okt 07

Weeknieuws 11 oktober 2020

Kerkdienst Zondag 11 Oktober

Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL of
via You Tube kanaal  klik hier om de kerkdienst ‘live’ te volgen

Zondag 11 oktober

10.00 uur        Oude Kerk                 ds. B.W.J. de Ruyter,

Begin van de week heeft de PKN een nieuw dringend advies opgesteld voor het houden van kerkdiensten. De kleine kerkenraad heeft dit advies besproken en besloten om hier gevolg aan te geven.

De regels gelden voor de gehele maand oktober. Hiermee ontstaat duidelijkheid voor u en voor ons.

Alle nieuwe regels voor de maand oktober kunt u lezen op de voorpagina van de website.

Vanaf zondag 11 oktober zijn de kerkdiensten alleen on-line (YOUTUBE of Kerkomroep). De deuren van de kerk blijven dicht voor de gewone kerkgangers. Alleen de dominee, ambtsdragers, organist, koster en mediateam zijn aanwezig. De liederen worden door een solist of als muziek-opname ten gehore gebracht.

Voorwoord

Paniekvoetbal

We gaan weer terug naar de kerkdiensten zoals ze in april en mei gehouden werden. Na de ophef over een kerkdienst in Staphorst volgde een dringend advies om de kerkdiensten zoveel mogelijk tot online diensten te beperken. Dat  de rationaliteit hier ver te zoeken is, legde burgemeester Pieter Verhoeve van Gouda uit aan omroep West: ‘Als voorbeeld haalt Verhoeve de Sint-Janskerk in Gouda aan. Dit is qua vorm het langste kerkgebouw in Nederland: 123 meter lang met 1500 zitplaatsen. ‘Doordeweeks mogen hier driehonderd mensen in, zaterdagavond is er een concert waarbij gezongen wordt – daarvoor is een ontheffing verleend – voor 250 mensen en zondag mogen er nu maar dertig mensen in. In precies hetzelfde gebouw! Ik vind dat moeilijk uit te leggen.’

Ondertussen zijn de zorgen over de snelle verspreiding van het Coronavirus wel terecht. Vanuit dat perspectief heb ik wel begrip voor het paniekvoetbal dat de Nederlandse regering nu speelt. Juist omdat het virus zich zo moeilijk laat beteugelen, is het maken van een goede berekende oplossing soms bijna onmogelijk.

Het is jammer dat de gezamenlijke beleving van kerk zijn de komende weken weer moeilijker is. Toch hoop ik dat ons geloof in deze tijd niet in de paniek ten onder gaat.

Wim de Ruyter

Bij de dienst van 11 oktober

De dienst is te beluisteren via www.kerkomroep.nl (type Maasland in en u vindt de Oude Kerk) en de dienst wordt ook live uitgezonden via YouTube.

In de dienst van zondag 11 oktober staat Ezra 1,3:1-6 centraal. In dit gedeelte gaat het om de herbouw van de tempel na de verwoestingen van de decennia daarvoor. Maar om een nieuwe start te maken, moet je daar wel in geloven.

Organist

Leo Hans Koornneef zal op het orgel spelen in de Oude Kerk.

Kinderkerk 

11 oktober 2020: Ik doe mee! (Ezra 1, 3:1-6)

Het volk Israël zit in ballingschap in Babylonië. De mensen krijgen de kans om terug te gaan naar Jeruzalem om daar de tempel te herbouwen.

Via www. kindopzondag.nl  is het verhaal te lezen en te beluisteren.

Ook zijn daar bijbehorende verwerkingen te vinden.

Per 1 oktober moet worden ingelogd op deze site. In de “Op Weg”van oktober 2020 kunt u lezen hoe u/jij kunt inloggen.

Collectedoel

Deze zondag is het collectedoel: zending pgm en algemeen kerkelijk werk.

U kunt uw gift of collectebijdrage ook overmaken naar de Diaconie PGM. Dit kunt u doen via een overboeking op het algemene bankrekeningnummer van de PGM: NL77 RABO 0124 1576 02.

Als u hierbij vermeldt in de omschrijving dat het voor de diaconie is kunnen we met elkaar goede doelen blijven steunen. Alvast dank voor uw medewerking!

______________________________________________________________________________________________________________

Overig Nieuws

Omzien naar elkaar

Uit de gemeente valt het volgende te melden.

Zowel Peter Voogt van de Dijkgraaf als Maarten Jordaan van de Hofsingel zijn uit het ziekenhuis thuisgekomen. Ze moeten beiden nog wel verder aansterken.

Overleden

Op woensdag 30 september is Corrie van de Graaf-van Ommen op 87 jarige leeftijd in de Tweemaster overleden. Zij zal maandag 5 oktober in besloten kring begraven worden. Volgende week kom ik op haar overlijden terug.

Wim de Ruyter

Bloemengroet

De bloemengroet van zondag 4 oktober is met de hartelijke groeten van de gemeente gebracht naar dhr. P. Voogt, Dijkgraaf 5 en naar dhr. M. Jordaan, Hofsingel 34.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Algemeen

Predikanten: ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl  en 1 plaats vacant;

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl

Website: www.kerkentemaasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot, tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl

Vervoer naar de kerk: Jan Heijdra, tel. 5911788 of Alex Taal, tel. 5922584