mrt 17

Weekbericht 22 maart 2020

Kerkdienst (zonder kerkgangers)

Zondag 22 maart 

10.00 uur        Oude Kerk                 proponent N. de Ronde, Delft

Bij de dienst van 22 maart

De reguliere zondagse diensten komen helaas te vervallen. U kunt dus niet naar de Oude Kerk komen. Dit is een grote inbreuk op ons gemeente zijn. Dat beseffen wij terdege. De kerkenraad heeft daarom besloten om op zondagmorgen 10.00 uur een verkorte rechtstreekse dienst zonder kerkgangers uit te zenden. Deze dienst kunt u beluisteren via de link www.kerkomroep.nl (typ Maasland in en u vindt de Oude Kerk) Hiermee hopen wij, dat we als gemeente met elkaar verbonden blijven. Doordat vele kerken een dergelijke maatregel treffen, kan het gebeuren dat het rechtstreeks meeluisteren niet lukt. Dit ligt niet aan de kerkverbinding of uw PC /tablet, maar aan de grote vraag op dat moment. Probeer het in de loop van de dag nogmaals, want de uitzending blijft gewoon beschikbaar

Organist

Leo Hans Koornneef zal op het orgel spelen in de Oude Kerk.

______________________________________________________________________________________________________________

O v e r i g  N i e u w s

Geen kerkelijke activiteiten

Vanwege de landelijke Corona-maatregelen vervalt de Beukquiz op 20 maart.

Zaterdag openstelling Oude Kerk

In verband met de aangescherpte richtlijnen inzake het Corona-virus zal de Oude Kerk ook op zaterdag gesloten blijven. Dit geldt in ieder geval t/m 4 april.

Wandelen in de 40-dagentijd

In verband met alle maatregelen rondom het Corona-virus is besloten om voorlopig ook de vastenwandelingen te laten vervallen.

Omzien naar elkaar

De afgelopen week heeft dhr. J. Dijkshoorn van Westgaag 28 een operatie ondergaan.

Mw. P. van der Wel van de Koningin Julianaweg 72 moet binnenkort ook geopereerd worden. Wij hopen dat zij beiden in hun onzekerheid de aanwezigheid van onze God ervaren.

Wim de Ruyter

Ter gedachtenis Nelleke Wiersma- Zegwaard

Op zondagmorgen 1 maart overleed Nelleke Wiersma- Zegwaard in de leeftijd van 62 jaar.

Zij woonde met haar man Harry aan de Boumare 148.

Ze kregen twee kinderen Eline en Lisanne. Er zijn vier kleinkinderen. Zij missen hun lieve en meelevende moeder en oma. In april 2016 onderging Nelleke een longtransplantatie in het Universitair Ziekenhuis te Antwerpen. Er was weer hoop op een beter en langer leven. Die zware ingreep heeft zij dapper doorstaan. Vele malen werd Nelleke opgenomen in Antwerpen, waar ze een zeer goede en liefdevolle verzorging kreeg.

De laatste jaren heeft zij met haar man en kinderen nog vele mooie dingen beleefd, zoals hun 40-jarig huwelijksfeest. Nelleke en Harry mochten in de laatste periode nog de geboorte meemaken van twee kleinkinderen. Harry en Nelleke probeerden steeds zoveel mogelijk van het leven te maken, al was de weg zwaar. Harry en de kinderen zijn Nelleke tot grote steun geweest. Velen leefden mee.

We denken aan de ouders van Nelleke, Henk en Gerrie Zegwaard, Severij 2, en hun gezin die hun dochter en zus missen. We leerden Nelleke kennen als goedlachse en positieve vrouw. Ze klaagde niet en had altijd belangstelling voor de ander. Boven haar kaart staat geschreven: Het mooiste wat je kunt achterlaten zijn sporen van liefde. Dat heeft Nelleke gedaan. Het was goed om in haar nabijheid te zijn. Zo heeft zij voor velen iets mogen betekenen. Ze ervoer de kracht van het geloof en was meelevend in onze gemeente.

Op vrijdagmorgen 6 maart was de afscheidsbijeenkomst in het Trefpunt te Maasland, waar velen haar een laatste groet brachten. Er werden allerlei mooie herinneringen gememoreerd. We lazen Psalm 139 over God die ons geheel kent en voor ons zorgt. Daarna vond de crematie plaats in Maassluis. Moge God kracht geven aan het gezin Wiersma, de kleinkinderen, de ouders Zegwaard en hun kinderen, de familieleden en allen die een fijne herinnering aan Nelleke bewaren.

Simon van der Hauw

Vanuit de pastorie 

De strijd tegen de verspreiding van het Coronavirus heeft de wereld in korte tijd drastisch veranderd. Na de komst van de eerste stoomtreinen in Nederland in de negentiende eeuw zijn we gewend geraakt aan lange reizen voor vakantie en de ontmoeting met familie, vrienden en zakenrelaties elders in de wereld. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog is deze vrijheid van reizen verdwenen. Wat betreft fysieke contacten zijn we binnen een week terug naar het begin van de negentiende eeuw. Natuurlijk staan ons nu vele technische alternatieven ter beschikking die er tweehonderd jaar geleden nog niet waren, maar nu telefoon en Skype en de varianten daarop de belangrijkste manieren van persoonlijke communicatie zijn, is het toch wennen.

Afgelopen zondag was de samenkomst van onze gemeente voor het eerst in de geschiedenis vooral een virtueel gebeuren. Ook de komende zondagen zal dat het geval zijn. De dienst kan beluisterd worden op www.kerkomroep.nl. Op de website moet u dan doorklikken naar Maasland en vervolgens de Oude kerk selecteren. Iets gemakkelijker is om eenmalig de app van kerkomroep op uw tablet of smartphone te installeren. Die kan bijvoorbeeld in de Play Store gedownload worden. Afgelopen zondag werkte deze app echter niet bij iedereen. Het lijkt erop dat de website www.kerkomroep.nl dan nog wel werkt. Zeker als deze situatie langer aanhoudt, zal er gezocht worden naar alternatieven met beeld. Houd u daarvoor onze website www.kerkentemaasland.nl in de gaten.

De nu geldende maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van het Coronavirus hebben voor velen grote persoonlijke gevolgen. Onder onze ouderen leidt dit tot een mate van vereenzaming omdat vertrouwde activiteiten niet doorgaan en er waarschijnlijk ook minder aanloop is. Voor anderen heeft het grote gevolgen voor de manier van werken. De scholen zijn gesloten. Om mij heen zie ik dat velen nu vanuit huis proberen te werken. In sectoren waarin dit niet kan heeft men soms te maken met drastische voorzorgsmaatregelen. Buiten deze direct praktische gevolgen, geeft het veel financiële onzekerheid. Op een bepaalde manier wordt iedereen wel getroffen door deze crisis.

In de kerk willen wij met elkaar een boodschap van hoop en bemoediging delen. De trouw van God is geen garantie dat ons elke onzekerheid bespaard blijft. Maar ook in de onzekerheid zal Hij nabij zijn.

Wim de Ruyter

Inleveren kopij “Op Weg”

Nog tot en met maandagavond 23 maart is er gelegenheid om kopij in te leveren voor het april nummer van ‘Op Weg’. E-mail: opweg@pg-maasland.nl

Kontaktadressen: Margreet Vermaat, tel. 5919492 en Arjan de Vos, tel. 5918164.

Kerkplein opgeknapt

 

 

 

 

 

Afgelopen vrijdag is er door vrijwilligers hard gewerkt om het Kerkplein weer netjes te maken. Er was van de schelpen niet veel meer over, en het was daardoor een rommelig geheel geworden. Er zijn nieuwe schelpen aangevoerd die netjes zijn verdeeld, waardoor het er weer kleurig verzorgd uitziet. Hartelijk dank aan degenen die hieraan hebben bijgedragen!

De kerkrentmeesters

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________

Algemeen

Predikanten: ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl en 1 plaats vacant;

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl

Website: www.kerkentemaasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot, tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl