sep 02

Weekbericht 6 september 2020

Kerkdienst

Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL of
via You Tube kanaal  klik hier om de kerkdienst ‘live’ te volgen

Zondag 6 september

10.00 uur        Oude Kerk       ds. C. Schreuder, Maassluis

Welkom zijn de wijken 1,2 en 3

Voorwoord

Geduld en genade

In mijn vorige gemeente maaide ik een keer op zondagmiddag het gras. Dat gras had al lang gemaaid moeten worden, maar het had de dagen daarvoor vaak geregend. Ik had geen zin om steeds een vastgeslagen maaimachine schoon te maken. Dus toen het zondagmiddag droog was, greep ik mijn kans. Een oudere dorpsgenoot, geen lid van onze gemeente, kwam direct melden dat we dit van de dominee op zondag hier niet gewend waren. Ik keek hem wat verbaasd aan. Het dorp had zover ik wist geen traditie van strenge zondagsheiliging. En ik had mijn gemeenteleden ook wel de auto op zondag zien wassen. Dat kon allemaal wel zijn, maar er moest iemand zijn die de norm hoog hield. Daar was de dominee voor. Persoonlijk voelde deze dorpsgenoot zich ook niet bezwaard bij de gedachte het gras van zijn eigen tuin op zondag te maaien. Maar voor de dominee lag dat nu eenmaal anders.

Ik moest bij de commotie rond de trouwfoto’s van minister Grapperhaus aan dit gesprekje terugdenken. Erg handig was het in mijn ogen niet wat hij deed. Tegelijk weet je dat er bij bijna elke andere Nederlander minder ophef over zou zijn geweest. Maar ja, als minister moet je natuurlijk ook in je privéleven laten zien dat je gelooft in de normen die je aan anderen oplegt.

In de Bijbel komen we ook de gedachte tegen dat geloven meer is dan het hebben van een bepaald idee. Er wordt zelfs uitgesproken dat uit je leefwijze je geloof is af te leiden. Zelf zou ik dat niet direct verbinden met de vraag of een christen op zondag het gras maait. Maar in een wereld van korte lontjes zou het oefenen in geduld en genade wel een aanbeveling verdienen.

Wim de Ruyter

Bij de dienst van 6 september

Door de 1,5 meter afstand hebben we in de kerkruimte 90 zitplaatsen beschikbaar.  Elke week zijn de leden  uit enkele wijken welkom om de kerkdienst bij te wonen.

Wijken 1,2 en 3 zijn deze zondag welkom.

Organist

Leo Hans Koornneef zal op het orgel spelen in de Oude Kerk.

Kinderkerk 

Voor de kinderen staat een puzzel/verwerking voor de kinderen klaar op de website van onze kerk, met een link naar het verhaal van deze week op  www.kindopzondag.nl. Veel plezier!

Collectedoel

Deze zondag is het collectedoel: kerk in actie werelddiaconaat en algemeen kerkelijk werk.

Ondanks dat we de komende weken kerkdiensten (met beperkt aantal personen) houden kunt u altijd uw gift of collectebijdrage overmaken naar de Diaconie PGM. Dit kunt u doen via een overboeking op het algemene bankrekeningnummer van de PGM: NL77 RABO 0124 1576 02. Als u hierbij vermeldt in de omschrijving dat het voor de diaconie is kunnen we met elkaar goede doelen blijven steunen. Alvast dank voor uw medewerking!

Toelichting collecte 6 september: Ghana vaktraining jongeren

De start van een nieuw seizoen betekent dat weer veel jongeren in Nederland een nieuwe studie gaan oppakken. In Ghana is doorleren voor veel jongeren minder vanzelfsprekend. Vooral jongeren uit afgelegen dorpen in het noorden van het land, komen maar moeilijk aan werk. Velen trekken daarom naar de grote steden in het rijkere zuiden. Ook bij ons trekken jongeren naar de grote steden. Een nieuwe start is altijd weer spannend. Zullen ze het redden? Maar zeker in Ghana moeten veel jongeren dat op eigen kracht doen. Dat valt niet altijd mee. De kerk in Noord-Ghana wil juist jongeren uit de achtergestelde dorpen een vaktraining bieden in hun eigen omgeving. Elisha leert nu voor kleermaker, Priscilla leert weven, Monica leert het kappersvak. Samen zijn we de kerk in actie: in Nederland en in Ghana. Via deze collecte van Kerk in Actie steunt u de Ghanese kerk om jongeren een vakopleiding te bieden. Dank u wel!

____________________________________________________________________________________________________________________

Overig Nieuws

Overleden

Zaterdagmorgen 29 augustus overleed Jacobus (Koos)  Louter van de Huis te Veldelaan. De dankdienst voor zijn leven is  vrijdag 4 september om 10.30 uur in de Oude kerk.  Aansluitend  is de begrafenis. Na de begrafenis is om 12.15 uur gelegenheid tot  condoleren in de Oude kerk. Dringende vraag is om indien iemand de uitvaartdienst wil bijwonen dit via email aan te kondigen vanwege de corona maatregelen en de capaciteit. Dit kan op annemieke@senz.nu. Volgende week kom ik op zijn overlijden terug.

Op zondag 30 augustus is overleden mw. An van der Marel in de leeftijd van 92 jaar. Zij verbleef het laatste jaar in de Driemaashave in Maassluis. De crematie vind in besloten kring plaats op vrijdag 4 september.

Wim de Ruyter

Bloemengroet

De bloemengroet vanuit de gemeente zijn met onze hartelijke groeten gebracht naar: Dhr. B Vermaat   Koningin Julianaweg 8 en Mevr. D. Timmerman –  Wijnholds  `s Prinsensingel 8.

Geloof en Dementie – 7 september

De werkgroep Inspiratie en Bezinning heeft voor het komend seizoen weer een mooi programma gemaakt. Het volledige programma vind u op de website. De 1e avond is gepland  op maandag 7 september. Ds. Tim van Iersel komt ons dan vertellen over geloof en dementie, waarover hij een boekje heeft geschreven. De avond is in de Oude Kerk en begint om 20 uur.

Oproep: het goede leven

Het thema voor de startzondag is dit jaar: het goede leven. Velen zullen bij het hogere leven wel een beeld hebben. Mijn vraag is nu: wie wil zijn beeld van het goede leven delen? In de dienst van 13 september zouden we dan een fotocollage kunnen laten zien. Foto’s kunnen worden gestuurd naar w.de.ruyter@hccnet.nl . Ik ben benieuwd.

Vrede verbindt verschil

Dit jaar zal de Vredesweek op een bijzondere manier met de oecumene gevierd worden. Om alle regels van 1.5 meter na te leven is er gekozen om in beide kerken de dienst te houden. Op zondag 20 september om 9.15 uur zullen Pastor Berbee en ds. De Ruyter voorgaan in de RK-kerk, aansluitend zullen zij om 10.10 uur voorgaan in de Oude kerk. In beide diensten zal een gelegenheidscantorij de zang verzorgen.

De Vredesweek 2020 gaat over het omgaan met verschillen in de cultuur, gebruiken, huidskleur en religie. Verschillen in morele opvattingen en spanningen die dit oproept met de vrijheid van meningsuiting en de fundamentale gelijkheid van mensen. In de Vredesweek gaat het over hoe belangrijk het is om het verhaal van de ander te leren kennen, in plaats van te blijven hangen in het eigen gelijk. Door de Coronacrisis blijkt hoe belangrijk saamhorigheid is, hoe vitaal vrede moet zijn. Hoe belangrijk het is dat mensen elkaar bijstaan en dat verschillen er mogen zijn.

U bent van harte uitgenodigd!

Namens het Oecumenische overleg.

______________________________________________________________________________________________________________________

Algemeen

Predikanten: ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl  en 1 plaats vacant;

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl

Website: www.kerkentemaasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot, tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl