sep 16

Weekbericht 20 september 2020

Kerkdienst

Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL of
via You Tube kanaal  klik hier om de kerkdienst ‘live’ te volgen

Zondag 20 september

10.00 uur        Oude Kerk      ds. B.W.J. de Ruyter, en pastor H Berbée , oecumenische viering

Welkom zijn de wijken 7,8,9 en 10

Voorwoord

Harmonie

‘In de wereld is veel gevaer’ staat op een achttiende eeuwse gevelsteen die is ingemetseld in een gebouw waar ik regelmatig voorbij fiets. Ik heb het niet onderzocht, maar ik vermoed dat de eerste bezitter van het betreffende pand zijn geld met de handel verdiende. Gevaar was er altijd. Oorlogen, ten tijde van de bouw speelde de vierde Engelse oorlog, stormen en ziektes waren onderdeel van het dagelijkse leven. Wie verkeerd belegd had, kon snel bankroet zijn.

In de kleine tweeënhalve eeuw sinds de bouw van het pand is veel veranderd. Gevaar is er  weliswaar gebleven. Toch heeft de maatschappij juist hier van het geleden geleerd. Gold in de achttiende eeuw eigenlijk alleen de regel ‘ieder voor zich,’ dan zien we nu vanuit de overheid uitgebreide steunpakketten. Onze overheid gedraagt zich niet als een nachtwaker. Ik gebruik hier maar even het beeld van hoe men tweehonderd jaar geleden naar de taak van de overheid keek.

Met alle discussies over steunpakketten die deze dagen in Den Haag gevoerd zullen worden, moeten we niet vergeten dat ook nu individuele initiatieven een groot verschil kunnen maken. De eenzaamheid is de laatste maanden zichtbaar toegenomen. De vraag is hoe we elkaar vinden. De dienst van deze zondag staat in het kader van de Vredesweek. Vrede veronderstelt een zekere mate boven harmonie. Ik zie dat niet alleen als een zaak van de grote politiek. Juist in een tijd van gedwongen distantie blijft de uitdaging hoe je in harmonie met je eigen omgeving leeft.

Wim de Ruyter

Bij de dienst van 20 september

Vrede verbindt verschil

Dit jaar zal de Vredesweek op een bijzondere manier met de oecumene gevierd worden. Om alle regels van 1.5 meter na te leven is er gekozen om in beide kerken de dienst te houden. Op zondag 20 september om 9.15 uur zullen Pastor H. Berbée en ds. W. de Ruyter voorgaan in de RK-kerk, aansluitend zullen zij om 10.10 uur voorgaan in de Oude kerk. In beide diensten zal een gelegenheidscantorij de zang verzorgen. De Vredesweek 2020 gaat over het omgaan met verschillen in de cultuur, gebruiken, huidskleur en religie. Verschillen in morele opvattingen en spanningen die dit oproept met de vrijheid van meningsuiting en de fundamentele gelijkheid van mensen. In de Vredesweek gaat het over hoe belangrijk het is om het verhaal van de ander te leren kennen, in plaats van te blijven hangen in het eigen gelijk. Door de Coronacrisis blijkt hoe belangrijk saamhorigheid is, hoe vitaal vrede moet zijn. Hoe belangrijk het is dat mensen elkaar bijstaan en dat verschillen er mogen zijn. Als u wilt kan u de dienst bijwonen in de RK-kerk graag aanmelden bij het secretariaat voor woensdag 16 september 12.00 uur 010 5912055 of via maasland@onzelievevrouwvansion.nl

U bent van harte uitgenodigd!

Namens het Oecumenische overleg.

De dienst is te beluisteren via www.kerkomroep.nl (type Maasland in en u vindt de Oude Kerk) en de dienst wordt ook live uitgezonden via YouTube.

Door de 1,5 meter afstand hebben we in de kerkruimte 90 zitplaatsen beschikbaar.  Elke week zijn de leden  uit enkele wijken welkom om de kerkdienst bij te wonen.

Wijken 7,8,9 en 10 zijn deze zondag welkom.

Organist

Leo Hans Koornneef zal op het orgel spelen in de Oude Kerk.

Kinderkerk 

Voor de kinderen staat een puzzel/verwerking voor de kinderen klaar op de website van onze kerk, met een link naar het verhaal van deze week op  www.kindopzondag.nl. Veel plezier!

Collectedoel

Deze zondag is het collectedoel: Zending PGM en algemeen kerkelijk werk.

Ondanks dat we de komende weken kerkdiensten (met beperkt aantal personen) houden kunt u altijd uw gift of collecte bijdrage overmaken naar de Diaconie PGM. Dit kunt u doen via een overboeking op het algemene bankrekeningnummer van de PGM: NL77 RABO 0124 1576 02. Als u hierbij vermeldt in de omschrijving dat het voor de diaconie is kunnen we met elkaar goede doelen blijven steunen. Alvast dank voor uw medewerking!

_______________________________________________________________________________________________________________________

Overig Nieuws

Overleden

Zaterdag 12 september overleed op 87 jarige leeftijd Maria Kleijwegt – Karnaat. Zij woonde Huis ter Veldelaan 7. De uitvaartdienst zal vrijdag 18 september in besloten kring plaatsvinden.

Wim de Ruyter

Wij gedenken

Zaterdag 29 augustus overleed Koos Louter. Hij woonde met zijn vrouw Truus op Huis te Veldelaan 33. Na een operatie negen jaar geleden was Koos nooit meer de oude geworden. Ondanks zijn beperkingen bleef hij goedgemutst. Zo bezocht hij nog regelmatig de wedstrijden van MVV ‘27. Toch ging hij geleidelijk aan achteruit. Succesvol medisch ingrijpen had een jaar geleden nog enige uitkomst gegeven. De laatste maanden was dit echter geen optie meer. Uiteindelijk is Koos rustig heengegaan. Koos was geboren aan de Commandeurskade als zesde van een gezin van uiteindelijk zeven kinderen.  Een van de eerste werkgevers in zijn werkzame leven was loonbedrijf Van der Marel. Later ging hij naar Van der Lelij. Daar heeft hij 32 jaar gewerkt. Na zeven jaar verkering trouwde Koos in 1961 met Truus van Gijzen uit Maassluis. Koos en Truus kregen drie kinderen: Frans, Fred en Paul. Ik leerde Koos kennen als een man die ondanks zijn beperkingen nooit klaagde. Hij was altijd blij als je kwam. In die zin was hij tot het laatst in staat om een goede sfeer om zich heen te creëren. Moeilijk doen was niets voor hem. Hij nam de dingen graag zoals ze waren. Hij genoot van voetbal en hij bezocht graag de wedstrijden van zijn kleinzoon Dennis. Vrijdag 4 september was de dankdienst voor zijn leven in de Oude kerk van Maasland. We lazen daar  een gedeelte uit Matteüs 5 uit de Bijbel. Koos is 85 jaar geworden.

Wim de Ruyter

Wij gedenken

Zondag 30 augustus overleed Anna Helena van der Marel. An verbleef het laatste jaar in de Driemaashave in Maassluis. Het ging al langere tijd niet goed met haar. Haar wereld werd steeds kleiner. Daarnaast maakte haar doofheid met haar praten al jaren moeilijk. An was in 1928 aan de Kwakelweg geboren als tweede in een gezin van uiteindelijk vier kinderen. Haar vader had daar een kleine boerderij. Na haar schooltijd werkte ze in de huishouding. Samen met haar zus Jannie heeft ze vele jaren hun ouders verzorgd. Ze hield van handwerken. Na het overlijden van hun ouders maakten An en Jannie verschillende busreizen door Europa. Het meest hielden zij van Zwitserland en Oostenrijk. Veertien jaar geleden verruilden An en Jannie hun ouderlijk huis aan de Kwakelweg voor een appartement aan de Boskamp. Hier woonde An totdat ze door een plotselinge ziekenhuisopname van Jannie niet langer thuis verzorgd kon worden. Ze ging toen eerst naar het Marnixrevalidatiecentrum in Vlaardingen en vandaar naar de Driemaashave. An was een hele sociale vrouw. Ze had veel belangstelling voor de mensen om haar heen. De afscheidsdienst vond plaats op vrijdag 4 september in de aula van crematorium De Dijk in Maassluis. Daar lazen we uit de Bijbel Psalm 121.

Wim de Ruyter

Omzien naar elkaar

Bloemengroet

De bloemen van zondag 13 september zijn met onze hartelijke groeten gebracht naar mevr. C.J. de Graaf- van Ommeren, zij verblijft in de Tweemaster te Maassluis.

En naar: mevr. C. van den Berg- Pols, Commandeurskade 11.

Uitnodiging

We nodigen u uit om in de weken na de startzondag op een avond in de noordbeuk van de Oude kerk een kop koffie met taart te komen drinken/eten. Om het aantal bezoekers te reguleren doen we dat met 2 wijken tegelijkertijd. We maken de opstelling in de noordbeuk coronaproef. De avonden zijn op maandag 14 sept. (wijk 4 en 7), woensdag 16 sept. (wijk 8 en 9), donderdag 24 september (wijk 2 en 5), maandag 28 sept (wijk 3 en 6) en donderdag 1 okt. (wijk 1 en 10). We starten om 19.45 uur. Na een korte opening is het de bedoelingen dat we elkaar ontmoeten, spreken. Er is geen programma. Rond 21.00 uur sluiten we de avond af. U bent van harte uitgenodigd. U kunt zich opgeven via e-mail addiegoudzwaard@gmail.com of tel.06-10933076. Wilt u dit doen uiterlijk op de vrijdag voor de week dat de avond gehouden wordt. Kunt u niet op de aangegeven avond, kies dan een andere.

Inleveren kopij Op Weg

Nog tot en met maandagavond 21 september is er gelegenheid om kopij in te leveren voor het oktober nummer van Op Weg. E-mail: opweg@pg-maasland.nl Kontaktadressen: Margreet Vermaat, tel. 5919492 en Arjan de Vos, tel. 5918164.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Algemeen

Predikanten: ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl  en 1 plaats vacant;

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl

Website: www.kerkentemaasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot, tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl