jan 08

Weekbericht 13 januari 2019

Kerkdiensten

Zondag 13 januari

OUDE KERK                                    10.00 uur        ds. S. Tj. van der Hauw

Singelhof                                       10.00 uur        ds. B.W.J. de Ruyter, dienst voor ouderen

BIJ DE DIENST  VAN 13 januari

Organist

Reinier Kroos zal op het orgel spelen.

Kinderkerk

Lucas 3:15-16+21-22:  Hij hoort bij God.

Johannes doopt mensen in de Jordaan. Is hij de messias? Johannes vertelt dat hij dat niet is. Als Johannes even later Jezus doopt, weten de mensen dat Jezus de Zoon van God is.

Spaardoel: fietsen voor schoolkinderen in Kenia.

Oppasdienst

De oppasdienst wordt verzorgd door Laura de Vries.

Kaars aansteken

Femke de Vries zal aan het begin van de dienst de  kaars aansteken.

Collecten

De eerste collecte is bestemd voor de diakonie en de tweede collecte voor algemeen kerkelijk werk.

——————————————————————————————————————————————

 O V E R I G  N I E U W S

 Omzien naar elkaar

Joke de Lijster uit de Diepenburchstraat werd na een val opgenomen in het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft. Binnenkort zal zij wellicht geopereerd worden. We wensen haar veel sterkte en goede beterschap.

Ad van der Meer van de Boskamp en dhr. J. Moerman van de Veldesteyn verblijven beiden in het revalidatiecentrum Marnix te Vlaardingen. Wij hopen dat zij goed mogen herstellen.

Zo denken wij aan allen die ziek zijn en met name aan hen die zeer ernstig ziek zijn en opzien tegen het nieuwe jaar. Wij bidden voor hen om kracht en voor hen die dagelijks voor hen zorgen.

De predikanten

Dank

Wij willen allen hartelijk danken voor alle goede wensen en warme woorden die wij ontvingen rond kerst en de jaarwisseling. Elk jaar weer een grote stapel kaarten en dat doet ons goed. Zo weten wij ons al jaren opgenomen in de Maaslandse gemeenschap.

Wij wensen u allen een gezegend 2019 en zien uit naar een prettige samenwerking met velen.

Hartelijk groetend,

Sarie en Simon van der Hauw

Belijdeniskring

Eerder kondigden we als predikanten aan dat we in januari een belijdeniskring wilden starten. Als je het over belijden in deze tijd hebt, roept dat veel vragen op. Belijd je dan een bepaalde leer? Hoe weet je zo zeker dat wat je nu belangrijk vindt in het geloof, je over een aantal jaren nog steeds belangrijk vindt? Natuurlijk willen we dit soort vragen niet negeren, maar belijden is vooral uitspreken bij God te willen horen. Bij belijden gaat het om de relatie. Daarom is belijden altijd iets dynamisch. Belijden is soms zoeken en stamelen.

Wie eens wil nadenken over de vraag wat het betekent belijdenis te doen, nodig ik uit op zondagavond 13 januari  om 20.00 uur bij mij in de pastorie, Doelstraat 3.

Wim de Ruyter

Inspiratie en bezinning

Op donderdagavond  24 januari a.s. hoopt ds. Ad van Nieuwpoort uit Bloemendaal in de Oude Kerk te spreken over : “Manier van Bijbellezen”. De bijeenkomst is deze keer niet in de Oude Pastorie maar in de kerkzaal. Vrije inloop vanaf 19.45 u. Opgeven vooraf is niet nodig. Ds. Van Nieuwpoort is vast gast in het radioprogramma Nieuws&Co  en heeft diverse boeken geschreven. In het boekje Inspiratie en Bezinning 2018- 2019 kunt u meer informatie vinden.

Hartelijk welkom!

Taakgroep Inspiratie en Bezinning

Bloemengroet

De bloemen van zondag 6 januari zijn met een hartelijke groet vanuit de gemeente gegaan dhr. D.J. van Roest, Hofsingel 154 en naar Nelleke Wiersma-Zegwaard, Boumare 148.

       DORCAS aanhangwagen staat er weer!!

Zaterdag 12 januari tussen 10.00 en 12.00 uur staan we weer met de Dorcas aanhangwagen aan de Prinses Beatrixlaan 9 in Maasland. Iedere 2e zaterdag van de maand staan we daar en ontvangen we graag alle textiel, schoenen, brillen, en mobiele telefoons. Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging.

Voor meer informatie: tel.nr. 5919492

Geef voor je kerk

Deze week vindt u de envelop Kerkbalans 2019 in de bus. Dankzij de (financiële) inzet van velen kon de kerk ook afgelopen jaar weer functioneren. We kijken nu vooruit, het is weer tijd voor de Kerkbalans 2019. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde. Kerken krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijft de kerk van waarde voor de leden en de samenleving.

Graag ontvangen wij het in de brief bijgevoegde antwoordformulier z.s.m. van u terug. Het fijnste is als u ons per email laat weten hoeveel u aan de kerk wilt bijdragen en hoe u dat gaat doen. Maak zo mogelijk een scan of foto van het ingevulde formulier en mail dat. Ons e-mail adres hiervoor is: bijdrage-administratie@pg-maasland.nl. U kunt ook de ingesloten retourenvelop gebruiken. Deze kunt u op zondag 20 of 27 januari 2019 in de bus doen die in de kerk staat of opsturen naar of in de brievenbus doen bij de opgegeven adressen op de retourenvelop.

Het bankrekeningnummer is  NL87 RABO 0113 2438 55  t.n.v. Protestantse Gemeente Maasland onder vermelding van uw ‘lidnummer’ (staat in de brief boven uw adres) en ‘Kerkelijke bijdrage 2019’

Geniet mee aan de Langste tafel

Een paar enthousiastelingen hebben de koppen bij elkaar gestoken en nu komt hij er: De Langste tafel van Maasland! Op vrijdag 1 februari vanaf 17.30 uur ben je van harte welkom  om mee te eten van gerechten die dorpsgenoten met liefde gemaakt hebben. Hollandse pot, maar ook Syrische en Eritrese maaltijden en gerechten van Midden-in en van Puur en heerlijk. ‘Samen eten verbindt’ en omdat we dat zo graag veel mensen willen laten ervaren, hoef je niet bij te dragen in de kosten. Meld je snel aan via email info@swmd.nl of telefonisch 010- 5918052. Dit kan nog t/m 16 januari.  De langste tafel wordt gedekt in de Oude kerk van Maasland, aansluitend is de Gedachtenloop. Initiatiefnemers zijn de PKN, St. Welzijn en Promaa. Ook de Lions, jonge vrijwilligers van Sport en spel, de Magneetgemeente,  AH en Lentiz Maasland haken aan. Als je wilt koken dan horen we dat graag. Met elkaar maken we een hele lange tafel. Welkom!

———————————————————————————————————————————————-

ALGEMEEN

Predikanten: ds. S. Tj. van der Hauw, tel. 5921624, e-mail: simonvanderhauw@hotmail.com; ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl

Website: www.kerkentemaasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot, tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl

Vervoer naar de kerk: Jan Heijdra, tel. 5911788 of Alex Taal, tel. 5922584