nov 04

Weeknieuws 10 november 2019

Kerkdiensten

Zondag 10 november

10.00 uur        Oude Kerk.  B.W.J. de Ruyter, kerk- en schooldienst CBS de Groene Oase

Bij de dienst van 10 november

Tonnen vullen voor Ghana

Aanstaande zondag is het weer zo ver. Dan staan de tonnen weer klaar om gevuld te worden. Waar kunnen we de kinderen van het poliocentrum blij mee maken?

Er is behoefte aan: handdoeken, tandenborstels, tandpasta, rijst, zeep, shampoo, douchefris enz. Ook papier, potloden, kleurpotloden en contant geld, om de tonnen weg te verschepen is welkom. Voor meer informatie zie de “Op weg”.

De Ghana-commissie

Organist

Leo Hans Koornneef zal op het orgel spelen in de Oude Kerk.

Kinderkerk

Lucas 19:41-48: Wat voor stad wil je hebben?

Jezus gaat met zijn vrienden naar Jeruzalem. Wat een mooie stad is dat toch! Maar wat wordt Jezus boos als hij de marktkraampjes op het tempelplein ziet! Hij jaagt de handelaars weg, want de tempel moet een huis van gebed zijn.

Spaardoel: fietsen voor schoolkinderen in Kenia.

Oppasdienst

De oppasdienst wordt verzorgd door Rosanne v.d. Hauw.

Kaars aansteken

Aan het begin van de dienst zal de kaars worden aangestoken door Sanne Hollaar.

Collecten

De eerste collecte is bestemd voor dorpskerken PKN en de tweede collecte voor algemeen kerkelijk werk.

—————————————————————————————————————————————

Overig Nieuws

Omzien naar elkaar

Zover wij weten zijn er momenteel geen gemeenteleden die in het ziekenhuis verblijven. Verschillenden in de gemeente zijn ziek thuis. Sommigen hebben verontrustende berichten ontvangen en zullen verdere onderzoeken of behandelingen moeten ondergaan. Een lange periode van onzekerheid en spanning kan dan volgen. Wij wensen hen allen veel sterkte en hopen dat zij baat mogen hebben van de behandelingen. Wij bidden voor onze zieken en denken aan hen die zijn opgenomen in allerlei tehuizen.

De predikanten

Wij gedenken

Woensdag 23 oktober overleed Johan Jakob (Jan) Hollaar. Jan woonde met zijn vrouw Co op de Karperhoeve, Zuidbuurt 5. Al jaren waren er veel zorgen rond Jan. Een herseninfarct dertien jaar geleden had veel blijvende schade aangericht. Toch lukte het Jan en Co nog zoveel mogelijk uit het leven te halen. De laatste weken was duidelijk dat de situatie van Jan verslechterde. Uiteindelijk is hij rustig ingeslapen.

Jan was geboren op Het Hoofd in Maassluis. Hij was de oudste uit een gezin van negen kinderen. Als veertienjarige kwam hij als knecht op de Karperhoeve bij familie Hoogendam werken. Zo ging Jan niet naar zee, maar werd vertrouwd met het boerenbedrijf. Op de boerderij kreeg hij verkering met Co Hoogendam en in 1965 trouwden ze. Jan en Co gingen aan de Herenstraat in Maasland wonen. In 1973 gingen Jan en Co op de boerderij wonen om het bedrijf van de ouders van Co voort te zetten. Jan en Co kregen twee kinderen: Gert-Jan en Ineke. In zijn goede jaren was Jan een man die niet veel over zijn eigen gevoelens sprak.

Dinsdag 29 oktober was de afscheidsdienst in de Oude kerk. We lazen Psalm 121. Naast verdriet was er dankbaarheid voor wat in de afgelopen jaren nog wel mogelijk was geweest.

Jan is 78 jaar geworden.

Wim de Ruyter

Bloemengroet

De bloemen van zondag 3 november zijn, met een hartelijke groet vanuit de gemeente, gebracht naar mevr. M van Goor- Brolsma, Baanderheer 8 en naar mevr. H. Oord- Schipper, Kluisweer 14.

