dec 08

Weeknieuws 12 december 2021

Kerkdienst

Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL of
via You Tube kanaal  klik hier om de kerkdienst ‘live’ te volgen

Zondag 12 december Derde advent

10.00 uur Oude Kerk             ds. P. Schelling, Monster

Leden uit alle wijken zijn welkom.

De gemeentezang is een wezenlijk onderdeel van de kerkdienst. Met de rijen op 1,5 meter afstand en de grootte van het kerkgebouw in ogenschouw nemende blijft de gemeentezang gehandhaafd. Wel wordt u verzocht om op ingetogen wijze te zingen.

Voorwoord

Nu nog even over de engel…
In het artikel “Kerst in Kunsthistorisch perspectief” op de website van de PGM beschrijf ik iedere week in advent aan de hand van schilderijen het kerstverhaal. Nu wil ik bijbels naar de engel kijken. Hoe ziet een engel er uit? In onze beleving hebben engelen vleugels, maar hebben wij dat niet bedacht want ik lees helemaal niet dat een ‘boodschapper’ van God vleugels heeft. Of hebben wij deze verbeelding ook aan de kunst te danken? Op schilderijen worden engelen meestal met vleugels afgebeeld; ze moeten toch ‘vliegen’ van God naar de mensen en weer terug?
“Gabriël” heet de engel die bij Maria komt en dat betekent: “mijn kracht is God”. Hij is, zoals je hem vanuit het Jiddisch noemen mag “Gods Gabber”.  Het gaat hier om de verkondiging en de realiteit van Gods kracht, over wat Gods kracht in mensen verwekken kan aan verwachting, aan hoop, aan geloof, aan goede moed, aan troost, aan mededogen. Eén mens maakt het verschil, één komt van een andere orde, vanuit een andere dimensie die wij niet kunnen aanschouwen. Het is de Allerhoogste die in ons mensen een woning maken wil.

Jezus, zoon van God. In Hem zien wij dat God doet wat Hij heeft beloofd. In Jezus zien wij dat God onder ons mensen wil wonen. In Jezus zien wij de kracht tot leven die God in ons wekt.
Wat een hemels bericht van ‘mijn kracht is God’.  Laat die woorden op de vleugels van Gods Geest maar landen in je hart.
ds. Rianne Noordzij.

Fragment:
Martin Buber schreef eens aan Albert Schweitzer: In de geschriften van mijn joodse geloof wordt gezegd, dat er elke keer een engel geboren wordt als de ene mens de ander helpt.

In een droom liep ik een winkel binnen. Achter de toonbank stond een engel.
Ik vroeg : “wat verkoopt u hier?” “Alles wat u maar wilt”, zei de engel.
“O”,  zei ik, “echt waar? Dan wil ik vrede op aarde, geen honger meer, huizen voor de vluchtelingen, geen onderdrukking meer…”
“Wacht even,” zei de engel, “u begreep me verkeerd. We verkopen hier geen vruchten, enkel zaden ….”.

_____________________________________________________

Bij de dienst van 12 december

De dienst is te beluisteren via www.kerkomroep.nl (type Maasland in en u vindt de Oude Kerk) en de dienst wordt ook live uitgezonden via YouTube.

Organist

Leo Hans Koornneef zal op het orgel spelen in de Oude Kerk

Kaars aansteken

Aan het begin van de dienst zal Nanda van Buuren de kaars aansteken.

Kinderkerk 

Voel jij dat ook? (Lucas 1:39-56)

Maria gaat op bezoek bij haar tante Elisabet. Zodra Elisabet de groet van Maria hoort, maakt haar kind een sprongetje in haar buik.

Maria zingt een lied over ‘de wereld andersom’; God maakt kleine mensen groot en grote mensen klein.

Collectedoel

Deze zondag is het collectedoel: Kerk in Actie binnenlands diaconaat en algemeen kerkelijk.

Zolang het ivm corona nog ongewenst is om collectezakjes door te geven, staan in de kerk twee schalen bij de uitgang: een voor diaconie en een voor algemeen kerkelijk werk.

Indien de QR code gebruikt, kunt u geen specifiek doel aangeven en is de verdeling 50-35-15% voor diaconie, algemeen kerkelijk werk en zending.

Indien u liever een overschrijving doet, kunt u dat doen op het algemene rekeningnummer NL77 RABO 0124 1576 02. Vermeld dan altijd waarvoor uw bijdrage is bestemd. Ook voor uw gift voor de diaconie kunt u dit algemene bankrekeningnummer gebruiken en u kunt dan ook aangeven welk specifiek doel u met uw bijdrage wilt ondersteunen.

Toelichting collecte zondag 12 december: Jeugddorp de Glind

In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun leven al té veel mee. In De Glind, ook wel het Jeugddorp genoemd, vinden deze kinderen een veilig thuis. Ze wonen er in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone dorp. Ze wonen bij een gewoon gezin, waar­van de ouders een opleiding hebben om kwetsbare kinderen de juiste verzorging en opvoeding te geven. Daarnaast krijgen ze ondersteuning bij hun ontwikkeling en traumaherstel. Dat gebeurt door heel gewone dingen als zwemles, naar school gaan en buiten spelen, maar ook door speciale activiteiten waarbij ze werken aan zelfvertrouwen en sociale vaardigheden: paardrijden, muziekles, schilderen en judo.

Kerk in Actie steunt het werk voor kinderen in de gezinshuizen in De Glind. Geef in de

collecte en steun het werk voor kwetsbare kinderen in Nederland. Helpt u mee?

________________________________________________

Overig Nieuws

Omzien naar elkaar

Jannie van der Marel van de Boskamp is vorige week opgenomen in het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft. Waarschijnlijk gaat het nog even duren voor zij weer naar huis kan.

De predikanten

Overleden 

Op 25 november is overleden mw. Clasina Christina Adriana (Ina) Buijnink-van den Hoek, Slot de Houvelaan 40, in de leeftijd van 81 jaar.

Bloemengroet

In verbondenheid met onze gemeente zijn de bloemen van zondag 5 december, met onze hartelijke groeten, gebracht naar mevr. T. Zegwaard- de Bruin, Brederode 12, dhr. K. Zegwaard, Hofdijkstraat 3 en naar mevr. J. Rensen- de Ruijter, Hofsingel 48.

DORCAS zamelt weer in !!

Zaterdag 11 december tussen 10.00 en 12.00 uur staan we weer met de Dorcas bestelbus aan de Prinses Beatrixlaan 9 in Maasland.

Iedere 2e zaterdag van de maand staan we daar en ontvangen we graag alle schone textiel, schoenen, brillen, en mobiele telefoons .

Graag zoveel mogelijk zelf de spullen in de bus doen!

Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Voor meer informatie: tel.nr. 5919492

______________________________________________

Inleveren kopij ‘Op Weg’

Voor het januari nummer van Op Weg  is er gelegenheid om kopij in te leveren tot en met 13 december op het bekende mailadres: opweg@pg-maasland.nl

Kontaktadressen: Margreet Vermaat, tel. 5919492 en Arjan de Vos, tel. 5918164.

Algemeen
Predikanten: ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl (wijken 3 t/m 10) en ds. R. Noordzij-Hijweege, tel. 06-41480250, e-mail: riannenoordzij@zonnet.nl (wijken 1 en 2)
Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl
Website: www.kerkentemaasland.nl
Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot,
tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl
Vervoer naar de kerk: Alex Taal, tel. 5922584
Open kerk: elke zaterdag van 11.00 – 16.00 uur, orgelbespeling. U bent welkom voor
bezichtiging en bezinning.