jul 01

Weekbericht 5 juli 2020

Kerkdienst

Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL of
via You Tube kanaal  klik hier om de kerkdienst ‘live’ te volgen

Zondag  5 juli 

10.00 uur        Oude Kerk         ds. M. Hage, Langezwaag

Welkom zijn de wijken 1, 2 en 3

Voorwoord

Na maanden waarin kerkdiensten alleen zonder of met een zeer kleine groep kerkgangers gehouden konden worden, is het vanaf aanstaande zondag weer mogelijk om de dienst in grotere fysieke kring te beleven. Nog steeds gelden er vele restricties, maar toch. Het is een stap naar een meer normale manier van samenleven.

Over de achter ons liggende maanden zou veel te zeggen zijn, maar voor mij zat er toch een belangrijk leerpunt in. Voor mij was dat dat mijn geloof zich afspeelt in een gemeenschap. Als protestanten zijn wij eraan gewend om dingen soms heel individualistisch te benoemen. Wat heb ik eraan? Ik ben wel of niet gesticht door een preek. De afgelopen maanden gaven alle gelegenheid ons door deze gedachten te laten leiden. Maar ik vond het nogal onbevredigend. Door met elkaar te geloven en te belijden, overstijgt het geloof mijn individuele rationaliteit. Gods trouw is hier geen zaak van mijn persoonlijke voorstellingswereld, maar is het kader waarin ik mijn omgeving beleef. Waar mijn geloof tekort schiet, weet ik mij gedragen door ons gezamenlijke gebed.
Geloof kreeg voor mij vooral de betekenis van ‘horen bij’. Heel vreemd is dat trouwens nu ook weer niet. In de belijdenis van Nicea wordt expliciet gezegd: ‘ik geloof in één heilige, katholieke kerk.’ Geloven in je eentje is als getrouwd zijn zonder partner te hebben. Gemakkelijk omdat je het dan altijd met jezelf eens bent. Maar alleen door de ander kan je boven jezelf uitstijgen.
Wim de Ruyter
 
Bij de dienst van 5 juli


Op naar de anderhalvemeterkerk

Misschien bent u er inmiddels al aardig mee overvoerd. Het coronadossier heerst in de media. Het journaal, de nieuwsrubrieken en kranten strooien met informatie en de deskundigen zijn bekende Nederlanders geworden. De periodieke persconferenties van de Premier zijn niet compleet zonder gebarentolk Irma.

De landelijke richtlijnen hebben ook hun impact voor de kerk. Het bijeenkomen en samen vieren, toch onze sterkste kant, is helaas al meer dan drie maanden niet mogelijk. De kerkomroep en YOUTUBE bieden gelukkig uitkomst. Hoe mooi en waardevol ook, het vormt geen volwaardige vervanging van het samenkomen als gemeente.

Per 1 juli zijn kerkdiensten met kerkgangers toegestaan. De landelijke richtlijnen zoals 1,5 meter afstand blijven gelden, maar er gelden ook extra richtlijnen, zoals geen gemeentezang.

De stoelen in de kerk staan ver uit elkaar, looproutes zijn aangegeven, een gebruiksplan is opgesteld …… Het is allemaal nodig om als “anderhalvemeterkerk” te kunnen en mogen functioneren. Het blijft ook spannend, want we zijn immers een gemeenschap met veel ouderen, dus de kwetsbaarheid is groot. Dat vraagt om zorgvuldigheid van de Kerkenraad, maar ook om gezond verstand van u als Gemeentelid.  Laten we hoop houden en elkaar daarbij steunen. Met de liefde; het omzien naar elkaar. Ondanks alle beperkingen en maatregelen kunnen we met elkaar de “anderhalvemeterkerk” vormen en zijn.  We mogen ons daarbij bovenal gezegend weten door Zijn liefde.

Door de 1,5 meter afstand hebben we in de kerkruimte 90 zitplaatsen beschikbaar.  Elke week zijn de leden  uit enkele wijken welkom om de kerkdienst bij te wonen.

Het schema voor de komende weken ziet er als volgt uit:

Wijken 1, 2 en 3 op de zondag 5 juli, 26 juli en 16 augustus

Wijken 4, 5 en 6 op de zondagen 12 juli, 2 augustus en 23 augustus

Wijken 7, 8 , 9 en 10 op de zondagen 19 juli, 9 augustus en 30 augustus

Er wordt gerekend op uw bereidwillige medewerking om zich te houden aan deze indeling.

Meer informatie is te lezen in ons kerkblad OP WEG dat deze week is verscheen.

Het gebruiksplan is integraal na te lezen op de website.

Organist

Reinier Kroos zal op het orgel spelen in de Oude Kerk.

Collectedoel

Deze zondag is het collectedoel: Kerk in Actie diaconaat en algemeen kerkelijk werk.

Ondanks dat we de komende weken nog geen kerkdiensten houden kunt u altijd uw gift of collectebijdrage overmaken naar de Diaconie PGM. Dit kunt u doen via een overboeking op het algemene bankrekeningnummer van de PGM: NL77 RABO 0124 1576 02.

Als u hierbij vermeldt in de omschrijving dat het voor de diaconie is kunnen we met elkaar goede doelen blijven steunen. Alvast dank voor uw medewerking!

Toelichting collecte 5 juli: Vakantiepret voor kinderen in armoede

Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Wanneer in de zomervakantie hun klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden, blijven zij achter. Met de actie Vakantietas van Kerk in Actie verrast de PGM kwetsbare kinderen uit onze gemeente kort voor de zomervakantie verrassen met een vakantietas. Wij hebben tassen besteld en vullen deze met behulp van uw gift met leuke cadeautjes en kortingsbonnen voor bijvoorbeeld een ijsje, het plaatselijke zwembad of een pretpark in de buurt. Helpt u mee om deze kinderen een fijne vakantie te bezorgen?

__________________________________________________________________________________________________________________

Overig Nieuws

Omzien naar elkaar 

De maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus worden versoepeld. Ik meen om mij heen ook wat ontspanning te zien in de angst elkaar te ontmoeten. Het is fijn om te horen dat gemeenteleden in verpleeghuizen weer bezoek mogen krijgen. In die sfeer van voorzichtig optimisme is het een domper om te horen dat in De Tweemaster in Maassluis nu meerdere Coronabesmettingen zijn vastgesteld. Vanuit onze gemeente worden hier meerdere gemeenteleden verpleegd. Voor hen en hun families is daarmee weer een tijd van onzekerheid aangebroken. Wij kunnen slechts hopen dat deze uitbraak snel onder controle gebracht kan worden.

Namen heb ik deze week niet te noemen.

Wim de Ruyter

Bloemengroet

De bloemengroet vanuit de kerk is, met de hartelijke groeten, gegaan naar dhr. E.C. van Arum, Oranje Nassaustraat 18 en naar mevr. C. Kardolus en mevr. M.H.C. Leeuwis, Werve 55.

Nieuw !

Mini-Boekenmarkt in de Oude Kerk te Maasland

Zoals u weet, is de Oude Kerk aan het Kerkplein op zaterdagen van 11.00 – 16.00 uur weer opengesteld voor een moment van bezinning, voor het aansteken van een kaarsje, bezichtiging, een gesprekje, alles uiteraard volgens de geldende Corona richtlijnen.

Vanaf 4 juli a.s. kunt u nu ’s zaterdags ook terecht voor onze Mini-Boekenmarkt:

(streek-)romans, thrillers, detectives, jeugdliteratuur, kinderboeken, boeken over

(streek-)geschiedenis, sport, natuur, religie, muziek en gezondheid, Engelstalige boeken, curiosa voor verzamelaars.

Kortom, zomerleeskost voor een habbekrats!

De opbrengst is bestemd voor onderhoud en restauratie van de Oude Kerk.

De activiteitencommissie

_________________________________________________________________________________________________________________

Algemeen

Predikanten: ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl  en 1 plaats vacant;

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl

Website: www.kerkentemaasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot, tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl