feb 27

Weekbericht 3 maart 2019

Kerkdiensten

Zondag 3 maart                                                  

10.00 uur Oude Kerk                         ds. P. Schelling, Monster

10.00 uur Singelhof                           ds. S.Tj. van der Hauw, dienst voor ouderen

Woensdag 6 maart                            Aswoensdag

19.00 uur RK kerk                             pastor J. Lamberts, ds. B.W.J. de Ruyter, vesper

BIJ DE DIENST VAN 3 maart

Organist

Leo Hans Koornneef zal op het orgel spelen.

Kinderkerk

Lucas 6:39-49: Wat zie jij in de spiegel?

Jezus spreekt zijn leerlingen toe. Als je oordeelt over een ander zonder kritisch naar jezelf te kijken, lijk je op een blinde die een andere blinde wil begeleiden. Je lijkt dan op iemand die een ander wijst op een splinter, terwijl je zelf een balk in je oog hebt.

Spaardoel: fietsen voor schoolkinderen in Kenia.

Oppasdienst

De oppasdienst wordt verzorgd door Rosanne v.d. Hauw.

Kaars aansteken

Roos Dijkshoorn zal aan het begin van de dienst de kaars aansteken.

Collecten

De eerste collecte is bestemd voor stichting ZOA en de tweede collecte voor het algemeen kerkelijk werk.

—————————————————————————————————————————–

O V E R I G    N I E U W S

Omzien naar elkaar

Dick van Roest uit Singelhof moest een operatie ondergaan in het ziekenhuis en is nu weer thuis. De laatste jaren ondervond hij steeds tegenslag en we hopen dat hij goede verbetering mag ervaren en wensen hem alle goeds samen met zijn vrouw Martha.

Dhr. J. Moerman van de Veldesteyn verblijft in het Zonnehuis in Vlaardingen.

In het Marnix te Vlaardingen revalideert Ad van der Meer uit de Boskamp en mevr. G. van der Does- Bijl van de Hofsingel.

Mevr. C.J. van der Graaf- van Ommeren verblijft deze weken in De Bieslandhof te Delft.

Ons meeleven en gebed is met hen die groot verdriet hebben over het gemis van geliefden. In de gemeente delen we met elkaar vreugde en verdriet. Sommigen moeten hele moeilijke dingen meemaken en wij hopen dat zij mensen mogen vinden die naar hen luisteren en hen willen begrijpen.

Ons gebed is met de familie Moerman nu zij hun wilskrachtige en gelovige broer Kors moeten missen. In korte tijd verloren zij twee broers. Moge God hen allen dragen met zijn troost en kracht. Wij gedenken Kors die altijd trouw in onze gemeente aanwezig was met zijn positieve instelling.

De predikanten

Bloemengroet

De bloemen van zondag 24 februari zijn, met de hartelijke groeten, gegaan naar dhr. R. Poot, In de Balije 8 en met onze hartelijke felicitaties naar dhr. en mevr. A. Goudzwaard-Hollemans, Hofsingel 87, zij waren 21 februari 40 jaar getrouwd.

 

Schrijfactie Nederland: laat Guantánamo Bay gevangene niet aan zijn lot over

Toffiq al-Bihani uit Jemen werd in 2003 door de CIA naar de Amerikaanse militaire gevangenis Guantánamo Bay op Cuba gebracht. Hij is na al die jaren nooit ergens van beschuldigd. In 2010 kreeg hij toestemming de gevangenis te verlaten mits een ander land hem zou opnemen. Dat is tot op heden nooit gebeurd.

Wachten op een nieuw thuisland

Toffiq al-Bihani zit al zestien jaar vast zonder aanklacht. Al-Bihani moet onmiddellijk worden vrijgelaten omdat er geen bewijs is dat hij terreurdaden heeft gepleegd. Omdat hij niet welkom is in de VS wacht hij al ruim acht jaar om overgedragen te worden aan een ander land.

Trump houdt gevangenis open

President Trump maakte een einde aan het streven van zijn voorganger Obama om de gevangenis Guantánamo Bay te sluiten. Vanaf begin 2002 werden vermeende terroristen die de Amerikanen oppakten tijdens de oorlog in Afghanistan hier opgesloten.

De regering Trump lijkt zich niet in te spannen om landen bereid te vinden om mensen zoals al-Bihani op te nemen. Vaak kunnen ze niet terug naar hun eigen land omdat ze daar moeten vrezen voor hun leven. Veel landen binnen de EU, zoals Duitsland, Frankrijk en Italië namen eerder al gevangenen uit Guantánamo Bay op. Nederland tot op heden nog niet.

Wat kun jij doen?

Op zondag 3 maart een brief meenemen en die sturen aan minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken. In de brief wordt de regering gevraagd Toffiq al-Bihani om humanitaire redenen op te vangen in Nederland en hem een kans te geven zijn leven weer op te bouwen.

De werkgroep Amnesty

——————————————————————————————————————————

ALGEMEEN

Predikanten: ds. S. Tj. van der Hauw, tel. 5921624, e-mail: simonvanderhauw@hotmail.com; ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl

Website: www.kerkentemaasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot, tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl

Vervoer naar de kerk: Jan Heijdra, tel. 5911788 of Alex Taal, tel. 5922584