feb 04

Weekbericht 9 februari 2020

Kerkdiensten

Zondag 9 februari

10.00 uur Oude Kerk            ds. P. Schelling, Monster

Bij de dienst van 9 februari

Kinderkerk

Exodus 1: Waar ben je bang voor?

Vandaag lezen we over de farao van Egypte. Hij wordt steeds banger voor de Hebreeën, het volk van Israël dat in zijn land leeft en steeds groter wordt. Hij bedenkt iets om de groei te stoppen en komt met een vreselijk plan… Spaardoel van de kinderkerk: Fietsen voor schoolkinderen in Kenia.

Kaars aansteken

Maarten van Buuren zal aan het begin van de dienst in de  kaars aansteken. 

Oppasdienst

De oppasdienst wordt verzorgd door Corine Zeeuw.

Collecten

De eerste collecte is voor Kerk in  Actie Werelddiaconaat, zie toelichting hieronder, de tweede collecte voor algemeen kerkelijk werk.

Kerk in Actie – Boeren in Oeganda 

In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om voedsel te verbouwen. De regen valt steeds grilliger door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en bewaren hun oogst beter. Ze vormen coöperaties en spaargroepen. Iedereen legt geld in en om de beurt kan iemand het hele bedrag gebruiken voor een grotere (landbouw)investering. Daarmee krijgen boerinnen en boeren de slagkracht om hun productie te verhogen. Ze maken energiezuinige ovens, planten bomen om erosie te voorkomen, leggen visvijvers aan en gaan bijen houden. Dat is goed voor mens èn natuur. Steunt u boerengezinnen in Noord-Oeganda via de collecte in de kerk, zodat ze droogte en overstromingen het hoofd kunnen bieden?

Organist

Deze zondag zal Leo Hans Koornneef in de Oude Kerk spelen.

B l o e m e n g r o e t

De bloemengroet is, met de hartelijke felicitaties, gebracht naar mevr. J. Roels-Doelman, Slot de Houvelaan 38, zij is 1 februari 95 jaar geworden en met de hartelijke groeten naar dhr. C.P. Vreugdenhil, Burgergweg 5. De bloemen uit Singelhof zijn gegaan naar dhr. en mevr. J. Naborn-van der Koogh, Meresteijn 1.

Omzien naar elkaar

Kees Vreugdenhil van de Burgerweg kwam thuis uit het Hagaziekenhuis te Den Haag. Wij wensen hem een goed herstel.

Nelleke Wiersma –Zegwaard uit de Boumare werd opgenomen in het Universitair Ziekenhuis  Antwerpen ( UZA) in de gemeente Edegem in België. Ze is daar vele malen opgenomen geweest. Wij hopen dat zij op goede wijze geholpen kan worden en mag aansterken. Wij denken aan haar en haar man Harry en de kinderen en de gehele familie.

In het Marnix te Vlaardingen verblijven Joke de Lijster uit de Diepenburchstraat, Jannie Oversluizen uit het Dijkhuis en Mevr.S. Jansen- Schalenkamp uit de Doelstraat. Wij leven mee met allen die in tehuizen verblijven. Ons gebed is voor de zieken en voor degenen die voor hen zorgen.

De predikanten.

Dorcas inzameling

Ook in 2020 is iedereen weer hartelijk welkom om textiel, schoenen, brillen, en afgedankte mobieltjes in te leveren Zaterdag 8 februari tussen 9.00 en 11.00 uur staan we weer met de Dorcas aanhangwagen aan de Prinses Beatrixlaan 9 in Maasland.

Algemeen

Predikanten: ds. S. Tj. van der Hauw, tel. 5921624, e-mail: simonvanderhauw@hotmail.com; ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl

Website: www.kerkentemaasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot, tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl

Vervoer naar de kerk: Jan Heijdra, tel. 5911788 of Alex Taal, tel. 5922584