mei 15

Weekbericht 17 mei 2020

Kerkdienst

Live uitgezonden via www.kerkomroep.nl en YouTube

Zondag 17 mei

10.00 uur        Oude Kerk                 ds. B.W.J. de Ruyter

Donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag)

10.00 uur        Oude Kerk                 ds. B.W.J. de Ruyter

Bij de dienst van 17 mei

De dienst is te beluisteren via www.kerkomroep.nl (type Maasland in en u vindt de Oude Kerk) en deze dienst is ‘live’ te volgen via You Tube: klik hier om de kerkdienst te volgen

In de dienst van 17 mei staat Exodus 20:1-21 centraal. Israël is bevrijd en moet leren om met elkaar als vrije mensen te leven. In Exodus 20 leren we hoe de vrijheid van de een niet ten koste mag gaan van de ander. Vrijheid veronderstelt dat je oog hebt voor elkaar. Op die manier krijgt het verbond met God zijn inhoud.

Wim de Ruyter

Organist

Reinier Kroos zal op het orgel spelen in de Oude Kerk.

Collectedoel

Deze zondag is het collectedoel: Zending, algemeen kerkelijk werk en orgelfonds.

Ondanks dat we de komende weken nog geen kerkdiensten houden kunt u altijd uw gift of collectebijdrage overmaken naar de Diaconie PGM. Dit kunt u doen via een overboeking op het algemene bankrekeningnummer van de PGM: NL77 RABO 0124 1576 02.

Als u hierbij vermeldt in de omschrijving dat het voor de diaconie is kunnen we met elkaar goede doelen blijven steunen. Alvast dank voor uw medewerking!

Bij de dienst van 21 mei (Hemelvaartsdag)

Organist

Leo Hans Koornneef zal op het orgel spelen in de Oude Kerk.

Collectedoel

Vandaag is het collectedoel voor de diaconie en het algemeen kerkelijk werk.

______________________________________________________________________________________________________________________

O v e r i g  N i e u w s

Omzien naar elkaar

Voor velen blijft het een onzekere tijd. Ook al lijken sommige maatregelen iets verlicht te kunnen worden, de zorgen zijn voorlopig niet voorbij. Ik hoop dat we in al die verwarring oog voor elkaar blijven houden.

Deze week wil ik een naam noemen. Mw. E. Hollemans-de Rooij, Hofsingel 108, is herstellende van een val.

Wim de Ruyter

Wij gedenken Piet de Bloois

Zondag 26 april 2020 overleed Pieter de Bloois. Piet woonde met zijn vrouw Nel op Kluiskade 15a. Piet werd geboren aan de Oostgaag als het vijfde kind uit een gezin met zes kinderen. Na de lagere school ging hij naar de landbouwschool in Naaldwijk. Toen Piet 14 jaar was, brak de oorlog uit en moest Piet koeien gaan melken. In de oorlog was hij actief in het verzet. In 1947 ging hij als dienstplichtige naar Nederlands Indië. Daar is hij 13 maanden geweest. De verschrikkingen die hij daar had meegemaakt, zijn hem zijn hele verdere leven bijgebleven.

Terug in Nederland trouwde hij in 1953 met Nel Doelman. Zij begonnen een tuinderij op de Kwakelweg. Piet en Nel kregen vier kinderen: Mieke, Jan, Tine en Irene. Piet was met hart en ziel tuinder. Tot zijn tweeënnegentigste is hij met druiven in de weer geweest.

Vorig jaar verhuisde hij met Nel naar de Kluiskade. De laatste maanden ging het minder met Piet. Uiteindelijk is hij rustig ingeslapen.

Piet was een hartelijke man met aandacht voor de mensen om hem heen.

Zaterdag 2 mei werd Piet na een bijeenkomst in kleine kring in Het Trefpunt in Maasland begraven.

Piet is 94 jaar geworden.

Wim de Ruyter

Bloemengroet

De bloemen van zondag 3 mei zijn gebracht naar mevr. J. Bos – van Buuren, Commanderij 30,  zij is 30 april 90 jaar geworden en naar mevr. Y. v.d. Kooij – van Buuren, Heemraad 25.

De bloemengroet van zondag 10 mei is gegaan naar mevr. E. Hollemans – de Rooij, Hofsingel 108 en met de hartelijke felicitatie naar dhr. J. van der Kooij en mevr. K. van der Kooij – Broekman, Oostgaag 17a, zij waren 4 mei 60 jaar getrouwd.

Livestream van kerkdiensten

Een aantal weken geleden is de Protestantse Gemeente Maasland begonnen met het live streamen van de kerkdienst. U kunt nu de kerkdienst vanuit de Oude Kerk live volgen. Het doel van de livestream is u zo goed mogelijk toch een normale kerkdienst te laten beleven. De kerkradio blijft uiteraard gewoon voortbestaan.

Wat u moet doen om een uitzending te bekijken op zondagochtend:

  • Zorg dat uw laptop, tablet, IPad of smartphone vol opgeladen is.
  • Start circa 09:50 uur alvast de uitzending op te zoeken en klaar te zetten. De livestream staat rond 09:45 uur aan. Door tien minuten voor tijd te beginnen, gunt u uzelf ook even tijd rustig te kijken. Lukt het niet, kunt u altijd nog paar minuten voor tijd omschakelen naar de Kerkradio. Zo mist u in ieder geval niets van de kerkdienst.
  • Ga naar de website www.kerkentemaasland.nl. In het eerste bericht op de website ziet u de datum van die dag. In dat bericht staat een rechtstreekse link, met de woorden ‘’klik hier’’ naar de livestream in YouTube.
  • Een andere manier is via YouTube zelf. U kunt naar de website of app van YouTube. In het zoekveld (of bij het vergrootglas) zoekt u naar Protestantse Gemeente Maasland. Rond 09:50 ziet u de uitzending met LIVE erbij. U klikt op dat vierkantje waar LIVE in staat.
  • Op YouTube of in de YouTube app kunt u zich ook abonneren. Wanneer de livestream start op zondagochtend, krijgt u een mail met een rechtstreekse link. Dit is erg handig, maar wel wat lastig te regelen. Via de voorgaande beschreven wegen gaat u naar YouTube en vervolgens naar Protestantse Gemeente Maasland. In het kanaal PGM drukt u op Abonneren en dient u de gevraagde stappen te doorlopen.

Als u suggesties heeft ter verbetering, mail dan naar: protestantsegemeentemaasland@gmail.com.

Graag hopen wij u te verwelkomen bij de livestream,
Bart de Vos

______________________________________________________________________________________________________________

Algemeen

Predikanten: ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl en 1 plaats vacant;

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl

Website: www.kerkentemaasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot, tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl