nov 21

Weekbericht 25 november 2018

Kerkdiensten

Zondag 25 november

OUDE KERK                  10.00 uur        ds. S.Tj. van der Hauw en ds. B.W.J. de Ruyter,

Laatste zondag kerkelijk jaar

BIJ DE DIENST  VAN 25 november

Eeuwigheidszondag

Komende zondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In de morgendienst gedenken wij de overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar en noemen wij de gedoopten. Voor iedere gedoopte en overledene wordt een roos in een vaas gezet. De rozen en gedachtenis- kruisjes worden na de dienst overhandigd aan de familieleden. In de dienst hopen wij troost en bemoediging te ervaren en de band van de gemeenschap waarin we elkaar mogen dragen.

Wij wensen u allen een goede dienst. Hieronder volgen de namen die genoemd zullen worden in de dienst.

De predikanten

Kerkelijk jaar 2018

Overledenen:

4 oktober 2017 Gerie Korpershoek-van der Kooij in de leeftijd van 83 jaar

16 oktober 2017 Arij Koote in de leeftijd van 91 jaar

18 oktober 2017 Machiela de Gier-van der Ruit in de leeftijd van 97 jaar

9 november 2017 Willemina van Aalst-Kleijwegt in de leeftijd van 92 jaar

13 november 2017 Marinus Hendrik Pieter Kooren in de leeftijd van 88 jaar

16 december 2017 Leendert Cornelis Boudesteijn in de leeftijd van 80 jaar

1 januari 2018 Willem Jan Mostert in de leeftijd van 91 jaar

10 januari 2018 Jacqueline Janneke Engelberts-Korpershoek in de leeftijd van 71 jaar

12 januari 2018 Engelina Moerman in de leeftijd van 81 jaar

14 januari 2018 Cornelis Johannes van den Bergh in de leeftijd van 83 jaar

16 januari 2018 Leendert Waardenburg in de leeftijd van 96 jaar

30 januari 2018 Engeltje de Bloois-Keijzer in de leeftijd van 95 jaar

30 januari 2018 Dirk Willem Hendrik Neerhof  in de leeftijd van 88 jaar

20 februari 2018 Sijbrand Vreugdenhil in de leeftijd van 84 jaar

3 maart 2018 Gerritje Jannetje Stans-van Rijn in de leeftijd van 92 jaar

4 maart 2018 Johanna Huibertina van Staalduynen-van Staalduinen in de leeftijd van 90 jaar

19 maart 2018 Arie Zonneveld in de leeftijd van 83 jaar

25 maart 2018 Adriana Maria Kuijvenhoven-van Spronsen in de leeftijd van 73 jaar

10 april 2018 Inge Johanna Bezemer in de leeftijd van 23 jaar

3 mei 2018 Geertruida Johanna van der Hoff-van der Sar in de leeftijd van 79 jaar

15 mei 2018 Jacoba van der Does-Bakker in de leeftijd van 73 jaar

16 mei 2018 Corry Schoneveld-van der Gaag in de leeftijd van 87 jaar

25 juli 2018 Geertruij van Dorp-Zonneveld in de leeftijd van 95 jaar

18 september 2018 Nicolaas Vermeer in de leeftijd van 90 jaar

13 oktober 2018 Herman de Groot in de leeftijd van 85 jaar

18 oktober 2018 Hendrik Eijgenraam in de leeftijd van 90 jaar

19 oktober 2018 Jacob Sonneveld in de leeftijd van 70 jaar

Gedoopten:

29 juli 2018 Daniël Karel Bastiaan van Buuren, Delkamp 13

16 september 2018 Christiaan Stephan Schulte, Plantage 1

21 oktober 2018 Bauke Greta Susanna Verboon, Kluiskade 6

Organist

Leo Hans Koornneef zal op het orgel spelen.

Kinderkerk

Marcus 13:14-27: Als het donker wordt.

Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Jezus, Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas kijken vanaf een berg uit over Jeruzalem. Maar blijft deze stad zo mooi?

Als mensen niet bouwen aan een stad van vrede wordt het donker, een puinhoop. Dat mag niet gebeuren. Wees waakzaam!

Spaardoel: fietsen voor schoolkinderen in Kenia.

Oppasdienst

De oppasdienst wordt verzorgd door Rosanne van der Hauw.

Kaars aansteken

Maarten van Buuren zal aan het begin van de dienst de  kaars aansteken.

Collecten

De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede collecte voor algemeen kerkelijk werk.

———————————————————————————————————————-

OVERIG NIEUWS

Omzien naar elkaar

Adri van der Gaag, van de Pr. Beatrixlaan, werd na een operatie opgenomen in het Herstelhotel in Bleiswijk. Binnenkort hoopt zij naar huis te komen.

Dhr. J. Moerman uit de Veldesteyn 8 is vorige week opgenomen in het ziekenhuis.

Corrie van der Meer- Speijer is al geruime tijd in het Marnix te Vlaardingen.

Wij  denken aan Kors Moerman, Keizershof 64 te Vlaardingen, die eerst verbleef  in het Reinier de Graaf en daarna werd  opgenomen op de IC van het Vlietlandziekenhuis in Schiedam.

Wij bidden voor al onze zieken en hopen op een goed herstel en wensen allen die nauw verbonden zijn met de zieken heel veel sterkte.

Op 12 november overleed Ben Weltevrede uit In de Balije in de leeftijd van 69 jaar. De afscheidsdienst en begrafenis vonden plaats op vrijdagmiddag 16 november te Maasland. Velen brachten Ben een laatste groet. Wij bidden voor Marja, de kinderen en kleinkinderen nu zij hun man, vader en opa moeten missen. Komende zondag wordt Ben in de morgendienst herdacht en een in memoriam volgt in de volgende Samen. Moge God allen sterken die een dierbare hebben verloren. Het is elke keer weer bijzonder als je mag ervaren dat Maaslanders, jong en oud, willen meeleven in tijden van verdriet.

De predikanten

Bloemengroet

De bloemen uit de kerk, van zondag 18 november, zijn met de hartelijke felicitaties gebracht naar dhr. en mw. A. van den Berg-Dekker, Doelstraat 7, zij waren 12 november 60 jaar getrouwd en met de hartelijke groeten naar mevr. J.M. Pullen-Nederlof, Meresteijn 16.

PCOB Ontmoetingsmiddag

Wandelen langs de rand van de Noordpool.

Op 27 november is er weer een ontmoetingsmiddag  in de grote zaal van Singelhof.  Dat belooft weer een mooie middag te worden, het onderwerp is namelijk: “ Wandelen langs de rand van de Noordpool”. Een  diaserie vertoond  door de heer W. Valstar (bekende Naaldwijkse fotograaf).

Iedereen is welkom. Aanvang 14.30 uur, de zaal is om 14.00 uur open, dan is ook de koffie of thee klaar, à 70 cent per kopje. We hopen u allen weer te mogen begroeten.

Verkoop collectebonnen

Dinsdagavond 27 november van 18.45 – 19.45 uur is er weer gelegenheid om collectebonnen te kopen in de Magneet. U kunt dan uitsluitend met contant geld betalen. Komt deze avond u niet uit,  neem dan telefonisch (5919515) of via email hdh@caiway.nl contact op.

Henk den Hond

Inspiratie en Bezinning 28 november en 9 december

Verschillen in de evangeliën – 28 nov In de vier evangeliën staan eigenlijk vier verschillende verhalen, over wat Jezus heeft gedaan en geleerd. De evangelisten vertellen elk vanuit hun eigen oogpunt wat de betekenis van Jezus was. Ds. Wim de Ruyter neemt ons mee om de overeenkomsten en verschillen te zien om zodoende de afzonderlijke evangeliën beter te begrijpen. De avond wordt gehouden in de Oude Pastorie, op woensdag 28 november om 20.00 uur. Op 14 nov is een eerste avond gehouden; je bent ook welkom als je er toen niet bij was. Opgave vooraf is niet nodig.

Avond voor/met de jongeren – 9 dec.  Jong en oud ontmoeten elkaar op deze avond.

Alle gemeenteleden zijn welkom en speciaal de jongeren. We eten met elkaar, krijgen een introductie op het onderwerp door Barbara Broeren (kerkelijk jeugdwerker) en gaan in groepjes met elkaar in gesprek. De avond wordt gehouden in de Oude Kerk, op zondag 9 december van 18:00 tot 20:30. Iedereen is van harte welkom. Wel graag opgeven in verband met de maaltijd (uiterlijk 2 december, bij Marin van Hartingsveldt: henkenmarin@hetnet.nl of op 010-5926412). Meer informatie in het boekje “Inspiratie en Bezinning” en op de website www.kerkentemaasland.nl

De Tent

Hello girls and boys 

Heb je ook wel eens zin om gezellig met je vrienden/vriendinnen een avondje uit te gaan?

Lekker chillen,  fanatiek Wii-en , een spannende tafeltennis- of dartcompetitie of gewoon gezellig kletsen onder het genot van een drankje en wat chips met je vrienden en vriendinnen.

Op 1 december 2018 gaat “DE TENT” weer open. De tent is er voor jullie vanaf groep 8 van de basisschool.

Om 20.00 gaat de muziek aan en om 22.30 stoppen we er mee. Wij vinden het leuk als jij met je vrienden komt. Gebouw de “Magneet” ingang aan de Hofdijkstraat.

Het Tentteam

Kliederkerk Maasland, 15.30 – 17.30 uur Oude Kerk

Zondag 9 december is jong en oud welkom in de Oude Kerk. Er is weer Kliederkerk.
En of je nu vaak in de kerk komt, of zo af en toe. Of je nieuwsgierig bent naar de kerk, en de bijbelverhalen. Iedereen is welkom!

We starten om 15.30 uur met Samen Ontdekken. Er is ruimte om te spelen, knutselen, of een spel te spelen. Hierna gaan we Samen Vieren. We gaan luisteren naar een verhaal uit de bijbel, uit Lucas 15, vers 8 – 10.

En staat daar in de kerk een poppenkast? Ja.. daar! En er staan allemaal kleine (en grotere) stoelen voor. Kom snel zitten.. Kijk! En luister!
De poppenkast-voorstelling gaat over een mevrouw, ze wil je iets laten zien: ze heeft wel tien zilveren munten! Soms telt ze de munten. Een, twee, drie, vier….. Oh nee! Er is een munt kwijt!!  Nieuwsgierig hoe dit verder gaat? Kom kijken en luisteren!
Na de viering gaan we Samen Eten. Tot zondag 9 december.

—————————————————————————————————————————–

ALGEMEEN

Predikanten: ds. S. Tj. van der Hauw, tel. 5921624, e-mail: simonvanderhauw@hotmail.com; ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl

Website: www.kerkentemaasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot, tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl

Vervoer naar de kerk: Jan Heijdra, tel. 5911788 of Alex Taal, tel. 5922584