nov 27

Weekberichten 2 + 9 december 2018

Kerkdiensten

Zondag 2 december               Eerste Advent

Oude Kerk          10.00 uur                  ds. B.W.J. de Ruyter, doop- en gezinsdienst

Zondag 9 december              Tweede Advent               

Oude Kerk         10.00 uur                   ds. S. Tj. van der Hauw, viering Heilig Avondmaal,

Singelhof          10.00 uur                   ds. B.W.J. de Ruyter, viering Heilig Avondmaal voor ouderen 

Oude Kerk         15.30 uur                  Kliederkerk

BIJ DE DIENST VAN 2 december

Zondag 2 december is de eerste zondag van de Advent. Dat betekent dat wij ook starten met het Adventsproject. Deze dienst is een gezinsdienst. Het thema voor deze dienst is: Ik geloof in engelen. Voor een keer wijken we af van de landelijk gekozen lezingen. Wij lezen in de kerk Psalm 91:11-16 en 1 Tes. 3:9-13. In deze dienst zullen ook de volgende drie kinderen worden gedoopt. Patrick en Mirjam Coot-van Aalst, Hofsingel 11, laten hun tweede dochter Lauren dopen. Mark en Marleen Akkerman, De Herenwei 23, laten hun eerste zoon Seb dopen en Johan Verbaan en Lisanne de Bruin, Ruwaard 9, laten hun tweede kind, hun dochter Jolien, dopen.

Wim de Ruyter 

Organist

In de Oude kerk zal Reinier Kroos op het orgel spelen.

Kinderkerk

Deze zondag is er een gezinsdienst en blijven jullie gezellig in de kerk.

 

Oppasdienst

De oppasdienst wordt  verzorgd door Tessa van der Meer en Nienke den Oudsten..

Kaars aansteken

Maxime van Buuren zal aan het begin van de dienst in de  kaars aansteken.

Collecten

De eerste collecte is voor de diaconie en  de tweede collecte voor algemeen kerkelijk werk.

De opbrengst van de collecten van de afgelopen periode zijn;
7 oktober Streekverband de Tien €  470,20, 14 oktober Kerk in Actie Werelddiaconaat
€  383,97, 28 oktober Ne. Bijbelgenootschap€ 630,00, 7 november Diaconie €  369,27 11 november Kerk in actie binnenlands diaconaat € 390,88.
Alle gevers hartelijk bedankt!

BIJ DE DIENST VAN 9 december

Avondmaal

Op zondag 9 december hopen wij het heilig Avondmaal te houden. Een viering in de grote kring in de Oude Kerk en een viering voor de ouderen in de Singelhof. Advent is een bijzondere tijd van verwachting. We verwachten de Heer die komt, maar Hij wil ook nu in ons midden zijn wanneer Hij de Gastheer is en wij samen de tekenen van brood en wijn delen. We hopen op gezegende diensten.

De predikanten

Organist

In de Oude kerk zal Leo Hans Koorneef op het orgel spelen. In de Singelhof speelt Gerda Poot op het orgel.

Kinderkerk

Lucas 3:1-6:Een nieuw begin Johannes, krijgt een bijzondere boodschap te verkondigen: God zal redding brengen. Johannes vertelt erover bij de rivier de Jordaan. Hij zegt tegen alle mensen: ‘Kom hier maar naartoe. Laat achter je wat verkeerd was en begin opnieuw!’ God maakt een nieuw begin met mensen, hij zal ze redden. Spaardoel kinderkerk; fietsen voor schoolkinderen in Kenia

Jeugdkerk

Ha Jongelui,

Komende zondag 9 december 2018  is er weer Jeugdkerk. Leuk om met elkaar de week door te nemen. Weer een onderwerp te kunnen bespreken en samen te bedenken wat geloof ons hierin kan helpen. Alleen kan dat lastig zijn, maar samen komen we vaak tot bijzondere inzichten. We hopen jullie graag te zien!

Groeten van de Jeugdkerkleiding.

Oppasdienst

De oppasdienst wordt verzorgd door Rosanne van der Hauw.

Kaars aansteken

Bram van Buuren zal aan het begin van de dienst in de  kaars aansteken.

Collecten

De eerste collecte is voor Streekverband de Tien en de tweede collecte voor algemeen kerkelijk werk.

———————————————————————————————————————————————–

OVERIG NIEUWS

Bloemengroet

De bloemen uit de kerk van zondag 25 november zijn met onze hartelijke groeten gegaan naar mevr. A. Buitelaar, Werve 57

En met onze felicitaties naar dhr. G. de Vries en mevr. J. de Vries – van der Windt, Foreest 17, zij waren 25 november 60 jaar getrouwd.

Omzien naar elkaar

Adri van der Gaag van de Beatrixlaan kwam thuis uit het Herstelhotel in Bleiswijk. We wensen haar een goede revalidatie. Dhr. J. Moerman van de Veldesteyn is opgenomen in het Reinier de Graaf te Delft. Kors Moerman van de Keizershof in Vlaardingen verblijft in het ziekenhuis Vlietland te Schiedam. Wij hopen dat de verbetering bij hem op goede wijze mag doorzetten. Zijn broer Aad, de man van Ineke, uit Ede overleed op 19 november. Wij leven mee met de familie Moerman in deze dagen van zorgen en verdriet. Corrie van der Meer- Speijer verblijft al lange tijd in het Marnix te Vlaardingen. We zijn verbonden met al onze zieken en allen die in tehuizen verblijven en bidden voor hen. Een bezoek doet altijd goed.

De predikanten

Ter gedachtenis Ben Weltevrede

Op 12 november overleed Benjamin Christiaan, Ben Weltevrede in de leeftijd van 69 jaar.

Hij woonde met zijn vrouw Marja in de Balije. Zij kregen 3 kinderen Lianne, Saskia en Ruben en vier kleinkinderen. Ben was de oudste in een gezin van drie jongens en had een goede jeugd in Maassluis. Dit najaar kreeg Ben een moeilijk bericht van de doktoren. Hij onderging een zware behandeling, maar het mocht niet baten. Ben heeft heel dapper en zonder klacht zijn ziekte gedragen. Marja en de kinderen voelden zich gesterkt door de wijze waarop Ben zijn ziekte droeg en afscheid van hen heeft genomen. Mooie, wezenlijke gevoelens mochten in de laatste weken worden gedeeld. Tot het laatste toe hield Ben zoveel mogelijk de regie. Dat was hij altijd zo gewend te doen. Het geloof ging steeds meer tot Ben spreken en daar vertelde hij over. Hij knipte een tekst uit van Huib Oosterhuis, die ook boven de kaart stond: Niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is en dat van dit geheimenis God het begin en het einde is. Zijn leven heeft hij kunnen leggen in de handen van God en hij zei : Ik ben niet bang. We leerden Ben kennen als een man met een scherpe geest en duidelijke uitspraken. Hij had vele sociale contacten in de sportwereld, met name in de voetbalclub Excelsior in Maassluis. Hij hield veelal vast aan zijn standpunten en wist goed wat hij wilde. Ben was sportief en voelde zich in vele opzichten een gezegend man. Hij had een containerbedrijf en hij was dankbaar dat hij het goed had met zijn gezin. Hij genoot van het leven. In de herdenkingsdienst stond I Korinte 13 centraal : Geloof , hoop en liefde, maar de grootste van deze is de liefde. In die dienst namen velen afscheid van Ben. Hij zal zeer gemist worden. Wij bidden om kracht voor Marja, de kinderen en de kleinkinderen die hun lieve man, vader en opa missen die altijd voor hen klaarstond. Nu weten wij Ben geborgen bij God.

S.Tj. van der Hauw

De Tent

Hello girls and boys  

Heb je ook wel eens zin om gezellig met je vrienden/vriendinnen een avondje uit te gaan?

Lekker chillen,  fanatiek Wii-en , een spannende tafeltennis- of dartcompetitie of gewoon gezellig kletsen onder het genot van een drankje en wat chips met je vrienden en vriendinnen.

Op 1 december 2018 gaat “DE TENT” weer open.De tent is er voor jullie vanaf groep 8 van de basisschool. Om 20.00 gaat de muziek aan en om 22.30 stoppen we er mee.

Wij vinden het leuk als jij met je vrienden komt.Gebouw de “Magneet” ingang aan de Hofdijkstraat

Het Tentteam

Uitnodiging gemeenteberaad

zondag 2 december 11.30 uur

Graag nodigen we u uit voor een gemeenteberaad over de stand van zaken met betrekking tot de verkoop van de Nieuwe Kerk en De Magneet. Na de inleiding met informatie over het proces en over de inhoud is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Dit beraad wordt gehouden in de Oude Kerk op zondag 2 december om ca 11.30 uur. Er is die ochtend een doopdienst. Na de dienst en na het feliciteren van de ouders en een kopje koffie zal het gemeenteberaad beginnen.  U bent van harte welkom!

Henk van Hartingsveldt, voorzitter Kerkenraad

Amnesty International

China: Sluit de heropvoedingskampen in Xinjiang

Bota Kussaiyn en haar ouders komen uit de Chinese regio Xinjiang, maar ze wonen al enkele jaren in Kazachstan. Bota’s vader ging naar China voor een doktersbezoek en kwam niet meer terug. Maanden later hoorde ze dat hij, net als veel andere Kazachen en Oeigoeren, naar een heropvoedingskamp was gestuurd. Bota heeft haar vader al bijna een jaar niet gesproken.

Etnische minderheden moeten ‘heropgevoed’ De Chinese autoriteiten willen dat de voornamelijk islamitische minderheidsgroepen in Xinjiang loyaal zijn aan de Chinese staat en de communistische partij. In de heropvoedingskampen worden ze daarom gedwongen om hun geloof en culturele identiteit te verwerpen. Ze krijgen geen rechtszaak en hebben geen toegang tot een advocaat. Ze zitten vaak maanden vast. Er zijn berichten dat er doden vallen in de kampen, onder meer door zelfmoord. Op zondag 2 december schrijven we een brief aan de Chinese autoriteiten en roepen hen op te stoppen met de onderdrukking van etnische minderheden in de regio Xinjiang. Ook moeten zij opheldering geven over het lot van de naar schatting een miljoen mensen die opgesloten zitten in heropvoedingskampen.

Werkgroep Amnesty

Inzameling Dorcas

Zaterdag 8 december tussen 10.00 en 12.00 uur staan we weer met de Dorcas aanhangwagen aan de Prinses Beatrixlaan 9 in Maasland. Iedere 2e zaterdag van de maand staan we daar en ontvangen we graag alle textiel, schoenen, brillen, en mobiele telefoons. Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Voor meer informatie: tel.nr. 5919492

Kliederkerk Maasland, 15.30 – 17.30 uur Oude Kerk

Zondag 9 december is jong en oud welkom in de Oude Kerk. Er is weer Kliederkerk.

We starten om 15.30 uur met Samen Ontdekken. Er is ruimte om te spelen, knutselen, of een spel te spelen. Hierna gaan we Samen Vieren. We gaan luisteren naar een verhaal uit de bijbel, uit Lucas 15, vers 8 – 10.En staat daar in de kerk een poppenkast? Ja.. daar! En er staan allemaal kleine (en grotere) stoelen voor. Kom snel zitten.. Kijk! En luister!

De poppenkast-voorstelling gaat over een mevrouw, ze wil je iets laten zien: ze heeft wel tien zilveren munten! Soms telt ze de munten. Een, twee, drie, vier….. Oh nee! Er is een munt kwijt!!  Nieuwsgierig hoe dit verder gaat? Kom kijken en luisteren!

Na de viering gaan we Samen Eten. Tot zondag 9 december.

Avond voor/met de jongeren – 9 december

Jong en oud ontmoeten elkaar op deze avond. Alle gemeenteleden zijn welkom en speciaal de jongeren. We eten met elkaar, krijgen een introductie op het onderwerp door Barbara Broeren (kerkelijk jeugdwerker) en gaan in groepjes met elkaar in gesprek. De avond wordt gehouden in de Oude Kerk, op zondag 9 december van 18:00 tot 20:30. Iedereen is van harte welkom. Wel graag opgeven in verband met de maaltijd (uiterlijk 2 december, bij Marin van Hartingsveldt: henkenmarin@hetnet.nl of op 010-5926412). Meer informatie in het boekje “Inspiratie en Bezinning” en op de website www.kerkentemaasland.nl

Adventskalender 2018: Hoop

“Hoop “ is de rode draad in de Adventskalender 2018. Een dagelijkse Bijbeltekst voor een moment van bezinning, een quote om over na te denken, een persoonlijk verhaal dat u raakt of een recept om te koken. Ze brengen u iedere dag een stukje dichter bij Kerst. In het thema “Hoop” wordt het licht op weg naar Kerst zichtbaar. De diaconie heeft een groot aantal van deze adventskalender beschikbaar en zal deze op 2 december, na de morgendienst, bij de uitgang aan de liefhebbers meegeven.

De scheiding van kerk en staat

Zondag 11 november mochten we met de eetgroep 20+ aanschuiven bij de Familie van der Maas aan de Oostgaag. We hebben daar van een kippensoep en van een lasagne mogen genieten en we hebben het onderwerp ‘scheiding kerk en staat’ besproken. Martijn Moerman en Nathan Voogt leidden dit onderwerp. Ze begonnen met het uitvoeren van een quiz op het programma Kahoot, waarbij je de vragen beantwoordt via je mobiel. Vragen zoals: Wat betekent nu eigenlijk de scheiding van kerk en staat? En: In welke landen is daar nog geen sprake van? Vervolgens hebben we stukken uit de bijbel gelezen (Lucas 20 en Johannes 18), waaruit ook bleek dat de scheiding van kerk en staat terugkomt in een uitspraak van Jezus: ‘’Geef wat van de keizer is aan de keizer en geef aan God wat God toebehoort’’.

Aan het eind hebben we de volgende stelling ook besproken: Zou je willen dat het christendom de staatsgodsdienst van Nederland zou zijn? Toch zagen de meeste deelnemers van onze eetgroep hier een aantal belemmeringen. Waarschijnlijk zullen er in Nederland wel mensen zijn die hier voor zijn, maar de vrijheid van godsdienst blijft ook bestaan. De gevolgen van het wel of niet hebben van een scheiding tussen kerk en staat zijn dus allebei groot en het is goed om die een keer aan het licht te brengen. We hebben de avond afgesloten met een gebed en de volgende keer komen we samen op 9 december in de Oude kerk te Maasland, waarbij de jongeren van de eetgroep in gesprek gaan met de ‘ouderen’.

ALGEMEEN

Predikanten: ds. S. Tj. van der Hauw, tel. 5921624, e-mail: simonvanderhauw@hotmail.com; ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl

Website: www.kerkentemaasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot, tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl

Vervoer naar de kerk: Jan Heijdra, tel. 5911788 of Alex Taal, tel. 5922584