mei 19

Weekbericht 24 mei 2020

Kerkdienst

Live uitgezonden via www.kerkomroep.nl en YouTube

Zondag 24 mei      

10.00 uur        Oude Kerk         ds. G. van Velzen, De Lier

Bij de dienst van 24 mei

De dienst is te beluisteren via www.kerkomroep.nl (type Maasland in en u vindt de Oude Kerk) en de dienst wordt ook live uitgezonden via YouTube.

Organist

Reinier Kroos zal op het orgel spelen in de Oude Kerk.

Collectedoel

Deze zondag is het collectedoel: Stichting Elim en algemeen kerkelijk werk.

Ondanks dat we de komende weken nog geen kerkdiensten houden kunt u altijd uw gift of collectebijdrage overmaken naar de Diaconie PGM. Dit kunt u doen via een overboeking op het algemene bankrekeningnummer van de PGM: NL77 RABO 0124 1576 02.

Als u hierbij vermeldt in de omschrijving dat het voor de diaconie is kunnen we met elkaar goede doelen blijven steunen. Alvast dank voor uw medewerking!

Toelichting collecte 24 mei: Stichting Elim

Stichting Elim stelt alles in het werk om ons kinderhuis in Indonesië en de school en wat hier voor nodig is in stand te houden. Elim richt zich voornamelijk op kinderen die al heel jong hun ouders moeten missen. Ook zijn er zwerfkinderen waarvan de ouders niet voor hen kunnen zorgen. De kinderen in kinderhuis Elim weten dikwijls niet wanneer zij geboren zijn. De meeste kinderen hebben traumatische ervaringen achter de rug. Helaas zijn de kinderen al rond de tien jaar als blijkt dat het heel slecht gaat met ze. In deze uithoek van Indonesië zijn er geen lokale autoriteiten die zorg verlenen waardoor de bevolking is aangewezen op voornamelijk particulier initiatief waarop Elim zich richt. Daarom is nog steeds de zorg en aandacht voor huisvesting, scholing, voeding, kleding en medische zorg voor die kinderen hard nodig. Isaac en Nonoi en de medewerkers van Stichting Elim willen de negatieve spiraal doorbreken en kinderen kans geven op een beter bestaan. Met uw bijdrage levert u een bijdrage aan deze noodzakelijke zorg.

____________________________________________________________________________________________________________________

O v e r i g  N i e u ws

Omzien naar elkaar 

Ondanks de versoepeling van de maatregelen rond de lockdown, blijft voor velen het leven lastig. De leefwereld is klein geworden. Familie en vrienden kun je bellen, maar de brede kring daar omheen spreek je veel minder. Soms zijn we vooral eilanders in ons eigen huis geworden. Het valt mij deze weken in de gesprekken steeds op dat iedereen zo zijn eigen perspectief op de huidige situatie heeft. De een hoopt dat de versoepeling niet tot meer patiënten leidt. De ander vreest voor de economische gevolgen. Juist daarom is het jammer dat het bredere gesprek over onze eigen ervaringen nu lastig te organiseren is. Toch hoop ik dat iedereen wel wegen vindt om ervaringen te delen.

Deze week wil ik één naam noemen. Dieuwke van der Wel, Hildegaarde 1d, ontving na een behandeling in het ziekenhuis goede berichten. Dat betekende een grote opluchting.

Wim de Ruyter

Bloemengroet

De bloemengroet van zondag 17 mei is met onze hartelijke groeten gegaan naar mevr. M.K. Wildeboer- Hoogerwerf, Hofsingel 36 en naar dhr. W. Klinkspoor, Prinses Beatrixlaan 2.

 

Inleveren kopij “Op Weg”

Nog tot en met maandagavond 25 mei is er gelegenheid om kopij in te leveren voor het juni nummer van ‘Op Weg’.        E-mail: opweg@pg-maasland.nl

Kontaktadressen: Margreet Vermaat, tel. 5919492 en Arjan de Vos, tel. 5918164.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Algemeen

Predikanten: ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl en 1 plaats vacant;

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl

Website: www.kerkentemaasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot, tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl