okt 31

Weekbericht – 4 november 2018

Kerkdiensten

Zondag 4 november

OUDE KERK            10.00 uur        ds. P. Schelling, Monster

Singelhof                10.00 uur        ds. B.W.J. de Ruyter, dienst voor ouderen

Woensdag 7 november

OUDE KERK            19.30 uur        ds. B.W.J. de Ruyter, dankstond voor gewas en arbeid

BIJ DE DIENST  VAN 4 november

Organist

Leo Hans Koornneef zal op het orgel spelen en in Singelhof zal Gerda Poot op de piano spelen. Bij de dankstond voor gewas en arbeid (woensdag 7 november) zal ook Leo Hans Koornneef op het orgel spelen.

 

Kinderkerk

Marcus 12:18-27: Het klopt niet meer.

Eén van de sadduceeën gaat naar Jezus: ‘Dat koninkrijk van de hemel kan niet bestaan.’ Hij geeft als voorbeeld een vrouw die zeven keer getrouwd is, omdat elke man overlijdt. Met wie is zij getrouwd in de hemel? Jezus antwoordt: ‘In de hemel zijn mensen als engelen, dan zijn ze niet getrouwd.’

Spaardoel: fietsen voor schoolkinderen in Kenia.

Jeugdkerk

Ha jongelui!

Komende zondag 4 november is het weer jeugdkerk. Leuk om met elkaar de week door te nemen, weer een onderwerp te kunnen bespreken en samen te bedenken wat het geloof ons hierin kan helpen. Alleen kan dat lastig zijn, maar samen komen we vaak tot bijzondere inzichten. We hopen jullie graag te zien!

Groeten van de jeugdkerkleiding

Oppasdienst

De oppasdienst wordt verzorgd door Carin Sonneveld.

Kaars aansteken

Nanda van Buuren zal aan het begin van de dienst de  kaars aansteken.

Collecten

Zondag 4 november is de eerste collecte bestemd voor Kerk in Actie Zending en de tweede collecte voor algemeen kerkelijk werk.

Bij de dankstond voor gewas en arbeid (woensdag 7 november) zal de eerste collecte voor de diakonie zijn en de tweede collecte voor algemeen kerkelijk werk.

Toelichting collecte zondag 4 november:

Meer kansen voor inheemse bevolking in Brazilië

In Brazilië lijden de inheemse volken onder de vooroordelen over hun specifieke leefwijze. De kerkelijke organisatie COMIN, partner van Kerk in Actie, ondersteunt hen op het gebied van gezondheid, onderwijs en landrechten. Door onderwijs en publicaties leert de inheemse en niet-inheemse bevolking van elkaars cultuur en levensvisie.

Sinds 2015 is Nienke Pruiksma door Kerk in Actie uitgezonden naar Brazilië. Ze verzorgt bij COMIN lessen en cursussen en draagt zo bij aan de uitwisseling en begrip tussen bevolkingsgroepen.

Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie zendingsprojecten wereldwijd, zoals het werk van Nienke in Brazilië.

——————————————————————————————————————————–

O V E R I G  N I E U W S

Omzien naar elkaar

We zijn verbonden met Sjaan Verheij die een ingrijpende behandeling moet ondergaan. Jan van der Houven, Veldesteijn 36, werd opgenomen in het ziekenhuis en komt hopelijk weer spoedig thuis bij zijn vrouw.

Riet van Nierop- van den Berg is verhuisd van huize Dekkersduin in Den Haag naar de Tweemaster in Maassluis (afdeling De Logger, kamer 232, Vondelpark 2, 3141 CJ Maassluis). Weer een grote overgang voor haar. Zij is nu wel dichterbij voor haar man Aad. Wij wensen al deze gemeenteleden veel sterkte en bidden voor hen.

We denken ook aan allen die ernstig ziek zijn en aan hen die voor hen zorgen. Wij hopen dat allen die zijn opgenomen in tehuizen een goed contact met Maasland mogen blijven ervaren.

De predikanten

Huwelijk

Vrijdag 2 november vindt de kerkelijke inzegening plaats van het huwelijk van Peter Jan Spuij en Miranda Kapelle, Hofsingel 97. De dienst is in de Grote Kerk in Maassluis om 14.00 uur en ds. Van Verschuer is de voorganger. We wensen hen een gezegende dag.

Ter gedachtenis Hendrik Eijgenraam

Op 18 oktober overleed Hendrik Eijgenraam in de leeftijd van 90 jaar. Hij woonde met zijn vrouw Aag aan de Pr. Beatrixlaan. De laatste tijd verbleef Henk in huize Akkerleven in Schipluiden. Zij waren meer dan 66 jaar getrouwd en kregen vijf kinderen: Arie, Aafke, Elly, Anja en Henk. Zij verloren hun zoon Henk die gehuwd was met Fanfan in Frankrijk en hun schoonzoon Piet, de man van Aafke. Een groot gemis en verdriet. De laatste jaren moesten Henk en Aag enorm tobben met hun gezondheid en waren er veel opnamen in het ziekenhuis en moeilijke operaties. Het viel Henk zwaar om het huis aan de Beaxtrixlaan te verlaten. Tegelijk was hij dankbaar voor de liefdevolle zorg die hij ontving. Henk groeide op in een tuindersgezin met 6 kinderen. Het was een karige tijd en er moest hard worden gewerkt. Henk werd zeer aangegrepen door de dood van zijn vader en zijn broers Arie en Bram. De laatste was een geuzenstrijder en kwam om in Auschwitz. Direct na de oorlog was Henk nog een tijd in Canada. Zo zien wij dat Henk door de omstandigheden geen gemakkelijke jeugd heeft gehad en dat heeft een grote invloed gehad op zijn leven en functioneren. Altijd heeft Henk agrarisch werk verricht. Ondanks zijn sterke constitutie viel hem dit toch zwaar. Henk kon heel joviaal zijn, maar vond het ook moeilijk om bepaalde gevoelens te uiten. De kinderen zijn dankbaar dat ze de laatste tijd nog vele wezenlijke dingen met hun vader mochten delen. Henk getuigde steeds van zijn geloof tegen velen die hem bezochten. Het kwam uit zijn hart. Wat Jezus voor hem had gedaan stond voor hem centraal. De zekerheid dat hij bij de Heer mocht uitkomen gaf hem grote troost. Henk kon intens genieten van de natuur. Het liefst ging hij vissen op zijn bootje in de Waddenzee. Daar voelde hij zich helemaal vrij. God weet wat er allemaal omging in zijn hart. Wij mogen Henk nu geborgen weten bij God.

De afscheidsdienst vond plaats op dinsdagmiddag 23 oktober in de Oude Kerk. We lazen Psalm 138 en Johannes 3 vers 16. Daarna werd hij begraven te Maasland. Moge de Here God Aag, de kinderen en de kleinkinderen troosten nu zij hun man, vader en opa missen.

S.Tj. van der Hauw

Wij gedenken Jaap Sonneveld

Vrijdag 19 oktober overleed Jacob Sonneveld van de Zuidbuurtseweg 4. Jaap tobde al jaren met zijn gezondheid. Toch bleef hij altijd positief, ondanks zijn duidelijk afgenomen energie. Twee weken voor zijn overlijden was Jaap met de fiets gevallen. Van die val is hij, ondanks intensieve medische zorg, niet meer hersteld. Zijn overlijden betekende een einde van een pijnlijk lijden. Jaap was geboren aan de Maassluissedijk in Maassluis. Hij groeide op als vijfde in een gezin van zes kinderen. Hij had vier broers en een zus. Hij ging op school in Vlaardingen. Na zijn schooltijd werkte hij 45 jaar voor aannemersbedrijf Van Dijk in Maasland.

Vrijdag 26 oktober was de afscheidsdienst in rouwcentrum Holy in Vlaardingen. Daar lazen we onder meer: ‘een gedeelte uit de Bergrede, Mat. 5:3-10′.

Jaap is 70 jaar geworden.

Wim de Ruyter

Bloemengroet

De bloemen van zondag 28 oktober zijn, met een hartelijke groet vanuit de gemeente, gebracht naar mevr. G. v.d. Meer-Warnaar, Hofsingel 44 en naar fam. P. van Vliet, Prinses Beatrixlaan 32.

Schrijfactie Amnesty

Deze keer willen we weer eens beginnen met goed nieuws. In februari 2016 schreven we een brief aan de Indonesische autoriteiten om de gewetensgevangene Johan Teterissa onvoorwaardelijk vrij te laten en tot zijn vrijlating over te plaatsen van Oost-Java naar Ambon, dicht bij zijn familie. Nu is hij in augustus overgeplaatst en heeft zijn vrouw voor het eerst in tien jaar weer gezien.
Enkele medewerkers van de regering vertelden dat ze de duizenden brieven van Amnesty-supporters als een belangrijk pressiemiddel beschouwen om de vrijlating van gewetensgevangenen in overweging te nemen.

Myanmar: voormalig kindsoldaat in de cel

Aung Ko Htwe was dertien jaar oud toen het leger van Myanmar hem ontvoerde. Hij was een kindsoldaat en vertelde over zijn ervaringen in een radio-interview. Een rechter oordeelde dat hij daarmee de staat in gevaar bracht. Hij is nu 26 jaar en zit een celstraf van tweeëneenhalf jaar uit.

Geen jeugd, geen toekomst

In het radio-interview beschreef Aung Ko Htwe hoe hij als dertienjarige werd gedwongen het leger in te gaan. Hij probeerde met twee anderen te ontsnappen. Bij hun ontsnappingspoging kwam iemand om het leven. De drie jongens kregen de doodstraf voor moord. Aung Ko Htwe’s doodstraf werd later omgezet in levenslang. Hij kwam in juli 2017 vrij na tien jaar in de gevangenis te hebben gezeten. Een maand later werd hij opgepakt vanwege het radio-interview.

Een rechter veroordeelde Aung Ko Htwe afgelopen maart tot twee jaar gevangenisstraf vanwege het interview. Hij kreeg eerder al zes maanden cel omdat hij verklaarde geen vertrouwen te hebben in het rechtssysteem en weigerde mee te werken. Ook zou hij op een kopie van de grondwet van Myanmar hebben getrapt. Hiervoor kan hij nu nog een extra straf van drie jaar krijgen.

Wat kun jij doen?

Op zondag 4 november een brief meenemen en die sturen aan de autoriteiten van Myanmar. In de brief wordt opgeroepen Aung Ko Htwe onmiddellijk vrij te laten.

De werkgroep Amnesty

De Tent

Hello girls and boys

Heb je ook wel eens zin om gezellig met je vrienden/vriendinnen een avondje uit te gaan?

Lekker chillen,  fanatiek Wii-en , een spannende tafeltennis- of dartcompetitie of gewoon gezellig kletsen onder het genot van een drankje en wat chips met je vrienden en vriendinnen.

Op 3 november 2018 gaat “DE TENT” weer open. De Tent is er voor jullie vanaf groep 8 van de basisschool. Om 20.00 uur gaat de muziek aan en om 22.30 uur stoppen we er mee. Wij vinden het leuk als jij met je vrienden komt. Gebouw de “Magneet” ingang aan de Hofdijkstraat

Het Tentteam

Ps: We zijn ook open op 1 december, schrijf het in je agenda!

Oratorium Paulus in de Nieuwe Kerk van Maasland

Op vrijdag 9 november 2018 gaan de deuren van de Nieuwe Kerk van Maasland, Huis te Veldelaan 16, nog één keer open. De kerk is reeds gesloten voor kerkdiensten en gaat na 1 januari 2019 definitief dicht. Voor de laatste keer genieten van die fijne akoestiek, waarin koor, solisten, orkest en orgel altijd uitstekend tot hun recht kwamen.

In het oratorium Paulus heeft Felix Mendelssohn Bartholdy de geschiedenis van de apostel Paulus, zoals beschreven in bijbelboek Handelingen, op muziek gezet. Dramatische gebeurtenissen volgen elkaar op, afgewisseld met momenten van stille berusting en devotie. Dat beheerst Mendelssohn als geen ander, reden waarom hij een van de favoriete componisten is van de Christelijke Oratoriumvereniging ‘Hosanna’.

Er komen uitstekende solisten: de sopraan Kaiyi Min, alt Klarijn Verkaart, tenor Arco Mandemaker en bas Sinan Vural. Het Dordrechts Kamerorkest verzorgt de begeleiding, met organist Leo Hans Koornneef aan zijn ‘eigen’ orgel. Dirigent is Hans Cok.

De voorverkoop is al begonnen: bij Bloemsierkunst Bloei, Huis te Veldelaan 2 en Sigarenmagazijn Hartelust, Rembrandtlaan 1, Maassluis (Palet). In de voorverkoop slechts € 20,- inclusief consumptie en tekstboekje. Kinderen onder begeleiding gratis.

Meer informatie:  010-5913764   en  www.covhosanna.nl

——————————————————————————————————————————

ALGEMEEN

Predikanten: ds. S. Tj. van der Hauw, tel. 5921624, e-mail: simonvanderhauw@hotmail.com; ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl

Website: www.kerkentemaasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot, tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl

Vervoer naar de kerk: Jan Heijdra, tel. 5911788 of Alex Taal, tel. 5922584