sep 30

Weekbericht 4 oktober 2020

Kerkdienst Zondag 4 Oktober

Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL of
via You Tube kanaal  klik hier om de kerkdienst ‘live’ te volgen

10.00 uur        Oude Kerk                 ds. R. Noordzij

Welkom zijn de wijken 2, 4, 6, 8 en 10

Naar aanleiding van de afgekondigde Corona-maatregelen wordt er in de diensten van 4 en 11 oktober a.s. GEEN Heilig Avondmaal gevierd. Tevens is ook geen samenzang.

Voorwoord

Verwarrend

Het leek de goede kant op te gaan met het indammen van het Coronavirus. Voor onze gemeente betekende dit dat het aantal kerkgangers omhoog kon en gemeentezang weer mogelijk was. De kerkenraad vergaderde weer en ook over het opstarten van ander activiteiten werd nagedacht. Helaas moeten we met elkaar constateren dat er in vrij korte tijd een omslag heeft plaatsgevonden. Maasland ligt in een risicogebied. Bij het winkelen wordt een mondkapje geadviseerd. René de Reuver liet het Nederlands dagblad weten dat ook de kerkelijke richtlijnen binnenkort zullen worden aangepast. Zo wordt gemeentezang in risicogebieden ontraden. De kerkenraad in Maasland moet hierover nog beslissen, maar iedereen begrijpt dat dit hele lastige keuzes zijn. Juist in de maanden dat we niet konden zingen, ontdekten we hoe belangrijk gemeentezang is.

We leven in een tijd waarin we snel moeten kunnen schakelen. In deze tijd zij de woorden van de apostel Jacobus wel erg actueel: ‘Dan iets voor u die zegt: ‘Vandaag of morgen gaan wij naar die en die stad. Daar blijven we een jaar, we zullen er handeldrijven en geld verdienen.’  U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. U bent immers maar damp, die heel even verschijnt en dan al verdwijnt.  U zou moeten zeggen: ‘Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen.’ (4:13-15).

Wim de Ruyter

Bij de dienst van 4 oktober

De dienst is te beluisteren via www.kerkomroep.nl (type Maasland in en u vindt de Oude Kerk) en de dienst wordt ook live uitgezonden via YouTube.

Door de 1,5 meter afstand hebben we in de kerkruimte 90 zitplaatsen beschikbaar.  Elke week zijn de leden  uit enkele wijken welkom om de kerkdienst bij te wonen.

Wijken 2, 4, 6, 8 en 10 zijn deze zondag welkom.

Organist

Reinier Kroos zal op het orgel spelen in de Oude Kerk.

Kinderkerk 

4 oktober: Wie heeft de macht? (Daniël 6:1-29)

In Babylon komt er een wet die bepaalt dat niemand een vraag mag stellen aan een god of een mens, behalve aan de koning. Daniël houdt zich daar niet aan. Hij bidt tot God, zoals zijn gewoonte is. Hij wordt in de leeuwenkuil gegooid en overleeft het.

Via www. kindopzondag.nl  is het verhaal te lezen en te beluisteren.

Ook zijn daar bijbehorende verwerkingen te vinden.

Per 1 oktober moet worden ingelogd op deze site. In de “Op Weg” van oktober 2020 kunt u lezen hoe u/jij kunt inloggen.

Collectedoel

Deze zondag is het collectedoel: streekverband De Tien en algemeen kerkelijk werk.

U kunt uw gift of collectebijdrage ook overmaken naar de Diaconie PGM. Dit kunt u doen via een overboeking op het algemene bankrekeningnummer van de PGM: NL77 RABO 0124 1576 02.

Als u hierbij vermeldt in de omschrijving dat het voor de diaconie is kunnen we met elkaar goede doelen blijven steunen. Alvast dank voor uw medewerking!

___________________________________________________________________________________________________________________

Overig Nieuws

Omzien naar elkaar

Vanuit de gemeente kan ik het volgende melden. Peter Voogt van Dijkgraaf 5 verblijft nog steeds in het Reinier de Graaf ziekenhuis. Hij herstelt en dat geeft reden tot dankbaarheid.

Maarten Jordaan van Hofsingel 34 is afgelopen woensdag met spoed opgenomen in het Erasmusziekenhuis in Rotterdam. Na tijdig ingrijpen is hij nu weer aan de beterende hand.

Het gaat slecht met mw. C. van de Graaf van kamer 237 van de Tweemaster. Het is eigenlijk niet meer mogelijk contact met haar te krijgen.

Wim de Ruyter

Wij gedenken

Zaterdag 12 september overleed Maria Kleijwegt-Karnaat. Zij woonde op Huis te Veldelaan 7. Het ging al enige tijd niet goed met haar. Een paar weken geleden werd zij in het Reinier de graaf ziekenhuis opgenomen. Daar is zij uiteindelijk overleden. Maria was geboren in Rozenburg. Zij was enig kind. Ze ging op school in Rozenburg en Den Briel. In januari 1958 trouwde ze met Jan Adrianus Kleijwegt. Na hun huwelijk kwam het paar aan de Huis te Veldelaan in Maasland wonen. Zij kregen twee kinderen: Gerrit en Ada. Haar man Jan werd in 1979 ziek. Maria heeft hem 28 jaar verzorgd. Na zijn overlijden slaagde ze er goed in haar leven weer op te pakken. Ik leerde Maria kennen als een bescheiden, maar vooral gezellige vrouw. Ze kon je echt het gevoel geven dat je welkom was. Helaas maakte haar toenemende doofheid het steeds moeilijker echt met haar te praten. Maar dat loste ze op door zelf te gaan vertellen.

Vrijdag 18 september was de afscheidsdienst in de Oude kerk van Maasland. We lazen Psalm 23.

Maria is 86 jaar geworden.

Wim de Ruyter

Bloemengroet

De bloemengroet vanuit de gemeente is, met de hartelijke felicitaties, gebracht naar dhr. J. Bastemeijer, Huis te Veldelaan 27. Hij is maandag 21 september  90 jaar geworden en naar fam. P. de Jong – Snijders, Ingeland  14. Zij waren op woensdag 23 september 50 jaar getrouwd.

Van de kerkenraad

Terug naar af?

De afgelopen zomermaanden waren vervuld met mooie dagen en warmte. We konden genieten van de schepping: in Maasland en omgeving, op vakantie in eigen land of over de landsgrenzen. Het Corona-virus leek wellicht even weg uit onze levens. De oplopende besmettingen in de afgelopen maand zijn echter verontrustend. Vrijdag de 18e september is gemeld dat strengere maatregelen noodzakelijk zijn: vooral op plaatsen waar meerdere mensen tegelijkertijd samenkomen.

Bijeenkomsten van meer dan 50 personen mogen niet zondermeer worden gehouden.  Maar er zijn ook uitzonderingen, zoals religieuze bijeenkomsten, huwelijken en begrafenissen.

Wat betekenen de overheidsmaatregelen voor onze kerkelijke activiteiten?

Kerkdiensten (erediensten, huwelijks- en begrafenisdiensten) blijven doorgaan.

In de kerk zijn circa 90 – 100 personen op een Corona-proof manier welkom.

Ook de gemeentezang blijft gehandhaafd. Ons kerkgebouw heeft veel kubieke inhoud, waardoor wordt voldaan aan de richtlijnen van RIVM en PKN. De registratie van uw aanwezigheid blijft verplicht. Naar aanleiding van de afgekondigde Corona-maatregelen is er GEEN  gemeentezang  in de diensten 

De belangstelling en ervaringen van de afgelopen maanden zijn overwegend positief. Punt van aandacht is wel de frequentie van de kerkgang (1 x per drie weken). Dit wordt als te weinig ervaren. Daarom is besloten om met ingang van oktober een schema van twee weken te hanteren:

In de even weken zijn de wijken 2, 4, 6, 8 en 10 welkom in de kerk.

In de oneven weken zijn de wijken 1, 3, 5, 7 en 9 welkom in de kerk.

Het koffie-drinken na afloop van de ere-diensten blijft helaas nog achterwege. Het wordt als een te groot risico ervaren, dat we elkaar van te dichtbij treffen bij de koffie-corner en aan de tafels.

Andere bijeenkomsten (zoals thema-avonden, wijkavonden, concerten) kunnen ook doorgaan, mits er niet meer dan 50 personen zijn. Vooraf aanmelden bij de organisatie is dus welkom. Als de inschatting is dat meer dan 50 personen aanwezig zullen zijn, dan moet de samenkomst vooraf worden gemeld bij de lokale overheid.
Openstelling van de kerk op zaterdag blijft gehandhaafd. U kunt er terecht voor een gesprek, koffie of genieten van live – orgelspel.

En uiteraard gelden voor alle activiteiten de algemene maatregelen, zoals thuis blijven bij klachten, handen wassen/ontsmetten, 1,5 meter afstand, kuchen/niezen in de elleboog, looplijnen volgen, geen garderobe, etc.

De Kerkenraad denkt hiermee een passende invulling te hebben gegeven aan de nu geldende overheidsmaatregelen. Zij spreekt de verwachting is dat het niet wordt ervaren als “terug naar af”, maar als een volgende stap in deze voor ons alle bijzondere tijd. Op deze reis mogen wij ons gekend en gesteund voelen door God!

De kronen zijn weer gepoetst!

Op de warme dinsdag 15 september kwamen circa 30 dames en heren naar de Oude Kerk om de kronen te poetsen. Er werd flink gepoetst, maar er was gelukkig ook tijd voor een kopje koffie/thee en een praatje. In de loop van de middag hingen de glimmende kronen op hun plek. Wij danken iedereen die ons op deze dag heeft geholpen.

Wist u dat het resultaat binnenkort zichtbaar zal bij het programma “Nederland Zingt”?

De EO heeft namelijk op 22 september tv-opnames gemaakt in onze prachtige kerk.

Jochem en Lia

Rommel- en boekenmarkt 2020 gaat niet door…….

De activiteitencommissie heeft besloten om dit jaar de rommel- en boekenmarkt niet door te laten gaan. Hoewel achter de schermen de voorbereidingen de afgelopen maanden zijn doorgegaan vindt de activiteitencommissie het niet verantwoordelijk om de jaarlijkse rommel- en boekenmarkt in november door te laten gaan in verband met de corona. Wij als commissie vinden het jammer om dit besluit met u mee te delen omdat we er naar uitkeken u allen weer te ontmoeten. Zodra we weer nieuws hebben leest u het direct in de Op Weg en op de site.

Groeten van de activiteitencommissie

____________________________________________________________________________________________________________________

Algemeen

Predikanten: ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl  en 1 plaats vacant;

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl

Website: www.kerkentemaasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot, tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl

Vervoer naar de kerk: Jan Heijdra, tel. 5911788 of Alex Taal, tel. 5922584