jan 02

Weekbericht 6 januari 2019

Protestantse Gemeente Maasland

 wenst u een gelukkig Nieuwjaar  

———————————————————————————————————————

Kerkdiensten

Zondag 6 januari

OUDE KERK        10.00 uur        ds. B.W.J. de Ruijter, nieuwjaarsbegroeting

BIJ DE DIENST  VAN 6 januari

Na afloop van de kerkdienst is er gelegenheid om elkaar een goed nieuwjaar te wensen.

We hebben elkaar nodig,

dat is toch zonneklaar.

Want mensen willen warmte

en aandacht voor elkaar.

Alleen maar even praten

alleen maar een lieve lach.

Zo zorg je voor een lichtje

ook op een donkere dag.

Iemand die naar je luistert

iemand die met je praat.

Dat is nou juist datgene

waar het bij een mens om draait.

Organist

Leo Hans Koornneef zal op het orgel spelen.

Kinderkerk

Matteüs 2:1-12: Stralende ster

Vandaag horen we hoe wijzen uit het Oosten een licht zien stralen in de donkere nacht. Daardoor weten zij: er is een koningskind geboren! Het brengt hen in beweging en het betekent een nieuw begin.

Spaardoel: fietsen voor schoolkinderen in Kenia.

Jeugdkerk

Op deze eerste zondag in het nieuwe jaar is er ook jeugdkerk. Komen jullie naar de Oude kerk?

Oppasdienst

De oppasdienst wordt verzorgd door Tessa v.d. Meer.

Kaars aansteken

Sanne Hollaar zal aan het begin van de dienst de  kaars aansteken.

Collecten

De eerste collecte is bestemd voor de zending en de tweede collecte voor algemeen kerkelijk werk.

—————————————————————————————————————————————–

O V E R I G   N I E U W S

Omzien naar elkaar

Maarten en Martine van der Sar, Schildtale 17, 3155 NG  Maasland, zijn vlak voor Kerst op 24 december verblijd met de geboorte van hun dochter Suus Jojanneke Noëlle. Zij is het zusje van Luuk en Niek. Wij feliciteren het ouderpaar en wensen hen en de kinderen Gods zegen toe in alles.

Nelleke Wiersma – Zegwaard, Boumare 148, kwam thuis uit het ziekenhuis van Antwerpen en wij hopen dat zij op goede wijze mag aansterken en niet telkens een terugval hoeft te beleven.

We zijn blij met Kors Moerman uit Vlaardingen die mocht herstellen na een periode van ernstige ziekte. We mochten hem weer ontmoeten in de zondagse eredienst. Moge God hem vervullen met nieuwe kracht.

Dhr. J. Moerman, van de Veldesteyn, en Ad van der Meer, van de Boskamp, verblijven in het revalidatiecentrum Marnix te Vlaardingen. Wij wensen hen een goed herstel.

We gaan het nieuwe jaar in. In die nieuwe periode mogen wij weer geheel rekenen op Gods trouw aan ons. Op onze beurt zijn wij geroepen om trouw te zijn aan onze naasten. We zijn dankbaar dat velen in de gemeente met elkaar meeleven in vreugde en verdriet. In die geest hopen we samen verder te gaan. We sluiten af met een mooi vers van Dietrich Bonhoeffer:

In goede machten liefderijk geborgen

verwachten wij getroost wat komen mag.

God is met ons des avonds en des morgens,

is zeker met ons elke nieuwe dag.

De predikanten

Bloemengroet

De bloemen van zondag 23 december zijn met een hartelijke groet vanuit de gemeente gegaan naar mevr. T. Moerman–Mostert in Akkerleven te Schipluiden.

De bloemen van zondag 30 december zijn met onze hartelijke groeten gebracht naar mevr. C. van der KooyDoelman, Doelstraat 13 en naar mevr. T.P. Mosterd- van Geest, Burg. v.d. Lelykade 15.

Hulp voor oppasdienst

Tijdens de kerkdiensten is er oppas voor de allerkleinsten van 0-4 jaar.

Ze spelen, tekenen, lezen verhaaltjes en drinken en eten wat met elkaar, als de ouders in de kerk zitten. We zijn op dit moment met 7 oppassers. Wat extra hulp is altijd welkom, ook omdat we bij bijzondere diensten soms 2 personen inplannen.

De oppas is niet druk bezocht, maar we hechten er waarde aan dat de gelegenheid er wel is. Als er geen kinderen zijn, kunt u alsnog de kerk in gaan. Het is erg leuk om met de kleintjes bezig te zijn, en zo wordt het ouders mogelijk gemaakt om rustig de kerkdienst te bezoeken. Op veel scholen wordt de oppasdienst daarnaast ook gezien als een maatschappelijke stage.

Heb je/heeft u interesse om een bijdrage te leveren aan de oppas, neemt u dan graag contact op met één van ons. 

Groeten van Laura de Vries: 06-16018857 of laura@lauraenmaarten.nl en Corine Zeeuw: 010-5912323 of staalzeeuw@caiway.nl

Schrijfactie Amnesty

Marokko: activiste veroordeeld voor protest.

Nawal Benaissa is een van de bekendste gezichten van de Hirak-protestbeweging, die strijdt voor betere leefomstandigheden in het Rifgebied in Marokko. Ze wordt voortdurend door de politie lastiggevallen. Inmiddels heeft ze een voorwaardelijke gevangenisstraf.

Protesten voor betere leefomstandigheden Nadat in oktober 2016 in het Rifgebied protesten ontstonden voor betere leefomstandigheden, besloot de 37-jarige Nawal zich meteen aan te sluiten. Ze kreeg meer dan 80.000 volgers op Facebook. Maar toen begonnen de dreigementen. In de zomer van 2017 werd Nawal vier keer opgepakt en urenlang vastgehouden. Ze kreeg zelfs 10 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd voor het ‘aanzetten tot een misdrijf’.  Honderden demonstranten zijn inmiddels veroordeeld, de leiders tot celstraffen tot wel 20 jaar. Nawal verhuisde naar een andere stad om te ontsnappen aan de dreigementen van de autoriteiten.

Wat kun jij doen?

Op zondag 6 januari een brief meenemen en die sturen aan de regeringsleider van Marokko. In de brief wordt hij opgeroepen ervoor te zorgen dat Nawal en haar familie niet meer worden lastiggevallen, zodat ze kan doorgaan met actievoeren.

De werkgroep Amnesty

PCOB Maasland-Schipluiden

Ontmoetingsmiddag op dinsdag 8 januari

Deze middag hebben we een ander programma dan al eerder is aangekondigd.

Het winterse onderwerp “De Geschiedenis en Romantiek van het Schaatsenrijden” kan door ziekte helaas niet doorgaan, misschien dat het op de ontmoetingsmiddag van februari wel zal lukken.

Gelukkig hebben we op zeer korte termijn een medewerker van Mercy Ships bereid gevonden om deze middag over deze organisatie te komen vertellen. Deze organisatie biedt medische hulp vanaf ziekenhuisschepen.

Mercy Ships Holland wil mensen en middelen inzetten ter ondersteuning van het internationale werk van Mercy Ships. Mercy Ships wil, in navolging van Jezus, hoop geven en genezing brengen aan kansarme mensen in de allerarmste ontwikkelingslanden omdat ieder mens kostbaar is.

Sinds 1978 heeft het werk van Mercy Ships meer dan 2,5 miljoen kansarme mensen bereikt.

We verwelkomen leden en belangstellenden graag in de Singelhof.

Toegang is gratis. Koffie of thee kosten 70 cent per kopje. Aanvang 14.30 uur, inloop vanaf 14.00 uur.

——————————————————————————————————————————————

ALGEMEEN

Predikanten: ds. S. Tj. van der Hauw, tel. 5921624, e-mail: simonvanderhauw@hotmail.com; ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl

Website: www.kerkentemaasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot, tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl

Vervoer naar de kerk: Jan Heijdra, tel. 5911788 of Alex Taal, tel. 5922584