feb 12

Weekbericht 17 februari 2019

Kerkdiensten

Zondag 17 februari                         

10.00 uur Oude Kerk      ds.  B.W.J. de Ruyter

Bij de dienst van 17 februari

Organist

In de Oude kerk zal Leo Hans Koornneef op het orgel spelen.

Kinderkerk

Ester 7:1 – 8:2: Ontmaskerd Tijdens een feestelijke maaltijd vertelt Ester de koning over de verschrikkelijke plannen die Haman heeft. De koning schrikt heel erg en is bijzonder kwaad. Haman probeert te redden wat er te redden valt. Maar dat lukt niet echt.

Spaardoel kinderkerk: fietsen voor schoolkinderen in Kenia.

Bloemengroet

De bloemen van zondag 10 februari zijn, met een hartelijke groet van ons allen,   gebracht naar Ad v.d. Meer uit de Boskamp, die in het Marnix revalidatiecentrum verblijft en naar mevr. L. Keijzer-van der Meer, Ruwaard 5.

Oppasdienst

De oppasdienst wordt  verzorgd door Petra Voogt.

Kaars aansteken

Lynn Hanemaaijer zal aan het begin van de dienst in de  kaars aansteken.

Collecten

De eerste collecte is voor de zending, de tweede collecte voor algemeen kerkelijk werk. Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het orgelfonds.

————————————————————————————————————————————

O v e r i g   N i e u w s

Omzien naar elkaar

We denken aan Henk van Trigt, Kluishof 28, die op 5 februari zijn vrouw Nettie moest missen. Antonetta Jostina van Trigt- van der Stelt werd te Almkerk geboren op 3 oktober 1947. Nettie heeft zich door de jaren heen met hart en ziel ingezet voor de Protstantse Gemeente van Maasland. Zij was de eerste voorzitter van de gefuseerde gemeente. We zijn dankbaar voor haar inzet. Er is gelegenheid tot condoleren op donderdag 14 februari van 19.00 uur tot 20.00 uur in de Oude Kerk, Kerkplein 1 in Maasland. De afscheidsdienst vindt plaats op zaterdag 16 februari om 10.30 uur in bovenstaande kerk, waarna de begrafenis zal plaatsvinden te Maasland. Na de begrafenis is er in de kerk gelegenheid tot condoleren en samenzijn. Ons gebed is er voor Henk, de familie en allen die verbonden waren met Nettie.

Wij bidden om troost en kracht voor hen die een geliefde hebben verloren en de lege plaats iedere dag voelen.

Dhr. J. Moerman van de Veldesteyn verblijft in het Zonnehuis in Vlaardingen .

In het Marnix te Vlaardingen revalideert Ad van der Meer uit de Boskamp en mevr. G. van der Does- Bijl van de Hofsingel.

Wij wensen dhr. Joop Schoneveld die woonde aan de Hofsingel alle goeds in zijn nieuwe woning aan de Hofsingel ( De Singelhof) 122, 3155 AL te Maasland.

De predikanten

Orgelconcert

Op vrijdag 15 februari 2019 zal er in de Oude kerk een orgel concert plaatsvinden Dit concert zal worden gegeven door Warner Fokkens, een “nieuwe organist” in Maasland. Warner Fokkens is geboren in Den Haag, waar hij op zijn zesde jaar al orgel begon te spelen. Vanaf 1985 studeerde hij orgel, piano en kerkmuziek aan het conservatorium in Den Haag. Hij leerde improviseren en hij volgde een masterclass bij Gaston Litaize. Vanaf 1980 is hij organist in Den Haag en nu al heel wat jaren vast in de Bergkerk. Aanvang van het concert is 20.00 uur en vanaf 19.30 is de kerk open. Toegangsprijs is € 8,00, inclusief een drankje. Tot en met 12 jaar is de toegang gratis. U wordt van harte uitgenodigd!

De Orgelcommissie

Inleveren kopij “Op Weg”

Nog tot en met maandagavond 18 februari is er gelegenheidom kopij in te leveren voor het maart nummer van ‘Op Weg’. E-mail: opweg@pg-maasland.nl  Kontaktadressen: Margreet Vermaat, tel. 5919492 en Arjan de Vos, tel. 5918164.

 

Jaarvergadering PCOB Maasland-Schipluiden

Dinsdag 19 februari houden we eerst onze Jaarvergadering.Daarna hopen we alsnog de heer Krijn van der Ham uit Meerkerk te verwelkomen met het winterse onderwerp “De Geschiedenis en Romantiek van het Schaatsenrijden”. De heer K. van der Ham is zelf een verzamelaar van schaatsen. Botjes, Friese doorlopers, krulschaatsen, iets wat lijkt op noren, de koninginneschaats, verzin het en hij heeft het in zijn collectie. Achter iedere schaats zit een verhaal. Behalve schaatsen neemt hij ook een aantal winterse attributen mee. We verwelkomen leden en belangstellenden graag in de grote zaal van “Singelhof”.

Toegang is gratis. Aanvang 14.30 uur, inloop vanaf 14.00 uur.

 

Bijbelquiz van het Nederlands Bijbelgenootschap  

Beste gemeenteleden,

Ook in “Samen” brengen we de Bijbelquiz van het Nederlands Bijbelgenootschap  onder uw aandacht. Deze quiz is anders dan die op de t.v. Door de quiz kan je met andere ogen naar sommige Bijbelverhalen gaan kijken. Ook in bekende verhalen kan je nieuwe dingen ontdekken. Wanneer? Woensdag  20 februari 2019 Waar? In de Magneet aan de Huis te Veldelaan. Tijd? Inloop om 19.30 uur voor koffie/thee en start om 19.45 uur. Voor meer info zie Op Weg van februari.

Aanmelden kan bij: heleendoelman@robiniapark.nl of telefonisch: 0649912459 Graag tot ziens op de bijbelquiz! We kijken uit naar uw/jouw komst. De vrijwilligersgroep in Maasland

——————————————————————————————————————————————

ALGEMEEN

Predikanten: ds. S. Tj. van der Hauw, tel. 5921624, e-mail: simonvanderhauw@hotmail.com; ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl

Website: www.kerkentemaasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot, tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl

Vervoer naar de kerk: Jan Heijdra, tel. 5911788 of Alex Taal, tel. 5922584