dec 29

Weekbericht 2 januari 2022

Kerkdienst

Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL of
via You Tube kanaal  klik hier om de kerkdienst ‘live’ te volgen

Zondag 2 januari    10.00 uur Oude Kerk   ds. B.W.J. de Ruyter (geen kerkgangers)

Geen kerkgang tijdens lockdownperiode

De rijksoverheid heeft een lockdownperiode aangekondigd tot in ieder geval 14 januari. Dit besluit heeft ook gevolgen voor de kerkdiensten van onze gemeente. Kerkgangers zijn helaas de komende weken niet welkom in de kerkdienst. We gaan weer helemaal digitaal. In de kerk zijn alleen de mensen aanwezig, die een taak te vervullen hebben. We denken dan aan de voorganger, de organist, de koster en de mensen, die het mogelijk maken dat een ieder de dienst via You Tube of Kerkomroep kan volgen. Het is spijtig, dat we elkaar de komende tijd niet kunnen ontmoeten. Laten wij bidden om steun en kracht om als kerkleden en als individu er nog zoveel mogelijk voor elkaar en voor de mensen om ons heen te zijn.

Kerkelijke activiteiten tijdens lockdownperiode

Vanwege de door rijksoverheid afgekondigde lockdownperiode zijn gedurende deze periode alle kerkelijke activiteiten geannuleerd. We denken dan bijvoorbeeld aan het koffiedrinken in de kerk op woensdagmorgen, aan de maandelijkse bidstond. Het kan zijn dat een enkele geplande bijeenkomst digitaal doorgaat. Deelnemers hieraan ontvangen daarover een bericht.

Bij de dienst van 2 januari (geen kerkgangers)

De dienst is te beluisteren via www.kerkomroep.nl (type Maasland in en u vindt de Oude Kerk) en de dienst wordt ook live uitgezonden via YouTube.

Helaas kan de jaarlijkse nieuwjaarsbegroeting in de eerste dienst van het nieuwe jaar ook dit jaar geen doorgang vinden. Toch hopen we deze zondag een goed begin in het nieuwe jaar te maken. We volgen met de kinderen het rooster en lezen het verhaal over de magiërs uit Matteüs 2.

In de dienst zal ook Hanneke de Man als ouderling herbevestigd worden. Eigenlijk stond deze bevestiging al enkele maanden geleden gepland. Toen kon deze door ziekte niet doorgaan. Wij zijn dankbaar dat dit nu alsnog kan.

Organist

Leo Hans zal op het orgel spelen in de Oude Kerk

De zang wordt deze zondag gedaan door Ton Heine

Kinderkerk 

Weet jij het? (Matteüs 2:1-12)

Nadat Jezus geboren is in Betlehem, komen er wijzen uit het Oosten naar Jeruzalem. Zij hebben een ster zien opgaan waardoor ze weten dat er een koningskind geboren is. Maar waar is het kind?

Herodes weet van niets, maar een oude profetentekst wijst hen verder de weg

Collectedoel

Deze zondag is het collectedoel: Zending en algemeen kerkelijk.

Zolang het ivm corona nog ongewenst is om collectezakjes door te geven, staan in de kerk twee schalen bij de uitgang: een voor diaconie en een voor algemeen kerkelijk werk.

Indien de QR code gebruikt, kunt u geen specifiek doel aangeven en is de verdeling 50-35-15% voor diaconie, algemeen kerkelijk werk en zending.

Indien u liever een overschrijving doet, kunt u dat doen op het algemene rekeningnummer NL77 RABO 0124 1576 02. Vermeld dan altijd waarvoor uw bijdrage is bestemd. Ook voor uw gift voor de diaconie kunt u dit algemene bankrekeningnummer gebruiken en u kunt dan ook aangeven welk specifiek doel u met uw bijdrage wilt ondersteunen.

____________________________________________________

Overig Nieuws

Omzien naar elkaar

Overleden 
Op 20 december 2021 is overleden mw. Petronella Bijl-van der Eijk in de leeftijd van 103 jaar. Het afscheid en de begrafenis vonden in besloten kring plaats op maandag 27 december.
Op 21 december 2021 is overleden mw. Adriana Buitelaar-Van Berkel in de leeftijd van 89 jaar. De afscheidsdienst vond in besloten kring plaats op dinsdag 28 december in de Oude Kerk.
 
Halverwege.
Diep onder de indruk van uw medeleven in de vorm van kerstwensen, beterschapskaarten bloemen en kerststukjes wil u hiervoor hartelijk bedanken.
De eerste operatie is achter de rug en geslaagd.
Nu aansterken voor de volgende operatie in februari,welke ik in het volste vertrouwen tegemoet zie.
Lieve groeten, Andries Bongaards
 

De predikanten

__________________________________________________

Algemeen
Predikanten: ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl (wijken 3 t/m 10) en ds. R. Noordzij-Hijweege, tel. 06-41480250, e-mail: riannenoordzij@zonnet.nl (wijken 1 en 2)
Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl
Website: www.kerkentemaasland.nl
Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot,
tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl
Vervoer naar de kerk: Alex Taal, tel. 5922584
Open kerk: elke zaterdag van 11.00 – 16.00 uur, orgelbespeling. U bent welkom voor
bezichtiging en bezinning.