mrt 24

Weekbericht 29 maart 2020

Kerkdienst

Zondag 29 maart   

10.00 uur        Oude Kerk                 ds. B.W.J. de Ruyter

dienst te beluisteren via kerkomroep.nl of live via Youtube

Live uitzending kerkdiensten via Youtube

Kerkdiensten zijn te beluisteren via www.kerkomroep.nl  (type Maasland in en u vindt de Oude Kerk). Uit reacties maken wij op dat de kerkdienst goed wordt beluisterd. Doordat er veel kerken in Nederland zijn aangesloten en er nu veel meer mensen luisteren dan voorheen kan het gebeuren dat het rechtstreeks meeluisteren niet lukt. Dit ligt niet aan de kerkverbinding of uw PC/tablet/smartphone, maar aan de grote vraag op dat moment. Probeer het in de loop van de dag nogmaals, want de uitzending blijft gewoon beschikbaar.

Graag bieden we u daarom een andere mogelijk aan om de dienst live te volgen.

De kerkdiensten worden nu ook live uitgezonden via Youtube.  U hebt dan zowel beeld als geluid. Zet het geluid op maximaal volume. Het is nog even improviseren.

Klik hier om de kerkdienst van de Oude Kerk te Maasland ‘live’ bij te wonen

Reacties en adviezen voor verbetering kunt u opgeven aan Peter van Rijs (peter.vanrijs@gmail.com).
Ga naar de uitzending en klik hier

Bij de dienst van 29 maart

Zondag 29 maart is de vijfde zondag van de veertigdagentijd. Hoewel wij in een verwarrende tijd leven, lijkt het mij goed om voor deze zondag toch weer het gangbare leesrooster te volgen. We lezen dan Exodus 9:13-35. Het is een gedeelte uit de verhalen over de tien plagen van Egypte. Dit gedeelte gaat over de hagel die alles verwoest. In ieder geval gebeurt er dus ook daar iets wat een enorme impact heeft op het dagelijks leven.

De dienst is te volgen via kerkomroep.nl. of via Youtube Klik hier om de kerkdienst van de Oude Kerk te Maasland ‘live’ bij te wonen

Wim de Ruyter

Organist

Reinier Kroos zal op het orgel spelen in de Oude Kerk.

Kerkgesprek

Zondag 29 maart staat er weer een kerkgesprek op het rooster. Het thema voor dit kerkgesprek is: ‘De vrijwillige gang van Jezus naar Jeruzalem’. Uitgangspunt daarbij is Marcus 8:31-38. Deze weken lijken wel geheel in het teken van het Coronavirus te staan. Het sociale en maatschappelijke leven is goeddeels tot stilstand gekomen om zo de kansen van besmetting te verminderen. Waarschijnlijk is het verstandig beleid van de overheid, maar het heeft wel allerlei vervelende consequenties. Eén daarvan is vereenzaming door het afgedwongen isolement. In eerdere maatschappelijke discussies was psychisch lijden een belangrijk argument. Het valt mij op dat dit argument niet meer gebruikt wordt.Toch zou je een discussie kunnen voeren of zeker bij een langere isolatie het psychisch lijden opweegt tegen de kans ernstig ziek te worden. Is leven niet altijd een vorm van risico nemen?

In het evangelie naar Marcus vindt in hoofdstuk 8 een omslag plaats. Tot dan toe heeft Jezus zich hoofdzakelijk in Galilea opgehouden. Maar in hoofdstuk 8 besluit hij naar Jeruzalem te gaan. Volgens de evangelist weet Jezus dat het voor hem slecht zal aflopen. Onduidelijk is bij Marcus of Jezus zich vanaf het begin van zijn optreden daarvan bewust was. In ieder geval neemt Jezus vanaf het begin met zijn kritiek op het establishment een risico. Plat gezegd heeft hij dit risico voor een hoger doel op de koop toegenomen.

Kortom, hoe ver willen wij gaan in het uitsluiten van risico’s? Ontnemen we elkaar niet in hoge mate een kwaliteit van leven als we ons allemaal in onze eigen huizen opsluiten? Het lijkt mij aardig om hier eens met elkaar over van gedachten te wisselen.

Het kerkgesprek kan deze maand niet op de vertrouwde plaats gehouden worden. In plaats daarvan kiezen we een virtuele omgeving. Als u interesse heeft om aan dit gesprek deel te nemen, kunt u een mailtje sturen naar w.de.ruyter@hccnet.nl. Vermeld bij onderwerp ‘kerkgesprek’. Zondag 29 maart stuur ik dan om 18.50 uur een link waarmee u via Skype op een computer, tablet of smartphone aan dit gesprek kunt deelnemen. Als u uw mobiele nummer vermeldt, kan ik deze link ook via Whatsapp sturen. U hoeft geen account voor Skype aan te maken. Wie van tevoren graag even de verbinding test, ook dat is mogelijk. Laat het even weten, dan proberen we het vrijdag of zaterdag uit.

Wim de Ruyter

___________________________________________________________________________________________________________________

O v e r i g  N i e u w s

Omzien naar elkaar

Deze weken zijn voor velen moeilijke weken. Voor ouderen is de dreiging van vereenzaming reëel. Veel activiteiten die gezelligheid en structuur aan het leven gaven, zijn afgelast. Dan komt er ook nog eens minder bezoek. Voor de werkenden is het in een tijd van veelal gedwongen thuiswerken zoeken naar een nieuwe balans tussen werk en privé. Daarbij is er onzekerheid over de continuïteit van veel werk. Het beeld van de doorgedraaide bloemen geeft die onzekerheid een duidelijk beeld.  Op anderen wordt juist nu een beroep gedaan om harder te werken. En voor de jongeren zijn de eerste vrije dagen van school misschien wel leuk, maar ook hier dreigt de verveling. Kortom, er is reden genoeg elkaar juist in deze weken op een creatieve manier in het oog te houden.

Ik wil hier ook nog twee concrete namen noemen. Dhr. J. Dijkshoorn van de Westgaag is na een succesvolle operatie weer uit het ziekenhuis ontslagen. Mw. P. van der Wel van Koningin Julianaweg 72 is voor een behandeling in het ziekenhuis opgenomen.

Wim de Ruyter

Overleden

Zaterdag 21 maart overleed Neeltje Neerhof-Dijkshoorn op 92 jarige leeftijd. Zij woonde op Hofsingel 28a. De begrafenis heeft afgelopen dinsdag plaatsgevonden. Volgende week kom ik op haar overlijden terug.

Wim de Ruyter

Klokken van troost en hoop

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende woensdagen van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. De Protestantse en Katholieke kerken in Maasland, Schipluiden en Den Hoorn sluiten zich hierbij aan. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Collectebonnen

Verkoop collectebonnen tegen contante betaling gaat niet door in de Oude Kerk op 31 maart a.s. Heeft u bonnen nodig, neem dan contact op met Henk den Hond, telefoon 010-5919515 of Email hdh@caiway.nl

Henk den Hond

Algemeen

Predikanten: ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl en 1 plaats vacant;

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl

Website: www.kerkentemaasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot, tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl

Kerkdiensten zijn te beluisteren via www.kerkomroep.nl  (type Maasland in en u vindt de Oude Kerk)

De kerkdiensten worden nu ook live uitgezonden via YouTube.

Klik hier om de kerkdienst van de Oude Kerk te Maasland ‘live’ bij te wonen