nov 11

Weekbericht 15 november 2020

Kerkdienst Zondag 15 November

Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL of
via You Tube kanaal  klik hier om de kerkdienst ‘live’ te volgen

Zondag 15 november 

10.00 uur Oude Kerk  ​ds. B.W.J. de Ruyter

Voorwoord

Heiligschennis

Afbeeldingen of vermeende afbeeldingen van de profeet Mohammed hebben de laatste weken voor nogal wat ophef gezorgd. Dat een tekening die je niet zint een excuus kan zijn om iemand naar het leven te staan, is onbegrijpelijk. In mijn ogen laat het trouwens vooral het ongeloof van de fanatici van de Islam zien. Ze weten zelf ook wel dat hun God niet bij machte is iets tegen een tekening te doen. Misschien is Hij daar te genadig voor. In ieder geval denk ik wel eens dat het goed zou zijn als de profeet Elia Allah en Mohammed nog eens aan een test onderwerpt.  Misschien is de gedachte niet helemaal politiek correct, maar als christelijk theoloog vraag ik mij wel eens af wanneer deze fanatieke islamitische theologen hun grijze cellen gaan gebruiken. Want als God alleen handelt door de pistolen en messen van zijn strijders, bestaat hij dan daarbuiten wel? Het lijkt mij een interessant gesprek waar ik graag aan deelneem.

Misschien ligt het vooral aan mijn ongevoeligheid op het punt van cartoons,  maar ik kan mij er zelden over opwinden. Cartoons waarin God wordt afgebeeld vind ik soms smakeloos,  maar daar blijft het dan verder bij. Soms zie ik de humor er wel van in. Humor houd je een spiegel voor. En ik houd wel van een beetje humor in het geloof. De EO, in deze toch een onverdachte instantie, geeft op haar website een voorbeeld van de top vijf van humoristische bijbelteksten. Een van de vijf is de geschiedenis van Elia waar ik boven al naar verwees. Ik citeer: ‘Bovenop een berghelling neemt de profeet Elia het op tegen vijfhonderd fanatieke Baälpriesters. Zijn uitdaging? Wie met vuur uit de hemel antwoordt, is de ware God. Als de Baälpriesters zich schor schreeuwen, spoort Elia ze aan: “Roep zo hard u kunt!” schalt zijn stem over de Karmel. “Hij is toch een god? Hij heeft zeker iets anders te doen. Ik denk dat hij zich even moest afzonderen.” (1 Koningen 18:27) Waarmee de profeet – vertaald naar onze tijd – suggereert dat hun god misschien niet reageert omdat hij op de wc zit. ‘

Er is trouwens wel een andere vorm van heiligschennis waar ik mij over kan opwinden. Maar die komt niet van ongelovigen, maar van gelovigen. Het gebed van Paula White, de hofprediker van het Witte Huis, schokte mij echt. Zij voorspelde de overwinning van Donald Trump Zie https://youtu.be/AUmMUmLYT1Y. Hier zien we een predikant die God misbruikt voor eigen politiek gewin. Paula White is voor mij de reïncarnatie van Paschur uit Jeremia 20. Paschur voorspelde dat de Babyloniërs Jeruzalem nooit zouden innemen. Tegen hem zei de profeet Jeremia: ‘Ik maak jou voor jezelf en je vrienden tot een bron van paniek; zij zullen door hun vijanden worden omgebracht en jij zult het moeten aanzien. Ik lever alle Judeeërs uit aan de koning van Babylonië; hij zal hen naar Babel wegvoeren of hen ombrengen.De voorraden van deze stad, de bezittingen en kostbaarheden, en de schatten van de koningen van Juda geef ik hun vijanden in handen. Ze zullen alles buitmaken en meevoeren naar Babel. Ook jij, Paschur, zult samen met heel je familie in ballingschap gaan. Je zult worden weggevoerd naar Babel; daar zul je sterven en worden begraven, samen met al je vrienden, tegen wie je leugens hebt geprofeteerd.’ Jeremia waakte er wel voor om zelf met een mes op Paschur in te steken. En ik moest denken aan Deuteronmium 18: ‘Misschien vraagt u zich af: Is er een manier om te bepalen of een profetie al dan niet van de HEER komt? Die is er inderdaad: als een profeet zegt te spreken in de naam van de HEER, maar zijn woorden komen niet uit en er gebeurt niets, dan is dat geen profetie van de HEER geweest. Heb geen ontzag voor een profeet die zich dat aanmatigt.’ Misschien is dat voor alle fanatici van elke religie een goed advies. Wacht nog maar even af.

Wim de Ruyter

Bij de dienst van 15 november 

Kerkdiensten in de maand november helaas even zonder kerkgangers.

De dienst is te beluisteren via ​www.kerkomroep.nl​ (type Maasland in en u vindt de Oude Kerk) en de dienst wordt ook live uitgezonden via YouTube. Alleen de dominee, ambtsdragers, organist, koster en mediateam zijn aanwezig. De liederen worden door een solist of als muziek-opname ten gehore gebracht. In de dienst van zondag 15 november staat Matteüs 25:31-45 centraal. Tegen het einde van het kerkelijk jaar kijken we vooruit naar de dingen die komen gaan. In Matteüs 25 gaat het om de vraag welke verantwoordelijkheid jij in het leven neemt. Hoe kun jij het verschil maken?

Wim de Ruyter 

Organist

Reinier Kroos  zal op het orgel spelen in de Oude Kerk. 

Kinderkerk 

Jij maakt het verschil( Mattheüs 25:31-45)

Jezus vertelt over de dag dat de Mensenzoon komt. Hij zal de mensen scheiden. Tegen een deel zegt hij: “Wat fijn dat jij mij geholpen hebt. ”Tegen anderen: “Waar was je toen ik je nodig had?”

Via www. kindopzondag.nl  is het verhaal te lezen en te beluisteren.

Ook zijn daar bijbehorende verwerkingen te vinden. Per 1 oktober moet worden ingelogd op deze site. In de “Op Weg” van oktober en november 2020 is te lezen hoe u/jij kunt inloggen.

Collectedoel

Deze zondag is het collectedoel voor de zending en algemeen kerkelijk werk.  U kunt uw gift of collectebijdrage ook overmaken naar de Diaconie PGM. Dit kunt u doen via een overboeking op het algemene bankrekeningnummer van de PGM: NL77 RABO 0124 1576

  1. Als u hierbij vermeldt in de omschrijving dat het voor de diaconie is kunnen we met elkaar goede doelen blijven steunen. Alvast dank voor uw medewerking!

___________________________________________________________________________________________

Overig Nieuws

Omzien naar elkaar 

Door alle maatregelen is omzien naar elkaar ingewikkeld geworden. Veel vanzelfsprekende ontmoetingsmomenten zijn verdwenen. Toch hoop ik dat we als gemeente elkaar niet uit het oog verliezen. Aarzel in ieder geval niet om te bellen als u graag eens iets wilt bespreken.

Wim de Ruyter  

 

Bloemengroet

De bloemen van zondag 8 november zijn, met onze hartelijke groeten, gegaan naar dhr. J. Buijnink, Tweemaster in Maassluis en naar dhr. A. van Pelt, Driemaashave in Maassluis.

___________________________________________________________________________________________

Algemeen 

Predikanten:​ ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: ​w.de.ruyter@hccnet.nl​

en 1 plaats vacant; 

Scribaat​: e-mail: ​scriba@pg-maasland.nl

Website:​ ​www.kerkentemaasland.nl

Kopij inleveren​: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot,

tel. 5926567, e-mail: ​samen@pg-maasland.nl