sep 24

Weekbericht 29 september 2019

Kerkdiensten

Zondag 29 september

10.00 uur        Oude Kerk                 ds. S.Tj. van der Hauw, doopdienst

19.00 uur        Oude Kerk                 ds. B.W.J. de Ruyter, kerkgesprek

Bij de dienst van 29 september

Doopdienst

Komende zondag hopen drie ouderparen hun kinderen ten doop te houden.

Het thema is: Zorgen voor de aarde en voor elkaar. De namen van de dopelingen zijn: Dominique Paulina Hillegonda van Veen (geboren 10 april 2019), dochter van Marco van Veen en Lisa Verboon, Westgaag 46, 3155 DG Maasland en Siem Evert Pieter Spuij (geboren 3 mei 2019), zoon van Peter Jan en Mirande Spuij- Kapelle, Hofsingel 97, 3155 AL Maasland en Lauren Kate Adriana Dijkshoorn (geboren 30 mei 2019), dochter van Jan- Willem Dijkshoorn en Joëlla Steenbergen, Koningin Julianaweg 58, 3155XE Maasland.

We wensen elkaar een gezegende en blijde zondag.

S.Tj. van der Hauw

Kerkgesprek

Aanstaande zondag is er weer een kerkgesprek in het koor van de Oude kerk. Het thema is deze keer: de ideale gemeente. In het boek Handelingen geeft Lucas een beschrijving van de allereerste gemeente. Als een van de kenmerken van deze gemeente noemt Lucas dat ze alles gemeenschappelijk hadden. In later tijden is dit vaak als ideaal voor een christelijke gemeente gezien. Daarbij wordt wel eens vergeten dat deze gemeente zich ook door andere dingen kenmerkte. Bijvoorbeeld door eenheid in de gebeden en in de breking van het brood. Maar hoe deze zaken zich ook tot elkaar in Handelingen zelf verhouden, voor ons geeft het een mooie aanzet om te dromen over hoe wij een ideale gemeente zien. Ik ben dus benieuwd naar uw ideaal. 

Wim de Ruyter 

Organist

Reinier Kroos zal op het orgel spelen in de Oude Kerk.

Kinderkerk

1 Samuël 21:2-10 (16): Vijf broden en een zwaard.

In het verhaal van vandaag doet David alsof hij namens de koning op een geheime missie is. Met een spannend verhaal dat hij aan de priester vertelt, lukt het hem de heilige toonbroden en het zwaard van Goliat te pakken te krijgen.

Spaardoel: fietsen voor schoolkinderen in Kenia.

Oppasdienst

De oppasdienst wordt verzorgd door Laura de Vries.

Kaars aansteken

Dana v.d. End zal aan het begin van de dienst de kaars aansteken.

Collecten

De eerste collecte is bestemd voor de zending en de tweede collecte voor algemeen kerkelijk werk.

———————————————————————————————————————————–

OVERIG NIEUWS

Omzien naar elkaar

Op zondagmorgen 22 september hebben wij in de dienst gebeden voor Riet van Nierop- van den Berg die verblijft in de Tweemaster in Maassluis. Zij is verzwakt en er wordt bij haar gewaakt. Wij bidden voor haar en haar man Aad en voor de kinderen en kleinkinderen. Dat zij allen de kracht en de vrede van God mogen ervaren. Riet woonde met haar man aan de prinses Marijkelaan 25.

Verschillende gemeenteleden zijn ernstig ziek en moeten allerlei moeilijke behandelingen ondergaan. Moge God hen sterken en allen die met hen verbonden zijn en dagelijks met hen meeleven. Wij denken aan allen die verblijven in tehuizen en graag het contact met de Maaslanders willen voortzetten.

De predikanten

Bloemengroet

De bloemen vanuit de kerk op zondag 22 september zijn met onze hartelijke groeten gegaan naar dhr. T.J. van Barneveldt, Commanderij 22 en naar mevr. M.A. Stans – van den Berg, Delkamp 2.

 

Zingen van vrede 26 september

Voor de avond van Inspiratie en Bezinning op donderdag 26 september met ds. Van Doornik in de Oude Kerk verwijzen wij u naar het bericht onder Samen Leren in het algemene gedeelte van deze kerkbode.

De taakgroep Inspiratie en Bezinning

Alvast noteren!

Zondag 13 oktober, om 15.30 uur, Kliederkerk, in de Oude Kerk van Maasland

De Kinderboekenweek is een jaarlijks terugkerende week, ter promotie van het (Nederlandse) kinderboek. Op scholen, in boekenwinkels en bibliotheken is er die week veel aandacht voor kinderboeken: samen lezen, kijken, luisteren en ontdekken. Kliederkerk Maasland wil aanhaken bij de Kinderboekenweek. Want het bekendste, mooiste en oudste boek staat vol mooie verhalen: De Bijbel.

 

Het thema van de Kinderboekenweek 2019 is ‘Reis mee’. Diverse voertuigen staan centraal.

Kinderen voor Kinderen heeft er een liedje over gemaakt, oefent u / oefen je vast mee thuis:

You Tube à Kinderen voor kinderen – Reis mee

Zondag 13 oktober is de laatste dag van de Kinderboekenweek, én is het dus Kliederkerk Maasland. Abraham ging ook op reis. Hoe en waarheen.. daar kom je zondag achter!

Kliederkerk Maasland bestaat altijd uit drie onderdelen:

Samen Ontdekken – Samen Vieren – Samen Eten.

We beginnen met het samen ontdekken van het verhaal: ‘Reis mee met Abraham’. We gaan aan de slag, we gaan knutselen en maken allerlei moois. Alles mag je na afloop mee naar huis nemen.
Na een uurtje gaan we Samen Vieren: we luisteren naar een verhaal, of we kijken naar een voorstelling of.. hoe we het verhaal gaan laten zien en horen is nog even geheim!

Hierna gaan we Samen Eten, er is voor jong en oud iets lekkers.

Om 17.30 uur is het tijd om weer naar huis te gaan.

Vaders, moeders, opa’s, oma’s, kinderen en kleinkinderen, Tot zondag 13 oktober!

Algemeen

Predikanten: ds. S. Tj. van der Hauw, tel. 5921624, e-mail: simonvanderhauw@hotmail.com; ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl

Website: www.kerkentemaasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot, tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl

Vervoer naar de kerk: Jan Heijdra, tel. 5911788 of Alex Taal, tel. 5922584