De bloemen van de dienst in de Singelhof zijn met de hartelijke groeten gebracht naar mevr. B.A. Zonneveld- de Vos, Hofsingel 38.

 

Rommel- en boekenmarkt – 8 en 9 november

Het wordt weer tijd voor de Rommel- en Boekenmarkt, de gezellige markt die zoveel snuffelplezier en mooie tweedehands spullen biedt!

We volgen de vertrouwde formule en dus beginnen we weer op vrijdagavond 8 november van 19.00 tot 21.00 uur en gaan op zaterdagochtend 9 november om 10.00 uur weer verder tot 12.30 uur. In de Oude Kerk liggen straks antiek, glaswerk, huishoudelijke artikelen, curiosa, elektrische apparatuur, speelgoed, puzzels, vazen, hebbedingetjes en schilderijen op een nieuwe eigenaar te wachten.

De bloemenhoek is opnieuw present en er zijn ook weer oliebollen te koop. Een gokje kunt u wagen met het enveloppenspel. Een verse kop koffie of thee staat voor u klaar, zodat u gezellig kunt bijpraten met de medebezoekers.

Natuurlijk liggen er bij de boekenmarkt weer prachtige boeken voor spotprijzen: (streek)romans, thrillers, kinderboeken, jeugdliteratuur, stripboeken, anderstalig, woordenboeken, curiosa, (oude) boeken voor de verzamelaar, enz. enz..

Uiteraard wordt na vrijdagavond de voorraad voor beide markten weer aangevuld, zodat er ook op zaterdagochtend weer allerlei aantrekkelijke waren te koop liggen.

De opbrengst van beide markten is bestemd voor het onderhoud van de historische en monumentale Oude Kerk.

De activiteitencommissie hoopt u te mogen begroeten op 8 en / of 9 november a.s.!

Dorcas inzameling – 9 november

A.s. zaterdag 9 November tussen 10.00 en 12.00 uur staan we weer met de Dorcas aanhangwagen aan de Prinses Beatrixlaan 9 in Maasland.

Iedere 2e zaterdag van de maand staan de medewerkers daar en ontvangen we graag alle textiel, schoenen, brillen, en afgedankte mobieltjes.

Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging.

Voor meer informatie: tel.nr. 5919492

Kronen poetsen – dinsdag 12 november

De adventtijd is in zicht en dat betekent dat het weer tijd is om de kronen te poetsen. Wij zoeken daarvoor behulpzame vrouwen én mannen die ons willen helpen. Als de groep weer net zo groot is als voorgaande keren zijn we voor de middag klaar! Vele handen maken niet alleen licht werk, het is ook nog eens een stuk gezelliger! We willen om 9.00 uur starten, voor koffie/thee met wat lekkers wordt gezorgd.

Wilt u poetsdoeken meenemen??

Graag tot ziens op dinsdag 12 november!

De toekomst volgens het boek Openbaring – woensdag 13 november

Ds. Wim de Ruyter neemt ons in 2 avonden mee in het boek Openbaring. Sommige gedeelten hebben christenen in het verleden steun gegeven, vooral in moeilijke omstandigheden. Wat zou het boek ons nu kunnen leren? Meer informatie is te vinden in het boekje “Inspiratie en Bezinning” en op de website www.kerkentemaasland.nl .

Voel je vrij om deze avond te bezoeken wanneer je eerste bijeenkomst hebt gemist. Plaats:

Oude Kerk te Maasland. Aanvang 20.00 uur. Van harte welkom!

Drie gespreksavonden voor doopouders

Vele doopouders hebben een uitnodiging ontvangen voor drie gespreksavonden over geloofsopvoeding.

De avonden worden gehouden op drie dinsdagen, 12, 19 en 26 november, in de zojuist opgeknapte Oude Pastorie. Aanvang 20.00 uur. Opgave bij Simon van der Hauw

——————————————————————————————————————————

Algemeen

Predikanten: ds. S. Tj. van der Hauw, tel. 5921624, e-mail: simonvanderhauw@hotmail.com; ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl

Website: www.kerkentemaasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot, tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl

Vervoer naar de kerk: Jan Heijdra, tel. 5911788 of Alex Taal, tel. 5922584