.

Coby de Jong is van het Marnix te Vlaardingen verhuisd naar de DrieMaasStede in Schiedam.

Mevr. Jansen-Schalenkamp van de Doelstraat is opgenomen in het Marnix te Vlaardingen.

Jannie Oversluizen- Mostert, wonend in het Dijkhuis, verblijft in het ziekenhuis Reinier de Graaf in Delft.

We wensen al onze zieken sterkte en trachten mee te leven met allen die in tehuizen zijn opgenomen.

De predikanten

Hartelijk dank

Rond kerst en de jaarwisseling ontvingen wij veel kaarten vanuit de gemeente.

We waren verrast door alle goede woorden die extra waren geschreven omdat Sarie en ik afscheid gaan nemen. Op 8 maart zal de laatste dienst zijn. Jullie wensen hebben ons zeer goed gedaan en zo voelen we ook hoe diep we door de jaren heen verbonden zijn met Maasland. Wij wensen u een gezegend 2020!

Simon en Sarie van der Hauw

Bedankt!

“Ik zal niet sterven maar leven en vertellen wat hij voor mij deed” (Psalm 118: 17)

Een tekst waar ik kracht en troost uitputte, kracht en troost in de strijd voor het leven.

Dank voor de vele kaarten die wij mochten ontvangen, bemoedigend met liefdevolle woorden en gebeden. Dankbaar dat er zoveel mensen om ons heen staan.

Een hartelijke groet van

Leen en Suus v.d. Ende

50 jaar getrouwd

Op 18 december 2019 waren wij 50 jaar getrouwd. Lief en leed hebben we al zó lang met elkaar mogen delen. We hopen dat wij nog vele jaren samen, mét ons gezin, in gezondheid kunnen genieten. Blij verrast waren wij met een mooi boeket, bezorgd door Lenie Keijzer en Jakob van onze kerk. Daarvoor hartelijk dank! Gezellig om elkaar, anders dan in de kerk, te treffen. Fijn dat er steeds weer dames zijn die de bloemen bezorgen, zó mogen we met elkaar kerk zijn.
Henk en Heleen den Hond

Wij gedenken Neeltje Boekestijn-Hoogstad

Woensdag 18 december overleed Neeltje Boekestijn-Hoogstad. Nel woonde in het Pluspunt aan de Pastoor Riswickdreef. Het ging al langer minder goed met haar. De laatste maanden verbleef zij daardoor tijdelijk in de Meeuwenhof in Hoogvliet. Na een val daar ging zij in korte tijd sterk achteruit. Haar overlijden spaarde haar voor een verdere lijdensweg. Nel was geboren in Rotterdam Charlois. Ze was de derde uit een gezin van vier kinderen. Doordat ze wel eens op de kinderen paste bij een nicht in Maasland, leerde zij Willem Boekestijn kennen. In 1950 trouwden zij. Het jonge stel ging bij de Wippersmolen wonen. Het eerste kind overleed snel na de geboorte en is naamloos begraven. Later kregen ze nog twee kinderen: Nico en Nelly. In 1957 vertrok het gezin na de dood van Nels moeder naar Rotterdam om voor haar vader te zorgen. In 1967 keerden ze terug naar Maasland, naar de Herenstraat, later de Van Egmondstraat. De laatste twaalf jaar woonde zij aan de Pastoor Riswickdreef. Nel was een vrouw die veel belangstelling had voor de mensen om haar heen. Ze kon goed luisteren. Het geloof was belangrijk voor haar, maar het ging haar meer om het vertrouwen op God dan het beredeneren van geloofsvoorstellingen. Boven de kaart plaatsten de kinderen de tekst uit Psalm 84: ‘Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is.’ Het was haar trouwtekst, maar het paste ook bij de manier waarop Nel in het leven stond.

De dienst van Woord en gebed was dinsdag 24 december in de Oude kerk van Maasland. We lazen in deze dienst ondermeer Psalm 84.

Nel is 90 jaar geworden.

Wim de Ruyter

In memoriam Hillegonda Louter-Vroombout

Op 9 juli 1929 is Gon, zoals zij genoemd werd, geboren in Maassluis. Zij was de jongste van een gezin met 4 kinderen. In haar jeugd was het crisis en oorlog en men had overal gebrek aan. Na haar lagere schooltijd werd besloten dat Gon in een dienstje moest gaan. Ook volgde ze een opleiding aan de naaischool in de middaguren.
Toen zij 17 jaar was ontmoette zij een Maaslandse jongen: Herman Louter. Gon en Herman kregen drie kinderen: Jan, Gonnie en Hans. Zij voelde zich bijzonder rijk met zeven kleinkinderen en later met vier achterkleinkinderen.
Na een mooie periode te hebben gewoond aan de Doelstraat kregen Herman en Gon de mogelijkheid om kleiner te gaan wonen aan de Riswickdreef. In 2010 stierf haar man op 85 jarige leeftijd.
Gon was een sterke levenslustige vrouw die van vele activiteiten genoot. Zwemmen, fietsen, zingen. En dan die honderden gehaktballen die ze samen met Jannie draaide. “Tante Gon en tante Janny” waren ‘de moeders’ tijdens het kinderkerkkamp op ‘Erve Harkink’ in Lochem.
Gon vierde wat te vieren was tot en met haar 90e verjaardag. Deze heeft zij groots gevierd!
Gon was een gelovige vrouw en de kerkdiensten van de EO en geestelijke liederen waren als een medicijn voor haar. De laatste periode in haar leven was heel moeilijk. Voor deze levenslustige vrouw die van het leven genoot en alles vierde wat er te vieren was, werd het leven te veel. Ze kon niet veel meer en haar lichaamsfuncties werkten niet goed meer. Ze verlangde naar het leven in het Licht van onze lieve Heer.
Zij vond woorden van troost in haar geloof. Daar haalde zij door de diepte heen haar kracht vandaan. Zo kon zij in het leven staan en weer verder gaan.

“De Heer is mijn herder” schreef zij. Het woord ‘herder’ gaf haar een gevoel van vertrouwen, troost, veiligheid. “Hij zorgt voor mij, hij waakt over mij, hij beschermt mij. Mij ontbreekt niets.” Zo heeft Gon die in haar leven zelf graag zorgde, de laatste tijd van haar leven zelf die zorg ervaren in die lieve mensen die voor haar zorgden.

Terugkijkend was zij één en al dankbaarheid voor het leven, zoals ze het gevierd heeft, zoals ze in het leven stond. Zo veel kracht zij ontvangen heeft in haar geloof! Tot dat het echt niet meer ging en het verlangen over te gaan naar het leven in het Licht van Gods aangezicht zo groot was dat ze ook toen bijna geen geduld had om naar de Heer toe te gaan.
Op 21 december 2019 werd het hier stil. Heel stil.
En in alle dankbaarheid om haar leven, dat ze 90 is geworden, hebben wij vrijdag 27 december in de Oude Kerk een dankdienst voor haar leven gehouden waarna zij is begraven op de Gemeentelijke Begraafplaats in Maasland.
ds. Rianne Noordzij

Bloemengroet

De bloemengroet van 22 december vanuit de kerk is, met de hartelijke felicitaties, gegaan naar dhr. en mw. H. den Hond – Baars   Hofsingel 136, zij waren 18 december 50 jaar getrouwd en met de hartelijke groeten naar dhr. J. Overgaauw,  Ruwaard 14.

De bloemengroet van zondag 29 december is, met onze hartelijke groeten, gebracht naar mevr. A. Dijkshoorn, Burg. van der Lelykade 6 en naar mevr. T. Moerman- van Aalst, Vrouwe Lideweijsingel 6.

De bloemengroet van zondag 5 januari is, met de hartelijke felicitaties, gegaan naar dhr. J. Bot, Kon. Julianaweg 21, 31 december is hij 90 jaar geworden en met de hartelijke groeten naar dhr. E. van Arum, Oranje Nassaustraat 18.

De bloemen uit Singelhof zijn gebracht naar mw. S.K. Jansen-Schalekamp, Doelstraat 2, zij verblijft in de Marnix in Vlaardingen.

Dorcas inzameling

Ook in 2020 is iedereen weer hartelijk welkom om textiel, schoenen, brillen, en afgedankte mobieltjes in te leveren Zaterdag 11 Januari tussen 10.00 en 12.00 uur staan we weer met de Dorcas aanhangwagen aan de Prinses Beatrixlaan 9 in Maasland.

Iedere 2e zaterdag van de maand staan de medewerkers daar. Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging.

Voor meer informatie: tel.nr. 5919492

Pubquiz bij de PCOB Maasland-Schipluiden

Dinsdag 14 januari 2020 is er weer een PCOB ontmoetingsmiddag in de grote zaal van de Singelhof. We kunnen elkaar dan een gelukkig nieuw jaar toewensen en is er een quiz o.l.v. Nico van den Beukel. Leden en belangstellenden zijn van harte welkom. Aanvang 14.30 uur, de zaal is om 14.00 uur open en de koffie of thee staat dan ook al klaar.

Algemeen

Predikanten: ds. S. Tj. van der Hauw, tel. 5921624, e-mail: simonvanderhauw@hotmail.com; ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl

Website: www.kerkentemaasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot, tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl

Vervoer naar de kerk: Jan Heijdra, tel. 5911788 of Alex Taal, tel. 5922584