mrt 12

Weekbericht 17 maart 2019

Kerkdiensten

Zondag 17 maart                                                

10.00 uur        Oude Kerk                  ds. F. Bos, Waddinxveen, missionaire dienst

Woensdag 20 maart                                      

19.00 uur        RK kerk                    vesper 40-dagentijd

BIJ DE DIENST VAN 17 maart

Wordt wakker!

Op zondag 17 maart a.s. om 10 uur houden we een missionaire dienst met voorganger Ds. F. Bos uit Waddinxveen.

We gaan lezen uit Lucas 9 over de verheerlijking op de berg. Het lied voor en met de kinderen vat prachtig samen waar dat over gaat: “Hoog op een berg is de hemel dicht bij, open je ogen dan ben je erbij. Blijf toch niet slapen, vandaag is de dag, dat je Gods glorie aanschouwen mag.

De kerk is vanaf 9.15 uur open en er is dan gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken voordat de dienst begint.

Tot ziens in de mooie Oude Kerk aan het Kerkplein in Maasland!

Organist

Leo Hans Koornneef zal op het orgel spelen.

Kinderkerk

Lucas 9:28-36: Wakker worden!

Op de berg gebeurt een wonder: Mozes en Elia verschijnen aan Jezus en praten met hem. Maar de drie leerlingen die Jezus meegenomen heeft… slapen! Als je iets mee wilt krijgen van het wonder, zul je in ieder geval wakker moeten worden.

Spaardoel: fietsen voor schoolkinderen in Kenia.

Oppasdienst

De oppasdienst wordt verzorgd door Barbara Hanemaaijer.

Kaars aansteken

Maarten Vos zal aan het begin van de dienst de kaars aansteken.

Collecten

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in actie binnenlands diaconaat, de tweede collecte voor algemeen kerkelijk werk en bij de uitgang is de orgelfondscollecte.

Toelichting collecte zondag 17 maart: Binnenlands diaconaat.

Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Op eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, geen woonruimte, geen werk en geen sociaal netwerk.​ ​Samen met Gevangenzorg Nederland en Exodus begeleidt Kerk in Actie gevangenen naar een stabiele toekomst zonder criminaliteit. Zo worden ex-gedetineerden in een van de elf Exodushuizen via een woon- en werkprogramma geholpen hun leven weer op te bouwen. Meer dan 1.600 vrijwilligers – veelal afkomstig uit kerkelijke gemeenten – werken in deze Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gevangenen, ex-gevangenen en hun familieleden. Met de opbrengst van deze collecte steunt u dit werk van Kerk in Actie voor (ex)gevangenen. Helpt u mee?

—————————————————————————————————————————————

O V E R I G   N I E U W S

Omzien naar elkaar

Cock Eikelenboom- van Leeuwen werd opgenomen in het ziekenhuis van Delft en onderging een ingreep in het Haga ziekenhuis te Den Haag. Inmiddels is zij thuis bij haar man Gijs aan de Boskamp 17. Gijs moet ook behandelingen ondergaan en wij wensen hen beiden alle goeds.

Wij denken aan mw. G. van der Does-Bijl, Hofsingel 50, die woensdag (6-3) vanuit het Marnixrevalidatiecentrum weer is thuisgekomen en aan  mw. J. Boschma-Hartog van de Koningin Julianaweg die ter revalidatie naar het Zonnehuis in Vlaardingen is gegaan. Wij wensen hen beiden een goed herstel.

In het Zonnehuis verblijft ook de dhr. J. Moerman van de Veldesteyn. Mevr. C.J. van der Graaf- van Ommeren verblijft deze weken in De Bieslandhof te Delft. We bidden voor hen en al onze zieken en denken aan hen die in tehuizen zijn opgenomen.

De predikanten

Bloemengroet

De bloemen van zondag 10 maart zijn met de hartelijke groeten vanuit de gemeente gegaan naar dhr. en mevr. G. Eikelenboom–van Leeuwen, Boskamp 17 en naar mevr. G. Vreugdenhil – de Ruijter, Burgerweg 4.

Actie Kerkbalans 2019

Uw toezeggingen voor 2019 hebben een mooi bedrag opgeleverd. Met de nog te verwachten toezeggingen en bijdragen hopen we uit te komen op € 233.000,–. Dat is hetzelfde bedrag als vorig jaar. Een goed resultaat, zeker als we kijken naar de mutaties in ons ledenbestand.

We zijn blij en dankbaar dat veel leden hun bijdrage hebben verhoogd. We blijven vertrouwen op uw steun.

Wandelen in de 40-dagentijd

De RK-parochie organiseert wandelingen tijdens de 40-dagentijd. Iedere dag (behalve zondags) start de wandeling vanuit een plaats in de parochie. Voordat we de wandeling beginnen is er een korte overdenking. Als PGM doen we graag mee met dit initiatief. Iedereen is van harte welkom om mee te doen.

In Maasland wordt er op de volgende data gewandeld:

Vrijdag 15 maart, vertrek uit de Link, terug in de Link

Dinsdag 19 maart, vertrek uit de Link, terug in de Oude Kerk

Vrijdag 22 maart, vertek uit de Link, terug in de Link

Voorjaars schoonmaakbeurt interieur van de kerk 

Het interieur van de kerk heeft de voorjaars schoonmaakbeurt ondergaan. Alle kronen zijn eraf gehaald en gepoetst en daarna weer opgehangen. Het koper  aan de muur en op de preekstoelen is gepoetst. Houtwerk is in de was gezet en stofrag is verwijderd. Dankzij alle hulp was het karwei in dag geklaard. Heel hartelijk dank aan al degenen die hebben meegeholpen!
Groet,
Peter van Rijs

Inzamelochtend goederen jaarlijkse rommelmarkt zaterdag 16 maart 2019

Op zaterdagochtend 16 maart kunt u tussen 10.00 uur en 12.00 uur uw overbodige spullen inleveren bij onze opslag aan de Westgaag 104.

Ook dit jaar hopen wij daarmee weer een degelijk aanbod van leuke goederen voor onze jaarlijkse rommelmarkt ѐn voor onze twee boekenmarkten te kunnen samenstellen.

Oude TV-toestellen, computers en video-apparatuur vinden geen aftrek meer op de rommelmarkt, daarom nemen wij die niet meer op in onze voorraad.

U maakt ons heel blij als u uitsluitend schone en onbeschadigde marktwaar aanbiedt, waarvoor alvast onze dank.

De activiteitencommissie

Uitnodiging BEUKQUIZ voor alle wijken

Eind maart en begin april vindt er op 3 opeenvolgende vrijdagavonden een BEUKQUIZ plaats in de Noordbeuk van de Oude Kerk. De wijken zijn per avond ingedeeld. Deze Pubquiz (in groepjes vragen beantwoorden) heeft tot doel op een ongedwongen manier elkaar te ontmoeten.

Opgeven bij voorkeur per email:

Wijken 1, 3, 4 en 5                 Vrijdagavond 22 maart om 20.00 uur

Opgeven uiterlijk 17 maart

Hannie van Rijs, hanniehellendoorn@gmail.com tel.010-5928078

Ria van der Maas, maasbergh@zonnet.nl tel. 010-592165

Wijken 2, 6 en 10                   Vrijdagavond 29 maart om 20.00 uur

Opgeven uiterlijk 24 maart

Christine de Jong, geer5@caiway.nl, tel. 010-5929005

Marieke Steendam, sluijtsteen@kabelfoon.nl, tel. 010-5927616

Wijken 7, 8 en 9                     Vrijdagavond 5 april om 20.00 uur

Opgeven uiterlijk 31 maart

Addie Goudzwaard, addiegoudzwaard@gmail.com, tel. 010-5912570

René Bergwerff, rj.bergwerff@xs4all.nl tel. 010-5990312

Zie ook de losse uitnodiging in de Op Weg van maart

PCOB/KBO MAASLAND-SCHIPLUIDEN

GAAT NAAR AKEN OP 25 APRIL

De PCOB en de KBO organiseren een gezamenlijke dagtocht naar Aken (D)

Het programma ziet er als volgt uit:

Om 08.30 uur rijden we per luxe touringcar van Nooteboom Tours vanuit Maasland (bij voldoende deelname ook vanuit Schipluiden) naar Aken. Onderweg stoppen we in Vaals waar bij het Drielandenpunt een heerlijke koffietafel voor u klaarstaat. Na deze lunch rijden we via een mooie route verder naar Aken. Hier staat een gids op ons te wachten die samen met u een stadswandeling zal maken. Hierna hebt u vrije tijd in Aken en kunt u op eigen gelegenheid de stad ontdekken en een hapje eten.

Aken is een officieel kuuroord dankzij zijn minerale chloor- en zwavelhoudende bronnen. Deze bronnen zorgden ook voor de belangrijke uitbouw van de stad. In deze stad draait alles rond de persoon van Karel de Grote. De kathedraal(Dom) werd gebouwd onder Karel de Grote aan het einde van de 8ste eeuw, maar werd daarna regelmatig verbouwd.

In de Dom staan o.a. de troon en het reliekschrijn van Karel de Grote.

Aan het begin van de avond (rond 18.00 uur) zal de chauffeur u weer veilig naar de opstapplaats brengen. Aankomst Maasland ca. 21.00 uur.

De kosten voor deze dag bedragen € 47,00 p.p. Niet leden betalen € 49,50.

De reis gaat door als er minimaal 40 personen meegaan.

U kunt zich t/m 5 april aanmelden bij:

Leonie Graveland, tel. 010-5919893

Joke ’t Hart-Mosterd, tel.: 010-5920327, email: joke.thart@gmail.com

—————————————————————————————————————

ALGEMEEN

Predikanten: ds. S. Tj. van der Hauw, tel. 5921624, e-mail: simonvanderhauw@hotmail.com; ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl

Website: www.kerkentemaasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot, tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl

Vervoer naar de kerk: Jan Heijdra, tel. 5911788 of Alex Taal, tel. 5922584