sep 11

Weekbericht 15 september 2019

Kerkdiensten

Zondag 15 september

10.00 uur        Oude Kerk                 ds. B.W.J. de Ruyter

Bij de dienst van 15 september

Organist

Leo Hans Koornneef zal op het orgel spelen in de Oude Kerk.

Kinderkerk

1 Samuël 17:31-58: Waar vertrouw je op?

Deze week vertellen we het verhaal van David en Goliat. Een kleine herdersjongen met een slinger en een paar steentjes neemt het op tegen een reus. David wint doordat hij op God vertrouwt.

Spaardoel: fietsen voor schoolkinderen in Kenia.

Oppasdienst

Alhoewel de werkzaamheden nog gaande zijn, wordt het mogenlijk gemaakt om een oppasdienst te verzorgen. De oppasdienst wordt verzorgd door Corine Zeeuw.

Kaars aansteken

Bram van Buuren zal aan het begin van de dienst de kaars aansteken.

Collecten

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie zending, de tweede collecte voor algemeen kerkelijk werk en bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het orgelfonds.

Toelichting collecte 15 september: Kerk in Actie – Versterk de kerken in Syrie

Sinds 2011 wordt Syrië verscheurd door oorlog. Van de 18 miljoen inwoners zijn er 12 miljoen op de vlucht in Syrië zelf of in buurlanden. Ook twee derde van de christenen zijn van huis en haard verdreven. Hele steden zijn kapot geschoten. Dagelijks zijn er bombardementen. Prijzen stijgen torenhoog, terwijl veel mensen geen inkomen meer hebben. Tussen de puinhopen bieden de kerken hulp aan ieder die een beroep op hen doet. Kerken bieden overal hulp Syrië is moeilijk toegankelijk voor hulpverleners. Kerken hebben die barrière niet: zij zijn er al. Syrië is immers de bakermat van het christendom. Syrische kerken delen in heel Syrië voedselpakketten uit. Daarnaast bieden ze onderdak, geven ze kinderen onderwijs, herbouwen ze huizen, scholen en ziekenhuizen. Bijstand voor eigen gemeenteleden nodig Ook hun eigen gemeenteleden hebben het zwaar. Van oudsher zijn christenen voor bijstand aangewezen op hun kerk voor diaconale hulp. De kerken geven de meest kwetsbare gemeenteleden geld voor voedsel, kleding en medicijnen. Uw steun en gebed versterkt Syrische kerken om dit werk te doen. Laat ze juist nu niet met lege handen staan!

OVERIG NIEUWS

Omzien naar elkaar

Op 31 augustus overleed Gerry van der Ende–van Beusichem in de leeftijd van 87 jaar. Zij was gehuwd met Arie van der Ende die nu woont in het Dijkhuis. Gerry verbleef de laatste tijd in de Tweemaster. Er zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen. De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden afgelopen donderdag 5 september in ’t Trefpunt. Daarna werd zij begraven te Maasland.

Op 4 september overleed Nel van der Kieft- de Ronde in de leeftijd van 100 jaar. Zij woonde in de Singelhof. In 2007 overleed haar man Gerrit. Er zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen. De uitvaart was op maandagmorgen 9 september in de Oude Kerk . Zij werd begraven te Maasland.

Op 6 september overleed Dick van Roest in de leeftijd van 76 jaar. Hij woonde met zijn vrouw Martha in De Singelhof, Hofsingel 154. Dick was al geruime tijd ziek en verzwakt en verbleef de laatste weken in de Tweemaster te Maassluis. Er zijn kinderen en kleinkinderen. De afscheidsdienst zal plaatsvinden op vrijdagmiddag 13 september in de Oude Kerk, aanvang 13.30 uur. Gelegenheid tot condoleren op donderdagavond in de Oude Kerk van 19.00- 19.45 uur. De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.

Ons gebed is met al deze families nu zij hun geliefden moeten missen. Moge God hen allen kracht geven en troosten. Wij denken aan allen die ziek zijn en zich zorgen maken en aan

hen die in tehuizen verblijven en het contact met Maasland zeer op prijs stellen.

De predikanten

  Bloemengroet

De bloemengroet is, met de hartelijke felicitaties, gebracht naar fam. J. Tuit-van der Kooij, Hoefslag 2, zij waren 2 september 60 jaar getrouwd en met de hartelijke groeten naar mevr. G. Scheijbeler-v.d. Berg, Lisdodde 24.

DORCAS aanhangwagen staat er weer!!

Zaterdag 14 september tussen 10.00 en 12.00 uur staan we weer met de Dorcas aanhangwagen aan de Prinses Beatrixlaan 9 in Maasland.

Iedere 2e zaterdag van de maand staan we daar en ontvangen we graag alle textiel, schoenen, brillen, en mobiele telefoons.

Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging.

Voor meer informatie: tel.nr. 0105919492

Inzamelochtend 

Zaterdag 14 september kunt u tussen 10.00 en 12.00 uur uw overbodige, verkoopbare spullen weer inleveren bij onze opslag aan de Westgaag 104.

Op 8 en 9 november a.s. hopen wij daarmee opnieuw een degelijk aanbod van leuke goederen voor onze jaarlijkse rommel- en boekenmarkt te kunnen samenstellen.

Oude TV-toestellen, computers en video-apparatuur vinden geen aftrek meer op de rommelmarkt, daarom nemen wij die niet meer op in onze voorraad.

U maakt ons natuurlijk heel blij als u uitsluitend schone en onbeschadigde marktwaar

aanbiedt, waarvoor alvast onze hartelijke dank.

de activiteitencommissie

Orgelconcerten Open Monumentendagen Oude Kerk Maasland

Op 14 september zal er door Arnoud Rodenburg en Reinier Kroos een feestelijk concert worden gegeven in de Oude Kerk.

Aanvang van het concert is 16.00 uur. Van harte welkom allemaal en de toegang is vrij!!

Zondag 15 september zal Leo Hans Koornneef vanaf 11.15 uur (na de kerkdienst) het orgel bespelen.

“Zingen van vrede” – Oude Kerk Maasland in de vredesweek op donderdag 26 september

In de vredesweek neem ds. G. van Doornik uit Maassluis ons mee op een zoektocht naar vrede, aan de hand van liederen uit het Liedboek. Over vrede kun je praten, en ook zingen. Op deze avond gaan we dat beide doen, in de Oude Kerk van Maasland. Misschien kunnen we met elkaar de “vrede” iets dichterbij brengen. De avond begint om 20:00 uur; u bent welkom vanaf 19:45 uur !
Meer info kunt u vinden op www.kerktentemaasland.nl
    Bloembollenactie 2019

Na de startdienst op zondag 8 september zijn de folders voor de jaarlijkse bloembollenactie uitgedeeld. Wie wil er nu in het voorjaar geen kleurrijke tuin, terras of balkon? Bestel daarom nu uw bloembollen! Van het totale verkoopbedrag is 30% voor de kerk.

Als u de folder heeft gemist, geen probleem. Er zullen extra folders om mee te nemen in de Oude Kerk worden neergelegd. U mag ook bellen naar Kees Koppelaar, tel. 5919141 om een folder bij u thuis te laten bezorgen. Of haal er zelf één op Riemtale 11. U zou ons enorm helpen als u ook uw familie, buren, kennissen of collega´s zou vragen om bloembollen te bestellen. Vraag dus gerust om extra folders.

De bestelformulieren kunnen tot uiterlijk zondag 6 oktober worden ingeleverd bij: Kees Koppelaar – Riemtale 11. Ook na de morgendiensten in de Oude Kerk staat er een doos waar u de ingevulde bestelformulieren in kunt doen. U mag het formulier ook scannen en mailen naar 3155nd11@hetnet.nl Is dit allemaal niet mogelijk? Even een belletje naar 5919141 en het bestelformulier wordt bij u thuis opgehaald.

De bloembollen worden in de 2e helft van oktober bij u thuisbezorgd in Maasland en omgeving. Mocht u verder weg wonen, dan zal in overleg worden bekeken hoe de bloembollen het snelst bij u thuis komen.

Wij rekenen op U!

—————————————————————————————————————————————–

Algemeen

Predikanten: ds. S. Tj. van der Hauw, tel. 5921624, e-mail: simonvanderhauw@hotmail.com; ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl

Website: www.kerkentemaasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot, tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl

Vervoer naar de kerk: Jan Heijdra, tel. 5911788 of Alex Taal, tel. 5922584