sep 04

Weekbericht 8 september 2019

Kerkdiensten

Zondag 8 september

10.00 uur        Oude Kerk                 ds. S.Tj. van der Hauw, startzondag

Bij de dienst van 8 september

Organist

Leo Hans Koornneef zal op het orgel spelen in de Oude Kerk.

Deze zondag zal ook het combo meewerken aan de startdienst. En Leo Hans speelt dan piano.

Kinderkerk

1 Samuël 16:1-13: Uitgekozen

Samuël krijgt van God de opdracht een koning te zalven. Hij gaat naar het huis van Isaï en daar zijn zeven zonen. Maar zij zijn niet degenen die Samuël zoekt. Er is nog één zoon, buiten op het veld bij de schapen: David. Hij wordt gehaald. Hij is het en Samuël zalft hem.

Spaardoel: fietsen voor schoolkinderen in Kenia.

Oppasdienst

De oppasdienst wordt verzorgd door Carin Sonneveld.

Kaars aansteken

Maxime van Buuren zal aan het begin van de dienst de kaars aansteken.

Collecten

De eerste collecte is bestemd voor een bijzondere bestemming  de Stichting Elim en de tweede collecte voor algemeen kerkelijk werk.

—————————————————————————————————————————————-

O V E R I G  N I E U W S

Omzien naar elkaar

De kleine Lauren van Marijn en Marijke Wijsman- Koornneef van de Kerkstraat te Maasland kwam thuis uit ziekenhuis te Delft. Lauren werd geboren in het ziekenhuis te Antwerpen. We zijn blij met de ouders dat het met Lauren goed is gegaan. Het gezin heeft veel beleefd. We wensen hen alle goeds. De broer van Lauren heet Hugo.

Wij denken aan allen die ziek zijn of verzwakt. Hier noemen wij de naam van Dick van Roest, zijn vrouw Martha en het gehele gezin. Dick verblijft in de Tweemaster te Maassluis. Ons gebed en meeleven is met hen en met allen die zich zorgen maken over de dag van morgen. We zijn verbonden met allen die in tehuizen zijn opgenomen.

De predikanten

Ter gedachtenis Jacob Moerman

Op 13 augustus overleed Jacob (~Sjaak~) Moerman in de leeftijd van 89 jaar.

De laatste maanden verbleef Sjaak in zorgcentrum Drieënhuysen te Vlaardingen.

Zijn vrouw Janny verblijft momenteel in Begeleid Wonen in Singelhof. Sjaak nam de tuin over van zijn vader aan Oostgaag. Het werd een leven van hard werken, maar toch bleef Sjaak altijd positief. De kinderen moesten van jongs af aan werken in de kas. De vier dochters bewaren een warme herinnering aan hun jeugdjaren.

Sjaak was een liefhebber van tuinen en de bloementuin. Toen hij met Janny ging wonen aan de Veldesteyn onderhield hij daar de daktuin. Trouw leefde hij met Janny mee in de zondagse diensten. Ze voelden zich helemaal thuis en opgenomen in de Maaslandse gemeenschap. Sjaak was een eenvoudige gelovige die dicht leefde bij de bijbel en de kerk.

Het geloof was voor hem eigenlijk vanzelfsprekend. Hij genoot van muziek en geestelijke liederen en hij bespeelde jarenlang de klarinet in Euterpe.

Sjaak gaf ruimte en vrijheid aan zijn kinderen, zodat zij hun eigen keuzen konden maken. Hij stond open voor veranderingen. De kinderen typeerden hem als een stille genieter, een bourgondiër, een familieman, humoristisch, liefdevol en zorgzaam. Dankbaarheid overheerste in de afscheidsdienst op dinsdagmorgen 20 augustus in de Oude Kerk te Maasland. We lazen Psalm 23, De Heer is mijn Herder. Wij wensen zijn vrouw Janny heel veel sterkte in haar moeilijke situatie. De kinderen, klein- en achterkleinkinderen missen een fijne vader en opa. Moge God hen allen kracht en troost geven.

S.Tj. van der Hauw

Ter gedachtenis Sara Margaretha Buitelaar- Sanders

Op 15 augustus overleed Sara ( ~Sas~) Margaretha Buitelaar- Sanders in de leeftijd van 94 jaar. Zij kwam uit een bakkersgezin in Den Haag. Vanaf haar 18e levensjaar volgde zij een opleiding tot kraamverzorgster. Ze was trots op haar kraamwerk en was daarvoor uiterst geschikt. In haar werk als kraamverzorgerster kwam zij terecht in Maasland, waar zij Johan Buitelaar leerde kennen, een tuinder aan de Kwakelweg. Ze trouwden in 1950 en kregen 9 kinderen, 6 meisjes en 3 jongens. Sara had haar drukke taak in het grote gezin en vader Johan deed de tuin aan de Kwakelweg in samenwerking met zijn kinderen die al vroeg in hun jeugd flink moesten aanpakken. De kinderen zijn heel dankbaar dat hun ouders hun ontwikkeling stimuleerden en grote interesse toonden in hun opleidingen.

Sara kon onzeker zijn en was bescheiden. Toch behield zij altijd haar eigenwaarde. Ze geloofde dat zij bij God mocht uitkomen. Sara was een flinke vrouw. Ze kon zichzelf wegcijferen, was zorgzaam en een lieve moeder voor haar kinderen. Het zingen in het koor Hosanna was haar grote lust. In de liederen kon zij haar geloof beleven en uiten. In 1999 overleed haar man Johan. Daarna woonde zij nog dertien jaar aan de Commanderij. Vanaf 2013 moest Sara verblijven in verschillende tehuizen en vanaf 2014 in De Kreek te

’s Gravenzande. Zorgelijke jaren voor haar en haar kinderen. De kinderen waren blij met hun moeder en de kleinkinderen bewaren goede herinneringen aan haar. Op donderdagmorgen 22 augustus was in de Oude Kerk de afscheidsdienst, waarin we Psalm 139 lazen. Wij wensen het gehele gezin Buitelaar en allen die Sara missen veel sterkte en troost van God, die ons geheel kent en van ons houdt.

S.Tj. van der Hauw

Bloemengroet

De bloemen van zondag 1 september zijn, met de hartelijke felicitaties, gegaan naar fam. R. Slot – de Haan, Hoefslag 11, zij waren 28 augustus 50 jaar getrouwd en naar mevr. G. v.d. Does – Bijl  in de Drie Maasstede in Schiedam, zij is 28 augustus 90 jaar geworden.

De bloemen vanuit Singelhof zijn gegaan naar Mevr. J. Boschma – Hartog, Hofsingel 74.

Verkoop spullen uit “De Magneet” in Maasland op 7 september

Deze zomer is het complex van De Nieuwe Kerk / zalencentrum De Magneet in Maasland definitief gesloten. Het wordt binnenkort afgebroken ten behoeve van woningbouw. Meer hierover later. Veel spullen zijn naar plaatselijke organisaties en verenigingen gegaan. Fijn dat veel van de inventaris een nieuwe bestemming heeft gekregen. Op zaterdag 7 september is er voor iedereen een laatste gelegenheid om nog even te komen snuffelen of er nog iets van uw gading bij is. Zo staat er nog serviesgoed, koffieketels, stoelen, tafels, kerkbanken, etc. Van harte welkom op zaterdag 7 september in De Magneet, Huis te Veldelaan 16 te Maasland van 09.00 tot 13.00 uur.

Startzondag 8 september: Iets meenemen naar de dienst en escaperoom

Informatie over de Startzondag kunt u vinden in de laatste Op Weg.

Na de dienst is er een spannende escaperoom in De Oude Pastorie. Deze staat open voor alle leeftijden! Bij voldoende deelname geven we voorrang aan jongeren. Er is een mogelijkheid voor 3 groepen van 6 personen. Geef je op! Dat kan via pwyv65@gmail. Com , of app/ sms via mobiel: 06- 44 89 71 97 of tel: 010- 59 24 852 ( Yvonne Voogt). Vermeld de namen en mobiele nummers bij opgave. Graag opgave zo snel mogelijk!

Iets meenemen naar de dienst: Gemeenteleden kunnen stenen of andere voorwerpen meenemen naar de dienst. Voorwerpen waar een verhaal aan vastzit. Dit naar aanleiding van het thema uit Jozua 4 : Wat betekenen die stenen? Ieder mens heeft wel iets bijzonders in huis. We leggen aan het begin van de dienst de voorwerpen op tafels, zodat we na de dienst er verder met elkaar over kunnen praten. Na de dienst kunt u natuurlijk ook iets neerleggen. Zet uw naam bij het object met eventueel een verduidelijking.

Wil je koekjes bakken, een cake, een taart of iets anders?, geef je dan op via Lia de Vos, tel. 010- 59 181 64. Na afloop is er ook nog een lunch met broodjes! Graag tot ziens op de Startzondag.

Het voorbereidingsteam

PCOB Maasland-Schipluiden: Ontmoetingsmiddag

De bekende harpiste Regina Ederveen komt naar Maasland op 10 september.

Dinsdag 10 september hebben we een geweldig programma, dan komt, op veler verzoek, de harpiste Regina Ederveen voor ons optreden met haar mooie muziek gespeeld op die prachtige, antieke harp en daarbij vertelt ze schitterende verhalen.

Leden en belangstellenden zijn van harte welkom in de grote zaal van Singelhof.

Aanvang: 14.30 uur. Zaal open 14.00 uur, de koffie of thee staat dan ook al klaar en kost slechts 70 cent per kopje.

Verbouwing Trefpunt en Oude Pastorie

Afgelopen week is volgens planning de liftombouw aan de Oude Pastorie geplaatst en is ook het glas erin geplaatst en de dakkapel uitgebreid. In de Oude Pastorie worden de geïsoleerde plafonds afgewerkt. Daarna wordt gestukadoord en geschilderd.

In de grote zaal in ’t Trefpunt is de opslag en oefenruimte voor ‘Masalant’ gecreëerd. De eerste repetitie heeft inmiddels plaatsgevonden. Ook Hosanna heeft haar eerste repetitie gehouden in de Oude Kerk. 

Zo zijn al verenigingen begonnen met het gebruik van de ruimten aan het Kerkplein. In september zullen ook de zalen in de Oude Pastorie klaar zijn. Na de gebruiksmelding kunnen ook hier de verenigingen hun intrek nemen.

 

 

 

 

 

 

Algemeen

Predikanten: ds. S. Tj. van der Hauw, tel. 5921624, e-mail: simonvanderhauw@hotmail.com; ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl

Website: www.kerkentemaasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot, tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl

Vervoer naar de kerk: Jan Heijdra, tel. 5911788 of Alex Taal, tel. 5922584