jan 30

Weekbericht 3 februari 2019

Kerkdiensten

Zondag 3 februari                         

10.00 uur Oude Kerk                  ds. S. Tj. van der Hauw, Viering Heilig Avondmaal,

10.00 uur Singelhof                   ds. B.W.J. de Ruyter, viering Heilig Avondmaal voor ouderen

BIJ DE DIENST VAN 3 februari

Organist

In de Oude kerk zal Reinier Kroos op het orgel spelen.

Kinderkerk

Ester 4: Doe iets! De oom van Ester, Mordechai, verschijnt voor de koningspoort. Hij is diep in de rouw   vanwege het lot dat zijn volk boven het hoofd hangt. Hij vraagt Ester om hulp.

Spaardoel kinderkerk; fietsen voor schoolkinderen in Kenia

 

Oppasdienst

De oppasdienst wordt  verzorgd door Lauretta Kaldenberg.

Kaars aansteken

Elene Koenen zal aan het begin van de dienst in de  kaars aansteken.

Collecten

De eerste collecte is voor Streekverband de Tien ( zie toelichting), de tweede collecte voor algemeen kerkelijk werk.

Toelichting collecten Streekverband de Tien

Het streekverband de Tien heeft voor de komende jaren drie nieuwe projecten gekozen. Het gaat om: Stichting Jarikin ten behoeve van onderwijs in Haiti, Stichting Girls Empowerment Foundtion ten behoeve van onderwijs voor meisjes in Kenia enStichting Westland4Gambia ten behoeve tandzorg in Gambia. De opbrengsten van de collecten voor Streekverband de Tien zullen ten goede komen van deze projecten.

De opbrengst van de collecten van de afgelopen periode zijn:

25 november;    Noodhulp Kerk in Actie,€  678,20.  2 december;Diaconie €  452,15.
   9 december;    Streekverband De Tien,€  436,11. 23 december;Diaconie,€  362,85.
24 december;    Kinderen in de knel,€ 487,71. 25 december;    Kinderen in de knel,€ 885,71.
27 december;    Gift t.b.v. diaconie,€ 20,00 . 30 december;Diaconie, € 294,32.
31 december;    De Hoop.€ 181,60

O v e r i g   N i e u w s

Omzien naar elkaar

Lenie Keijzer- van de Meer werd opgenomen in het Reinier de Graafziekenhuis in Delft. Zij woont met haar man Jochem aan de Ruwaard. Wij hopen dat zij op goede wijze geholpen kan worden.

Dhr. J. Moerman van de Veldesteyn verblijft al enige tijd in het Zonnehuis in Vlaardingen .

In het Marnix te Vlaardingen revalideert Ad van der Meer uit de Boskamp.

Ons gebed is voor alle zieken en voor hen die hun geliefden missen. Wij denken ook aan allen die in tehuizen verblijven en het contact met Maasland zeer op prijs zullen stellen.

De predikanten

Wij gedenken

Donderdag 17 januari overleed in de Driemaashave in Maassluis Jacob Moerman. De laatste jaren was de wereld voor Jaap steeds kleiner geworden. Zijn overlijden heeft hem voor verdere aftakeling behoed.Jaap werd geboren op Oostgaag 5. Hij was de vierde uit een gezin van acht kinderen met drie zussen boven hem. In 1967 trouwde hij met Tineke van Aalst. Zij kregen twee kinderen:  Petra en Robert. Direct na hun huwelijk woonden Jaap en Tineke aan de Zuidbuurt, maar na tien jaar verhuisden ze naar Maassluis. In 1996 kwamen ze op Vrouwe Lideweysingel 6 in Maasland wonen. Daar zou Jaap wonen tot hij in 2016 werd opgenomen. Jaap was in zijn werkzame leven vrachtwagenchauffeur. Maar velen zullen hem kennen van het toneel. Toneelspel was heel belangrijk voor Jaap. Hij heeft dat ruim 40 jaar gedaan. Met zijn grappen kon hij velen vermaken. Donderdag 24 januari namen we afscheid van Jaap. In de Oude kerk lazen we een kort gedeelte uit Prediker 11. Hij heeft genoten van het leven, maar de laatste jaren waren zwaar voor hem. Jaap is 75 jaar geworden.

Wim de Ruyter

Avondmaal

Komende zondag, 3 februari ,hopen wij het heilig avondmaal te vieren. Er is een ook een viering in De Singelhof voor ouderen. In de Oude Kerk hopen wij staande in een grote kring brood en wijn te delen. We wensen elkaar een gezegende zondag waarop wij op bijzondere wijze de band met Christus en elkaar mogen ervaren.

De predikanten

Artikel Amnesty schrijfactie 3 februari 2019

Schrijfactie Burundi: absurd lange straf voor activist Mensenrechtenverdediger Germain Rukuki werd in april dit jaar veroordeeld tot 32 jaar celstraf omdat hij streed tegen marteling in Burundi. Activisten en organisaties onderdrukt. Rukuki zou in 2016 onder meer ‘de staatsveiligheid hebben bedreigd’, omdat hij als werknemer van de inmiddels verboden organisatie ACAT-Burundi zich inzette tegen marteling. De rechter veroordeelde hem ook voor ‘deelname aan een rebellerende beweging’.

Maatschappelijke organisaties worden in Burundi steeds meer onderdrukt, nadat in april 2015 een politieke crisis uitbrak. President Nkurunziza besloot toen zich voor een derde termijn herkiesbaar te stellen. Daarop braken massale protesten uit. Veel mensenrechten-verdedigers zijn het land ontvlucht. Degenen die nog in Burundi zijn, worden geregeld bedreigd, gearresteerd en vervolgd na valse aanklachten. Op zondag 3 februari schrijven we een brief aan de minister van Justitie. We roepen haar op Germain Rukuki onmiddellijk vrij te laten.

Werkgroep Amnesty

Kerk- en schooldienst

Op zondagmorgen 10 februari zal er een Kerk- en schooldienst gehouden worden in de Oude Kerk. Een aantal klassen bereiden zich daarop voor. We hopen met elkaar een fijne dienst te beleven en vele ouders met hun kinderen te ontmoeten.

S.Tj. van der Hauw

Plaatselijke regeling

In 2015 is de plaatselijke regeling voor de protestantse gemeente Maasland vastgesteld. Door landelijke aanpassingen is het noodzakelijke deze plaatselijke regeling aan te passen. De kerkenraad heeft de gewijzigde regeling voorlopig goedgekeurd. Nu kunt u als gemeente deze regeling bekijken en eventuele vragen of bedenkingen stellen. Deze plaatselijke regeling is te vinden op de website en in te zien bij de scriba. Wilt u een exemplaar thuis ontvangen, neemt u dan contact op met de scriba (scriba@pg-maasland.nl)

Uw reacties kunt u tot 16 februari 2019 indienen bij de scriba.

Scriba

Kerkbalans 2019

Ook in 2019 is uw bijdrage hard nodig om onze gemeente in stand te houden. Graag ontvangen wij uw toezeggingen om zo een goed financieel beheer uit te kunnen voeren.  Mocht u uw toezegging voor 2019 nog niet hebben gedaan, dan ontvangen wij die het liefst per email aan bijdrage-administratie@pg-maasland.nl. Ook kunt u de toezegging op het formulier noteren en in de daarvoor bestemde bussen doen. Deze staan voor de laatste keer aanstaande zondag 3 februari bij de uitgang in de kerk. Bij voorbaat hartelijk dank!

College van Kerkrentmeesters

Uitnodiging voor een goed gesprek

Het thema van de geloofsontmoetingsavonden in februari en maart 2019 is “Een goed gesprek”. Tijdens een aantal avonden komen we in een groep bij elkaar voor een gesprek rond dit thema en delen zo met elkaar iets van ons leven, onze gedachten, ervaringen en geloof. Door de ontmoeting en bezinning kunnen de gesprekken verder gaan dan doorgaans het geval is. In de Op Weg van februari vindt u nadere informatie over deze avonden en over hoe u zich kunt aanmelden; ook worden gastgezinnen gezocht! Graag opgeven uiterlijk zondag 10 februari as.

————————————————————————————————————————————

ALGEMEEN

Predikanten: ds. S. Tj. van der Hauw, tel. 5921624, e-mail: simonvanderhauw@hotmail.com; ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl

Website: www.kerkentemaasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot, tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl

Vervoer naar de kerk: Jan Heijdra, tel. 5911788 of Alex Taal, tel. 5922584