okt 09

Weekbericht – 14 oktober 2018

Kerkdiensten

Zondag 14 oktober   

Oude Kerk        10.00 uur    ds.  B.W.J. de Ruyter, missionaire dienst

Oude Kerk        19.00 uur    ds B.F. van Verschuer,Rotterdam,vesper

BIJ DE DIENST VAN 14 oktober

Organist

In de Oude kerk zal Leo-Hans Koorneef op het orgel spelen.

Kinderkerk

Marcus 10:17-31: Wat heb je nodig? Een man vraagt aan Jezus wat hij moet doen om bij God te horen? Hij houdt zich al goed aan alle geboden. Jezus zegt hem al zijn spullen weg te geven. Zou de man dat kunnen? Een kameel kan nog makkelijker door het oog van een naald kruipen, dan een rijke door de poort van het koninkrijk van God.

Spaardoel kinderkerk; fietsen voor schoolkinderen in Kenia

Oppasdienst

De oppasdienst wordt in de verzorgd door Tessa van der Meer

Kaars aansteken

Maarten van  Buuren zal aan het begin van de dienst in de  kaars aansteken.

Collecten

DE eerste collecte is voor Kerk in Actie Werelddiaconaat ( zie toelichting), de tweede collecte voor algemeen kerkelijk werk.

Toelichting Kerk in Actie Werelddiaconaat – Nepal

In de bergachtige Rukum-regio in het westen van Nepal is het moeilijk om voedsel te verbouwen. Hierdoor is er een voedseltekort en is 35% van de kinderen onder de vijf jaar chronisch ondervoed. In deze regio ligt een groot meer, dat heel geschikt is voor het kweken van vis. Dankzij de verkoop vis op de lokale markt krijgen de boeren meer inkomsten. Samen met partnerorganisatie UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te vergroten door het verbeteren van de visteelt in het Syarpumeer. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, geeft advies over  watermanagement tijdens bijvoorbeeld het regenseizoen is en over de verkoop van de vis. UMN ondersteunt hen ook bij het verbouwen van groente en fruit tijdens de maanden dat landbouw mogelijk is. En ze trainen mensen om hun eigen geitenbedrijf of groentenwinkel op te zetten.

Dankzij de ondersteuning van UMN op het gebied van landbouw en visserij stijgt het inkomen van de bevolking en kunnen 1600 mensen het hele jaar door voldoende voedsel kopen.Met uw bijdrage aan deze collecte ondersteunt u werelddiaconale projecten van Kerk in Actie zoals het werk van United Mission in Nepal. Doet u mee?

—————————————————————————————————————————————–

O V E R I G  N I E U W S

Omzien naar elkaar

Emile van Arum van de Oranje Nassaustraat kwam vanuit het Marnix in Vlaardingen thuis bij zijn vrouw Ans. Gerie van der Meer- Warnaar, Singelhof 44, werd opgenomen in het  Reinier de Graaf in Delft. Wanneer u dit bericht leest is zij hopelijk weer thuis bij haar man Arie.  Wij wensen deze echtparen alle goeds. Corrie van der Meer- Speijer uit De Singelhof verblijft al lange tijd in het Marnix te Vlaardingen. Wij hopen dat zij een goede revalidatie mag hebben. Ons gebed is voor alle zieken in de gemeente en in het bijzonder voor hen die ernstig ziek zijn. Gebed en meeleven doet hen goed. Allen die dicht met hen zijn verbonden wensen wij veel sterkte . Ook denken wij aan hen die in tehuizen zijn opgenomen en graag een bezoek ontvangen.

De predikanten

Gebed

Verleen ons, Heer, uw bescherming;

en in die bescherming, sterkte;

en in sterkte, begrip;

en in begrip, kennis’

en in kennis, kennis van uw gerechtigheid;

en in de kennis van gerechtigheid,

de liefde tot gerechtigheid;

en in die liefde, liefde tot het bestaan;

en in die liefde tot al wat leeft,

de liefde tot God en alle goedheid.

Oud gebed uit Wales (Eng.)

Bloemengroet

De bloemen van zondag 7 oktober zijn met onze hartelijke felicitaties gebracht naar; dhr. en mevr. P. Spuij- Ruighaver, ’s Herenstraat 28. Zij waren 1 oktober 50 jaar getrouwd! En met onze hartelijke groeten en beterschap naar: dhr. E. van Arum, Oranje Nassaustraat 18.De bloemen van de dienst in de Singelhof zijn gebracht naar, mevr. J. Rensen- de Ruijter, Hofsingel 48.

Inzamel Ochtend zaterdag 13 oktober 2018

Voor onze jaarlijkse rommelmarkt ѐn onze twee boekenmarkten houden wij een extra inzamel ochtend. Zo hopen wij in november a.s. opnieuw een degelijk aanbod van leuke waren te kunnen verzorgen. Tussen 10.00 uur en 12.00u. kunt u uw spullen inleveren aan de Westgaag 04. Naar oude TV-toestellen, computers en video-apparatuur is geen vraag meer op de rommelmarkt, daarom nemen wij die niet meer op in onze voorraad. Het is voor ons erg prettig als u uitsluitend verkoopbare, dus schone, onbeschadigde en werkende marktwaar aanbiedt. Alvast hartelijk bedankt!

De activiteitencommissie

Dorcas aanhangwagen staat er weer

Zaterdag 13 oktober tussen 10 en 12 uur staan we weer met de Dorcas aanhangwagen aan de Prinses Beatrixlaan 9 in Maasland. Iedere 2e zaterdag van de maand staan we daar en ontvangen we graag alle textiel, schoenen, brillen, en mobiele telefoons.Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Voor meer informatie: tel.nr. 5919492

Koffie drinken wijk 5.

Op zondag 14 oktober zetten we aan de rechterkant van de Noordbeuk een paar tafels neer voor wijk 5. Daar drinken we koffie of thee en limonade.Gezellig om als wijk even bij te praten. We stellen het zeer op prijs als u, als jij er bij bent!

Zendingserfgoedkalender 2019

In de laatste uitgave van  “OP WEG” heeft u kunnen lezen dat de zendingserfgoedkalender weer is te bestellen. De kalender van 2019 is voorzien van afbeeldingen van het Indonesische eiland Bali. De afbeeldingen zijn gemaakt in de stijl van typisch traditionele Balinese schilderkunst. De kalender is te bestellen voor 20 oktober a.s. en hiervoor betaalt u €  9,00 , wanneer deze bij u wordt afgeleverd.

Let op !!  In de uitgave van “ OP WEG”  is een fout gemaakt in de weergave van het e-mailadres. De kalender kunt u bestellen bij Piet de Jong,  Ingeland 14,  3155GC  Maasland . Telefonisch onder nummer;  010 – 5918629  of per e-mail;  pdejong14@hetnet.nl

De zendingscommissie

ALGEMEEN

Predikanten: ds. S. Tj. van der Hauw, tel. 5921624, e-mail: simonvanderhauw@hotmail.com; ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl

Website: www.kerkentemaasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot, tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl

Vervoer naar de kerk: Jan Heijdra, tel. 5911788 of Alex Taal, tel. 5922584