okt 06

Weeknieuws 10 oktober 2021

Kerkdienst

Zondag  10 oktober

10.00 uur Oude Kerk             ds. B.F. van Verschuer, Rotterdam

15.30 uur Oude Kerk             Kliederkerk

Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL of
via You Tube kanaal  klik hier om de kerkdienst ‘live’ te volgen

Voorwoord

Koninkrijk van God

Beelden zijn soms hardnekkig. Zo kennen wij de daalder nog in twee uitdrukkingen: ‘de eerste klap is een daalder waard’ en ‘op de markt is je gulden een daalder waard’. De daalder was eens een zilveren munt met een waarde van fl 1,50. Sinds 1847 zijn er geen daalders meer in omloop. Toch bleef het beeld van de daalder bestaan. Nu de gulden zelf al weer bijna twintig jaar verdwenen is, zal misschien ook wel dat van de daalder verdwijnen. Maar dat is allerminst zeker.

Tegen het einde van het kerkelijk jaar staan in de kerk vaak lezingen centraal die gaan over de toekomst. Voor die toekomst worden beelden gebruikt. Het koninkrijk van God is in dit verband een regelmatig gebruikte term. Mijn oudste zoon verzuchtte onlangs op een bijeenkomst dat hij eigenlijk republikeins dacht. Daarbij hoopte hij dat in de toekomst democratische waarden niet helemaal vergeten zouden worden. Hij hoopte vooral op een toekomst die van ons allemaal is.

Het zal iets over mij zeggen, maar ik geniet van dergelijke spitsvondigheden. Historisch gezien is het natuurlijk vreemd om na 2500 jaar ons nog steeds te laten inspireren door een staatsvorm die deels ontleend is aan de Assyriërs, deels aan de Babyloniërs en deels aan de Perzen. Dat Rome een senaat had, is op een of andere manier nooit tot de systematische reflectie van de kerk doorgedrongen. Ik zeg het hier een beetje kort, er zijn inderdaad wel pogingen gedaan God binnen het concept van het koninklijk van God geen absoluut monarch te laten zijn, maar een constitutioneel vorst. De Bijbel zou dan de constitutie zijn. Gods recht zou tot het einde toe volbracht moeten worden. Volgens sommigen is dit een belangrijke gedachte bij het geloof in Jezus Christus.

In de moderne tijd denken wij graag in relaties. We presenteren de christelijke God graag als een persoonlijk God. Maar wie iemand in een relatie is, wordt vaak mede door de aard van de relatie bepaald. Dan kom je toch een heel eind in de richting dat in die toekomst van God ook ieders eigenheid er mag zijn. Ik zeg nog niet dat we Gods nieuwe wereld daarmee als een democratie moeten voorstellen, maar ik vind het wel een uitdagende gedachte.

Een ander beeld voor de toekomst is dat Gods Geest ons allen zal vervullen. In dat beeld zijn sowieso alle tegenstellingen opgeheven. Je zou het dan Gods democratie kunnen noemen. Als democraat hoop ik dat iets van die democratie nu al realiteit wordt.

Wim de Ruyter

Bij de dienst van 10 oktober

De dienst is te beluisteren via www.kerkomroep.nl (type Maasland in en u vindt de Oude Kerk) en de dienst wordt ook live uitgezonden via YouTube.

Organist

Leo Hans Koornneef zal op het orgel spelen in de Oude Kerk.

Kaars aansteken

Aan het begin van de dienst zal Benjamin de Ruijter de kaars aansteken.

Kinderkerk 

Gaat er al een lichtje branden? (Johannes 8:12-20)

Jezus vertelt in de tempel dat hij het licht van de wereld is.

De Farizeeën begrijpen het niet.

Ze vinden dat iets alleen waar kan zijn als twee getuigen het zeggen, en Jezus zegt het alleen over zichzelf. Of toch niet?

Collectedoel

Deze zondag is het collectedoel: Zending en algemeen kerkelijk werk.

U kunt uw gift of collectebijdrage ook overmaken naar de Diaconie PGM. Dit kunt u doen via een overboeking op het algemene bankrekeningnummer van de PGM: NL77 RABO 0124 1576 02.

Als u hierbij vermeldt in de omschrijving dat het voor de diaconie is kunnen we met elkaar goede doelen blijven steunen. Alvast dank voor uw medewerking!

_________________________________________________________

Overig Nieuws

Bloemengroet

In verbondenheid met onze gemeente zijn de bloemen van zondag 3 oktober gebracht, met de hartelijke groeten, naar dhr. P. de Bloois, Oostgaag 12a en met de hartelijke felicitaties naar dhr. J. van der Ende en mevr. A.W. van der Ende – Breukel, Hofsingel 188, zij waren 29 september 60 jaar getrouwd.

De bloemen uit de Singelhofdienst zijn gegaan naar mevr. B.M. de Bruijn-van den Berg, Pastoor Riswickdreef 10.

 

Uitnodiging

In de weken na de startzondag van 12 september worden gespreksavonden georganiseerd: elke keer 2 wijken die in de Oude Pastorie elkaar ontmoeten onder het genot van een kop koffie/thee met iets erbij.

Aanvang 19.45 en om 21.00 uur sluiten we de avond af.

Donderdag 7 oktober: wijk 8 en 9: addiegoudzwaard@gmail.com

Maandag 11 oktober : wijk 1 en  2: sluijtsteen@kabelfoon.nl; hanniehellendoorn@gmail.com

Dinsdag 19 oktober:    wijk 4 en 7: famrslot@kabelfoon.nl; gertenellen.dijkstra@planet.nl

Van harte welkom!!!

Wilt u aangeven dat u komt!

Zondag 10-10: 18+ op zolder: Duurzaamheid

Welkom 18+ om 17.00 uur rond de pastapot op de zolder van de Oude Pastorie, Kerkplein 12.
Zou je je willen opgeven ( riannenoordzij@zonnet.nl) zodat ik weet hoeveel pasta?
Neem je iemand mee? Hoe meer hoe liever. Op de zolder zijn geen hoge muren van een kerk dus iedereen is welkom.

Het tafelgesprek zal gaan over Duurzaamheid. Toen Jezus hem riep liet Petrus meteen zijn netten liggen. Welke keuze maak jij?

Natuurlijk gezellig socializen!

Wat neem jij mee? Jezelf! Toetje? Salade? Laat ‘t even weten. Kleingeld voor kosten drinken.

Groetjes van dominee Rianne 06 414 80 250

____________________________________________

Algemeen

Predikanten: ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl (wijken 3 t/m 10)  en ds. R. Noordzij-Hijweege, tel. 06-41480250, e-mail: riannenoordzij@zonnet.nl (wijken 1 en 2)

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl

Website: www.kerkentemaasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot, tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl

Vervoer naar de kerk: Alex Taal, tel. 5922584

Open kerk: elke zaterdag van 11.00 – 16.00 uur, orgelbespeling. U bent welkom voor bezichtiging en bezinning