jan 13

Weekbericht 17 januari

Kerkdienst 17 januari

Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL of
via You Tube kanaal  klik hier om de kerkdienst ‘live’ te volgen


Zondag 17 januari

10.00 uur Oude Kerk                   ds. B.W.J. de Ruyter

Voorwoord

Perspectief
De huidige maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus worden nog eens drie weken verlengd. Voor de weken daarna lijkt mij ook geen enorme versoepeling te verwachten. Associatief moest ik denken aan de geschiedenis van de veertig jaar die het volk Israël door de woestijn moest trekken. Volgens het verhaal zorgde God voor eten. Verder moet het toen voor die rondtrekkende mensen een saaie bedoening zijn geweest. Veel uitzicht op een verandering was er niet.

Als je daar over nadenkt, zijn er op deze wereld vele mensen die al jaren in een bijna uitzichtloze situatie verkeren. Lang niet altijd konden zij op begrip rekenen. De vluchtelingen op de Griekse eilanden moesten vaak onder erbarmelijke omstandigheden zien te overleven. Maar ook de toeslagenaffaire heeft weer eens duidelijk gemaakt hoe mensen in Nederland soms elk perspectief werd ontnomen.

Misschien kunnen we in deze maanden leren meer begrip en solidariteit te krijgen met mensen voor wie ook na de vaccinaties het leven uitzichtloos blijft. In de christelijke traditie is hoop een belangrijk thema. In Gods wereld heeft iedereen recht op een toekomst. Soms kunnen wij er een rol in spelen om die toekomst te openen.

Wim de Ruyter


Bij de dienst van 17 januari

Kerkdiensten in de maand januari helaas even zonder kerkgangers.

Alleen de dominee, ambtsdragers, organist, koster en mediateam zijn aanwezig. De liederen worden door een solist of als muziek-opname ten gehore gebracht.

Organist
Reinier Kroos zal op het orgel spelen in de Oude Kerk.

Kinderkerk  – Het is zover  ( Johannes 2:1-11)
Jezus is op een bruiloft in Kana. Als de wijn op is, vraagt hij de bedienden om zes grote vaten met water te vullen. Het water verandert in wijn.

Collecte
Deze zondag is de collecte voor het Oecumenisch verband  en algemeen kerkelijk werk. 
U kunt uw gift of collectebijdrage ook overmaken naar de Diaconie PGM.  Dit kunt u doen via een overboeking op het algemene bankrekeningnummer van de PGM: NL77 RABO 0124 1576 02.  Als u hierbij vermeldt in de omschrijving dat het voor de diaconie is kunnen we met elkaar goede doelen blijven steunen. Alvast dank voor uw medewerking!

—————————————


Overig Nieuws

Omzien naar elkaar 

Overleden

Maandag 4 januari overleed Adri Korpershoek van de Vrouwe Lideweijsingel  in de leeftijd van 87 jaar. De afscheidsdienst was dinsdag 12 januari in besloten kring. Wij komen later op zijn overlijden terug.

Dinsdag 5 januari overleed in Apeldoorn ons oud gemeentelid Mevr. Noordam – Van Oosten. Zij woonde tot ca. 2 jaar geleden aan de Gaspar van Egmontstraat 17.De laatste twee jaar woonde zij in de buurt van haar dochter.

Omzien naar elkaar

Pleunie van der Wel van de Koningin Julianaweg is vorige week weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Zij moet nu thuis weer aansterken.

Wim de Ruyter


In memoriam Jacoba Pieternella Allewijn-Cok (Koos) .

Jacoba Pieternella Cok werd geboren op 10 juni 1934 in Kruiningen (gemeente Reimerswaal). Zij was de oudste van 7 kinderen. Het gezin woonde bij het spoor, buiten het dorp. Haar vader had zelf een stuk land, waarop hij van alles verbouwde. In de oorlogstijd bleek dat zeer waardevol. Er was altijd eten genoeg in het gezin, dat toen al vier kinderen telde. De oorlog kende een aantal spannende gebeurtenissen. Maar het gezin kwam deze tijd goed door. Na de lagere school was er een opleiding tot coupeuse. Deze opleiding was geen eigen keuze. Toen Koos 17 jaar was ontmoette zij Rinus Allewijn. Ze besloten samen verder te gaan. Hij was op dat moment gemeenteambtenaar in Waarde.(Zeeland). Wat een grote invloed had op het leven van beiden, was de watersnoodramp van 1953. Koos was bij Rinus toen het dorp Waarde geëvacueerd werd, omdat men bang was dat de dijk het niet zou houden. Zij wilde naar huis, naar Kruiningen. Maar daar stond alles al onder water. Een dag lang wist zij niet hoe het was met haar ouders en broertjes en zusjes. Toen kwam een verlossend telefoontje: na een angstige nacht op de zolder waren ze gered door vissers uit Yerseke. Een jaar lang woonde het gezin in een barak voordat het eigen huis weer betrokken kon worden.

Rinus en Koos trouwden 10 januari 1956. Rinus was intussen gemeenteambtenaar geworden in Maasland. Ze gingen wonen aan de Slot de Houvelaan, waar de oudste twee dochters werden geboren. In 1963 werd er verhuisd naar de Vrouwe Lideweysingel. Daar werden nog twee zoons en een dochter geboren. Koos was iemand die ervan hield om met kinderen om te gaan. Ze heeft dan ook geruime tijd de overblijf op de kleuterschool, en later de basisschool verzorgd. Toen de kinderen groter werden en het huis uitgingen, heeft ze veel gereisd. Ze hield ervan nieuwe ervaringen op te doen en veel te zien van de wereld. De komst van de kleinkinderen was een enorme verrijking. Ze was een oma voor wie niet teveel was. Toen haar man noodgedwongen verhuisde naar de Singelhof, was ze daar vrijwel dagelijks te vinden.Na zijn overlijden in 2013 werd het uiteindelijk ook voor haar teveel om op zichzelf te wonen en verhuisde ze eveneens naar de Singelhof. Daar mocht ze nog meemaken dat er drie achterkleinkinderen werden geboren. Wat vond ze dat geweldig. Corona maakte het bezoeken moeizaam van tijd tot tijd. Blij was ze met elk bezoek van kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, andere familie en bekenden. Na een val brak zij haar heup en enkel. Het bleek alles bij elkaar teveel. Op de eerste Kerstdag 2020 is zij rustig ingeslapen.

 

Bloemengroet

De bloemen van zondag 10 januari zijn, met de hartelijke groeten, gegaan naar mevr. P. v.d. Wel, Kon. Julianaweg 72 en naar mevr. J. Pols-Breukel, Plantage 7.

  

Geef vandaag voor je kerk van morgen…

Zie bericht op de website!  Geef vandaag voor je kerk van morgen…

 Algemeen

Predikanten: ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl  en 1 plaats vacant;

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl

Website: www.kerkentemaasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot, tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl