feb 11

Weekbericht 16 februari 2020

Kerkdiensten

Zondag 16 februari

10.00 uur Oude Kerk         ds. S. Tj. van der Hauw, Zangdienst mmv Rozenburgs  mannenkoor      

Bij de dienst van 16 februari

Zangdienst

Zondagmorgen 16 februari is er, zoals u heeft kunnen lezen in de Op Weg, weer een zangdienst. Dit is de laatste  gewone dienst met dominee van der Hauw. Nou ja, gewoon, een zangdienst is toch altijd iets speciaals! Het Rozenburgs Mannenkoor verleent haar medewerking, onder leiding van Martin van Broekhoven. Reinier Kroos zal het koor begeleiden en de gemeentezang. Het thema van deze dienst is: Wijsheid door de Geest gegeven. De schriftlezing is: 1 Kor. 2 : 1  – 12. Wij hopen op een blijde dienst. We zien naar u uit.

Kinderkerk

Exodus 2:1-10: Waar hoop je op? De farao van Egypte heeft bevolen dat alle Hebreeuwse jongetjes in de rivier gegooid moeten worden. Mirjam legt haar broertje in een biezen mandje tussen het riet bij de rivier. De dochter van de farao vindt het jongetje, laat hem voeden, neemt hem mee naar het paleis en noemt hem Mozes. Spaardoel van de kinderkerk: fietsen voor schoolkinderen in Kenia.

Jeugdkerk

Hallo Jongens en Meiden Op zondag 16 februari 2020  is er weer Jeugdkerk.

Leuk om met elkaar de week door te nemen. Weer een onderwerp te kunnen bespreken en samen te bedenken wat geloof ons hierin kan helpen. Alleen kan dat lastig zijn, maar samen komen we vaak tot bijzondere inzichten. We hopen jullie graag te zien!

Groeten van de Jeugdkerkleiding.

Kaars aansteken

Lynn Hanemaaijer zal aan het begin van de dienst in de  kaars aansteken. 

Oppasdienst

De oppasdienst wordt verzorgd door Barbara Hanemaaijer

Collecten

De eerste collecte is voor de Zending PGM, de tweede collecte voor algemeen kerkelijk werk. Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het orgelfonds.

Organist

Deze zondag zal Reinier Kroos in de Oude Kerk spelen.

_______________________________________________________________________________________________________________________

O V E R I G  N I E U W S

B l o e m e n g r o e t

De bloemengroet vanuit de kerk op zondag 9 februari is met de hartelijke groeten gegaan naar mevr. W. Visser – Bergsma, Commandeurskade 54 en naar Dhr. A. Korpershoek, Vrouwe Lidewijsingel 17

Omzien naar elkaar

Jannie Oversluizen mocht terugkeren naar haar eigen woning in het Dijkhuis. Zij verbleef een tijd in het Marnix te Vlaardingen. Aldaar verbleef ook Joke de Lijster uit de Diepenburchstraat. Wanneer u dit bericht leest is zij hopelijk weer thuis. Mevr. S.Jansen- Schalenkamp uit de Doelstraat verblijft nog in het Marnix.Nelleke Wiersma –Zegwaard uit de Boumare werd opgenomen in het Universitair Ziekenhuis  Antwerpen (UZA) in de gemeente Edegem in België. Wij wensen haar heel veel sterkte na het vele dat zij heeft meegemaakt. Wij denken aan haar en haar man Harry en de kinderen en de gehele familie. Wij leven mee met allen die in tehuizen verblijven.

Wij bidden voor de zieken en voor degenen die voor hen zorgen.

De predikanten.

Inleveren kopij “Op Weg”

Nog tot en met maandagavond 17 februari is er gelegenheid om kopij in te leveren voor het maart nummer van ‘Op Weg’. Email: opweg@pg-maasland.nl

Kontaktadressen: Margreet Vermaat, tel. 5919492 en Arjan de Vos, tel. 5918164.

Bijbelquiz van het Nederlands Bijbelgenootschap 

Beste gemeenteleden,

Ook in “Samen” brengen we de Bijbelquiz van het Nederlands Bijbelgenootschap  onder uw aandacht. Een mooie traditie die zorgt voor spanning en ontspanning. Het NBG komt voor de 14de keer met een bijbelquiz voor plaatselijk gebruik.

We spelen deze quiz op woensdag 19 februari a.s. in de Noordbeuk van de Oude Kerk. Er is een inloop voor koffie/thee om 19.30 uur en we beginnen om 19.45 uur met de quiz.

Meer info kunt u lezen in “ Op Weg “ van februari.

Aanmelden kan bij: heleendoelman@robiniapark.nl of telefonisch: 0649912459

Graag tot ziens op de bijbelquiz! We kijken uit naar uw/jouw komst.

De vrijwilligersgroep in Maasland

Algemeen

Predikanten: ds. S. Tj. van der Hauw, tel. 5921624, e-mail: simonvanderhauw@hotmail.com; ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl

Website: www.kerkentemaasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot, tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl

Vervoer naar de kerk: Jan Heijdra, tel. 5911788 of Alex Taal, tel. 5922584