jan 28

Weekbericht 2 februari 2020

Kerkdiensten

Zondag 2 februari

10.00 uur Oude Kerk            ds. F. Bos, avondmaalsviering

10.00 uur Singelhof              ds. B.W.J. de Ruyter, avondmaalsviering voor ouderen

Bij de dienst van 2 februari

Kinderkerk

Matteüs 5:1-12: Niet zielig. Jezus vertelt zijn leerlingen over mensen die ‘zalig’ zijn. Dat is iets anders dan zielig  en ook iets anders dan gezellig. Zalig betekent dat je belangrijk bent voor God.

Spaardoel van de kinderkerk: is fietsen voor schoolkinderen in Kenia.

Kaars aansteken

Nanda van Buuren  zal aan het begin van de dienst in de  kaars aansteken. 

Oppasdienst

De oppasdienst wordt verzorgd door Corine Zeeuw

Collecten

De eerste collecte is voor Streekverband de Tien, de tweede collecte voor algemeen kerkelijk werk.

De opbrengst van de collecten van de afgelopen periode zijn: 1 december; Kerk in Actie Noodhulp €  475,20, 8 december; Streekverband De Tien ,€  405,01. 22 december, Diaconie €  388,41 24 & 25 december Kinderen in de Knel €  1.127,59, 29 december Diaconie €  391,34

Organist

Deze zondag zal Leo Hans Koornneef in de Oude Kerk spelen. In de Singelhof speelt Gerda Poot.

____________________________________________________________________________________________________________________

O V E R I G  N I E U W S

Bloemengroet

De bloemengroet van zondag 26 januari is met onze hartelijke felicitaties gebracht naar; mevr. J. Spruijt- Vellekoop,Hofsingel 56. Zij is op 25 januari 90 jaar geworden en met onze hartelijke groeten naar; mevr. M. Steendam, Riemtale 8.

Omzien naar elkaar

Kees Vreugdenhil van de Burgerweg werd opgenomen in het Haga-ziekenhuis te Den Haag. We hopen dat hij op een goede wijze geholpen kan worden.

Wij wensen Marieke Steendam uit de Riemtale een voorspoedige revalidatie na de operatie. Ze is inmiddels thuis.

In het Marnix te Vlaardingen verblijven Joke de Lijster uit de Diepenburchstraat, Jannie Oversluizen uit het Dijkhuis en Mevr. S. Jansen- Schalenkamp uit de Doelstraat.

Wij denken aan hen en aan allen die in tehuizen zijn opgenomen. Ons gebed is voor de zieken en voor degenen die voor hen zorgen.

De predikanten.

60 jaar getrouwd

Op 8 januari j.l. waren wij 60 jaar getrouwd. Op zondag 12 januari mochten wij de bloemen uit de kerk meenemen. Hartelijk bedankt hiervoor. Bij ons overheerst de dankbaarheid dat wij dit samen  mochten vieren met kinderen ,kleinkinderen, achterkleinkinderen, familie en vrienden. We kijken terug op een mooie dag.

De hartelijke groeten van Hilde en Peter Schriel.

Amnesty schrijfactie  2 februari 2020

Schrijfactie Irak: mensenrechtenadvocaat opgepakt en verdwenen

De 29-jarige advocaat Ali Jaseb Hattab al-Heliji is op 8 oktober ontvoerd. Twee dagen voor zijn verdwijning bedreigden mannen van de Irakese veiligheidsdienst hem. Ze zeiden dat hij moest ophouden met zich uit te spreken op Facebook over de vele demonstranten die gedood zijn tijdens de massaprotesten die begin oktober in Irak uitbraken.

In de val gelokt

Ali al-Heliji kreeg op 8 oktober een telefoontje van een vrouw die met hem wilde afspreken. Al-Heliji dacht dat het om een nieuwe zaak ging. Maar meteen nadat ze elkaar hadden getroffen stopten er twee zwarte pick-up trucks met gewapende mannen. De mannen zijn vermoedelijk onderdeel van een tak van het Irakese leger. Ze trokken Ali bij zijn auto vandaan en reden met hem weg. Sindsdien is er niets meer van hem vernomen.

Landelijke protesten

In Irak gaan mensen sinds begin oktober massaal de straat op. Ze eisen betere basisvoorzieningen en een einde aan de corruptie in het land. De autoriteiten zetten buitensporig geweld in om de protesten de kop in te drukken, waaronder traangas en sluipschutters. Activisten, advocaten en journalisten worden mishandeld of opgepakt, of ze verdwijnen. Er zijn al 400 mensen omgekomen en meer dan 18.000 mensen raakten gewond.

We schrijven naar de minister van Binnenlandse Zaken van Irak. We roepen hem op onmiddellijk onderzoek te doen naar de ontvoering van Ali Jaseb Hattab al-Heliji en ervoor te zorgen dat hij met zijn familie wordt herenigd.

Avond voor jongeren én ouderen, zondag 15 maart

De avond met studentenpastor ds. Renske Oldenboom uit Delft is wegens omstandigheden verplaatst van zondag 9 februari naar zondag 15 maart. Opgeven voor deze avond, incl. broodjes, kan dan ook tot 8 maart.

De Taakgroep Inspiratie en Bezinning.

Algemeen

Predikanten: ds. S. Tj. van der Hauw, tel. 5921624, e-mail: simonvanderhauw@hotmail.com; ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl

Website: www.kerkentemaasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot, tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl

Vervoer naar de kerk: Jan Heijdra, tel. 5911788 of Alex Taal, tel. 5922584